شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
شبکه ارتباطات هوانوردی
نویسنده: عباس پور احمد ،سمزقندی سیدمصطفی
تاریخ: 23 مهر 1391 - 21:07:08

عنوان فارسی: شبکه ارتباطات هوانوردی
عنوان انگلیسی: Aeronautical Telecommunication Network
دانشجو: عباس پور احمد  ،سمزقندی سیدمصطفی
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: با توجه به جایگاه مهم صنعت هوانوردی در عرصه نقل و انتقال و رشد روزافزون فناوری های این حوزه و به ویژه شبکه وسیع پیام های هوانوردی و لزوم بازنگری یا اصلاح ساختار نرم افزاری دسترسی به این دسته از پیام ها، ما کوشیده ایم در حیطه این پروژه ضمن ارائه ی یک تفکیک جامع و دسته بندی دقیق برای این دسته از پیام ها، برنامه نرم افزاری مرتبط با ان را چنان طراحی و پیاده سازی نماییم تا بتوانیم به صورت خودکار ضمن ذخیره و بازیابی گونه های مختلف پیام های مبادله شده در شبکه ثابت ارتباطات هوانوردی بتوانیم مجموعه خدمات مبتنی بر فعالیت انسانی را به سمت فعالیت های مبتنی بر ماشین سوق دهیم.


چکیده انگلیسی: Because of the importance of Aviation industry in transportation field and development of this technology, especially wide aeronautical telecommunication network and necessity of reobservation and reforming of access software structure to these messages, in this project we have attempted to present an integrative division and precise classification of these messages. Besides we tried to design the associate software program in order to automatically save and retrieve different types of various exchanged messages in AFTN network. At this moment we can incline services based on human activities to services based on machine ones.
 

کلمات کلیدی: هوانوردی ، صنعت هوا و فضا ، سیستم هوانوردی ، فناوری، ارتباطات هوانوردی

 

فهرست مطالب:

عنوان
 فصل اول:شبکه هاي ارتباط هوانوردی
|— 1-1 مقدمه
|— 1-2 ارتباطات صنعت هوانوردی
|— 1-3 شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN)
|—|— 1-3-1 مزایای شبکه CIDIN
|—|— 1-3-2 ترکیب شبکه CIDIN
|— 1-4 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN)
|—|— 1-4-1 CPDLC
 فصل دوم:شبكه AFTN
|— 2-1 AFTN چيست؟
|—|— 2-1-1 اصول مربوط به ترکیب شبکه
|—|— 2-1-2 اصول مربوط به مرکز مخابراتی موجود در شبکه
|—|— 2-1-3 اصول مربوط به مدارها و کانالها
|—|— 2-1-4 اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها
|— 2-2 سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN
|— 2-3 خصوصیات شبکه AFTN
|— 2-4 توپولوژی شبکه AFTN
|— 2-5 سیستم سوئیچینگ پیام
 فصل سوم: گذر از AFTN به AMHS
|— 3-1 مقدمه
|— 3-2 دلایل لازم برای دگرگونی
|— 3-3 معرفی استانداردهای ISO-OSI
|— 3-4 مدل هفت لایه ISO-OSI
|— 3-5 آشنايي با خصوصيات ساختار هاي لايه بندي شده
|—|— 3-5-1 لايه هاي مدل OSI Stack
 3-6 پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400
 3-7 پروتكل هاي SMTP در مقابل پروتكل هاي X.400
 3-8 پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400
 3-9 استانداردها ، توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی
 3-10 پروتکل های شبکه ATN – دستورالعمل های استاندارد و توصیه ای
|— 3-10-1 پروتكل هاي Server - مجموعه X.400
|— 3-10-2 پروتكل هاي Client - X.400 برای Desktop
 3-11 اجرای طرح AMHS
|— 3-11-1 گلوگاههاي ميان AFTN و AMHS
|— 3-11-2 شباهت هاي سامانه مديريت پيامهاي نظامي
 3-12 سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS
|— 3-12-1 مؤلفه هاي نرم افزاري طرح UA/MTA/MS
|— 3-12-2 گلوگاه AFTN/AMHS
|— 3-12-3 زير ساخت سخت افزاري بر اساس Intel
|— 3-12-4 عناصر كاربر
 3-13 مزایای عمده ی خط سیر پیشنهادی
 فصل چهارم:پيام هاي هوانوردي
|— 4-1 لزوم نرم افزاري
|— 4-2 سرويس ترافيك هوايي
|— 4-3 تقسيم بندي پيامهاي هوانوردي
|—|— 4-3-1 پيامهاي وضعيت فوق العاده (Emergency)
|—|— 4-3-2 پيامهاي حركت و كنترل
|—|— 4-3-3 پيامهاي اطلاعات پروازي
|— 4-4 قالب اصلي پيامهاي هوانوردي
|—|— 4-4-1 سرفصل و پايان پيام
|—|— 4-4-2 نمايش تاريخ و زمان
|—|— 4-4-3 اولويت پيام
|—|— 4-4-4 آدرسهاي پيام
|—|— 4-4-5 زمان و مكان صدور پيام
|—|— 4-4-6 متن پيام
 4-5 انواع پيام
|— 4-5-1 طرح پروازي (Flight Plan)
|— 4-5-2 برخاستن (Departure)
|— 4-5-3 رسيدن (Arrival)
|— 4-5-4 تاخير (Delay)
|— 4-5-5 تغيير (Change)
|— 4-5-6 لغو پرواز (Cancel)
|— 4-5-7 نوتام يا اطلاعيه ي هوايي (NOTAM)
 4-6 پيام هاي هواشناسي
 فصل پنجم:نمونه اوليه نرم افزاري
|— 5-1 لازمه بکار گیری نرم افزار در ارتباطات هوانوردی
|— 5-2 معرفی نرم افزار طرح پرواز
|— 5-3 طراحی پایگاه داده
|—|— 5-3-1-1 جدول FP_Flightplan
|—|— 5-3-1-2 جدول FP_AD
|—|— 5-3-1-3 جدول FP_TypeofAcft
|—|— 5-3-1-4 جدول FP_WTC
|—|— 5-3-2 ارتباط جداول
|—|—|— 5-3-2-1 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft
|—|—|— 5-3-2-2 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC
|—|—|— 5-3-2-3 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD
|—|—|—  5-3-2-4 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk
 5-4 طراحي و پياده سازي سيستم
|— 5-4-1 صفحه Login
|— 5-4-2 صفحه اصلی نرم افزار
|— 5-4-3 فرم طرح پرواز
|— 5-4-4 فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز
|— 5-4- 5 فرم لیست طرح های پروازی
|— 5-4-6 فرم لیست کدینگ نوع هواپیما
|— 5-4-7 فرم لیست کدینگ فرودگاه ها
|— 5-4-8 فرم لیست کدینگ wake turbulance
 فصل ششم:خلاصه و نتیجه گیری
|— 6-1 خلاصه و نتیجه گیری
 فصل هفتم:پيوست
|— 7-1 کدهای منبع نرم افزار نمونه
|— 7-2 ليست مخفف هاي مورد استفاده به ترتيب الفباي انگليسي
 فصل هشتم:منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 1617
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file