شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
توسعه ی نرم افزار متن باز NodeBox
نویسنده: شجری سمیرا ،عامل کاشی پز محدثه
تاریخ: 23 مهر 1391 - 21:13:51

عنوان فارسی: توسعه ی نرم افزار متن باز NodeBox
عنوان انگلیسی: Developing NodeBox Open Source Software
دانشجو: شجری سمیرا  ،عامل کاشی پز محدثه
استاد راهنما: حامد ذقاقي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه سال تحصیلی 90-89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: هدف از انجام این پروژه همکاری در یک پروژه ی متن باز و بهره گیری از مزایای بیشمار ان و همچنین پاسداشت فعالیت های انجام شده ی پیشین در زمینه ی هنرهای هندسی اسلامی و حفظ و توسعه ی ان به گونه ای نوین می باشد. پس از مطالعه ی مستند پیش رو با نرم افزار NodeBox، نقوش هندسی اسلامی و چگونگی پیاده سازی ان ها به وسیله ی نرم افزار NodeBox اشنا می شوید. در فصل دوم نرم افزار NodeBox را معرفی کرده و چگونگی توسعه ی ان را بیان می کنیم. در فصل سوم به بررسی نرم افزارهای متن باز و ویژگی های ان پرداخته شده است. فصل بعدی به تاریخچه ی هنرهای اسلامی، به خصوص هنر هندسی اسلامی و بررسی هنر تولیدی اختصاص یافته است. در فصل پنجم مراحل لازم جهت رسم هر یک از اشکال پیاده سازی شده در نرم افزار نمایش داده شده است. در پیوست 1 اثبات بخش های ریاضیاتی به طور کامل و در پیوست 3 نمونه هایی از تصاویر خروجی برنامه اورده شده است. واژه های کلیدی: نرم افزار NodeBox، نرم افزار متن باز، نقوش هندسی اسلامی
 

چکیده انگلیسی: The aim of this project is to honor the former works in Islamic Geometric arts and safekeeping and developing them as a new way; and also cooperation in an open source project and obtaining its enormous benefits. After reading this document you will be familiar with NODEBOX software, Islamic Geometric patterns, and how they have been implemented by NODEBOX software. In chapter tow, we introduced the NODEBOX software and said how to develop it. In the third one, we proceeded to study the open source software and its traits. The next chapter allocated to the history of Islamic arts, specially Islamic Geometric art; and study of Generative arts. In chapter five, those steps which are necessary for drawing each shape in the software have been shown.Appendix1 includes The proof of mathematical parts completely and samples of outputting pictures have been covered in appendix 3. Keywords: NODEBOX software, open source software, Islamic Geometric patterns
 

کلمات کلیدی: توسعه پروژه متن باز ، NodeBox

عنوان
 فصل اول
|— مقدمه
 فصل دوم: معرفی نرم افزار NodeBox
|— 2-1 درباره ي NodeBox
|— 2-2 مفهوم نود
|— 2-3 آشنايي با محيط نرم افزار
|—|— 2-3-1 Viewer Pane
|—|— 2-3-2 Source Pane
|—|— 2-3-3 Parameter Pane
|—|— 2-3-4 Network Pane
|—|— 2-3-5 Meta Data
|—|—|— 2-3-5-1 پورت ها و پارامتر ها
|—|—|— 2-3-5-2 ايجاد پارامتر جديد
|—|—|— 2-3-5-3 تنظيمات پارامتر
|—|— 2-3-6 Console pan
|— 2-4 گرامر
|—|— 2-4-1 پارامترهاي تابع
|—|— 2-4-2 پارامترهاي اختياري
|— 2-5 توابع حالت
|— 2-6 كتابخانه
|—|— 2-6-1 كتابخانه هاي موجود در سايت NodeBox
|— 2-7 معرفي نود ها
|— 2-8 ايجاد نود جديد توسط كاربر
|—|— 2-8-1 ذخيره نود جديد در كتابخانه
|—|— 2-8-2 اكسپورت كردن
 فصل سوم: نرم افزار متن باز و لزوم توسعه ی آن
|— 3-1 نرم افزار متن باز
|— 3-2 فوايد توسعه ي نرم افزارهاي متن باز
|— 3-3 معرفي نمونه هايي از نرم افزارهاي متن باز
|— 3-4 چرا دانشجويان بايد در پروژه هاي متن باز مشاركت كنند؟
|— 3-5 شيوه هاي توسعه نرم افزار
|— 3-6 پروژه ي ما
 فصل چهارم: هنرهای هندسی اسلامی
|— 4-1 مقدمه اي بر هنر اسلامي
|— 4-2 طراحي هندسي
|— 4-3 گروه بندي نقوش اسلامي
|— 4-4 اصول رسم
|— 4-5 هنر تولیدی چيست؟
|—|— 4-5-1 تعریف هنر تولیدی
 فصل پنجم: مراحل طراحی اشکال هندسی اسلامی
|— 5-1 طراحي نقوش هندسي اسلامي
|— 5-2 مراحل رسم اشكال
 فصل ششم: نتیجه گیری
|— 6-1 نتيجه گيري
 پیوست
|— پیوست 1: اثبات ریاضی اشکال
|— پیوست 2: کدهای نرم افزار
|— پیوست 3: نمونه خروجی ها
 فهرست منابع و ماخذ

 

دفعات بازدید: 1222
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file