شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
نویسنده: اذین فر سبحان
تاریخ: 23 مهر 1391 - 21:27:54

عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

 

فهرست مطالب:

عنوان
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی
|— مقدمه
|—|— 1روش¬های مبتنی بر استخراج ويژگی
|—|— 2-روش¬های انتخاب ويژگی
|—|—|— دسته¬بندي و تشريح الگوريتم¬هاي مختلف انتخاب ويژگي
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر فاصله - تابع توليد کننده کامل
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر اطلاعات - تابع توليد کننده مکاشفه ¬اي
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر اطلاعات - تابع توليد کننده کامل
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر وابستگي - تابع توليد کننده مکاشفه ¬اي
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر سازگاري - تابع توليد کننده کامل
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر سازگاري - تابع توليد کننده تصادفي
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر خطاي طبقه ¬بندي کننده- تابع توليد کننده مکاشفه¬ اي
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر خطاي طبقه¬ بندي کننده - تابع توليد کننده کامل
|—|—|—|— تابع ارزيابي مبتني بر خطاي طبقه ¬بندي کننده - تابع توليد کننده تصادفي
|—|—|— جمع¬بندي روش¬هاي انتخاب ويژگي
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی
|— روش¬های فرا اکتشافی
|— روش¬های مکاشفه¬ای
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای
|— پیاده‌سازی الگوریتم¬های فرا اکتشافی
|—|— ویژگی¬های مشترک روش¬های فرا اکتشافی
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی
|— روش¬های پیاده¬سازی عملگر ترکیب
|— انواع روش¬های جهش
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی
|— الگوریتم بهینه¬سازی جمعیت مورچگان (ACO)
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی
|— الگوریتم بهینه¬سازی انبوه ذرات (PSO)
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search)
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه
|—|— حافظه¬ها در جستجوی ممنوعه
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی
 فهرست منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 2611
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file