شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل
نویسنده: براتی کلر جواد
تاریخ: 23 مهر 1391 - 21:34:18

عنوان فارسی: ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل
عنوان انگلیسی: Evaluation of intelligent algorithms in Routing Mobile Ad hoc Networks
دانشجو: براتی کلر جواد
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: شهریور ماه 1390

دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: چکیده امروزه استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.یکی از انواع این شبکه ها، شبکه های موبایل تک کاره (Mobile ad hoc networks)است. شبکه موبایل Ad hoc به عنوان شبکه های با عمر کوتاه شناخته می شود. توپولوژی بسیار پویا، در دسترس بودن پهنای باند محدود،محدودیت های انرژی و عدم وجود زیرساخت، مسیریابی در این نوع شبکه ها را به چالش کشیده است،بدین جهت یافتن مسیر بهینه در این شبکه ها یک مسئله بسیار مهم به شمار می اید. الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (ازدحام هوش) مانند الگوریتم های بهینه سازی لانه مورچه و همچنین الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر برای حل مسئله مسیریابی شبکه های اختصاصی موبایل معرفی شده اند. در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های موبایل با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در این زمینه را بیابیم

چکیده انگلیسی: Now days use of Wireless networks largely is increasing. one of these types network، is Mobile ad hoc networks. Mobile ad-hoc networks، also known as short-lived networks. The highly dynamic topology، limited bandwidth availability، energy constraints make and infrastructure-less make the routing problem a challenging one. So to find the optimal path in these networks is considered an important issue. Nature-inspired algorithms (swarm intelligence) such as Ant Colony Optimization algorithms and genetic algorithm، in the past few years it solve the routing problem for mobile network is introduced. In this project we tried collection activities conducted to find the optimal path in mobile networks using the properties of genetic algorithms and ant colony algorithm the give reviewed and evaluated then find a way to improve in this area.

کلمات کلیدی: شبکه های موبایل Ad hoc ،الگوریتم ژنتیک،الگوریتم لانه مورچه ای

 

فهرست مطالب:

عنوان
 فصل اول مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل
|— 1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم
|— 1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس
|—|— 1-2-1- شبکه های مادون قرمز
|—|— 1-2-2-شبکه های لیزری
|—|— 1-2-3- شبکه های Wi – Fi
|—|— 1-2-4-شبکه های WiMAX
|— 1-3-شبکههای بیسیم Ad Ho
|—|— 1-3-1-مزاياي شبكه ي ad hoc
|—|— 1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc
|— 1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا Mobile ad hoc networks) MANET)
|—|— 1-4-1-ساختار شبکه های MANET
|—|— 1-4-2-خصوصيات MANET
|—|— 1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad
|—|— 1-4-4-معايب MANET
|— نتیجه گیری
 فصل دوم مسیریابی در شبکه های موبایل
|— 2-1-مقدمه ای بر مسیریابی
|— 2-2-مسيريابی در شبكه های Ad hoc
|— 2_3_پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc
|—|— 2-3-1-الگوریتم های فعال (Table driven Pro active)
|—|— 2-3-2-الگوریتم های واکنشگر (On demand Reactive)
|—|— 2-3-3-الگوریتم های ترکیبی (Hybrid)
|—|— 2-3-4-مسيريابي سلسله مراتبي
|—|— 2-3-5-مسيريابي مسطح
|— نتیجه گیری
 فصل سوم بررسی الگوریتم های مسیریابی
|— مقدمه
|— 3-1-ديدگاه های الگوريتم هاي مسيريابی
|— 3-2-نحوه ي مسيريابي بصورت استاتيک
|— 3-3-انواع پروتکل ها
|—|— 3-3-1-پروتکل هاي Distance Vector
|—|— 3-3-2-پروتکل هاي IP Link State
|—|— 3-3-3-پروتکل OSPF
|— 3-4-الگوریتم های مسیریابی
|—|— 3-4-1-مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس( QOS)
|—|— 3-4-2-مسيريابي چند منظوره
|—|— 3-4-3-مسیریابی چند مسیری
|—|— 3-4-4-مسيريابي هوشمند
|— نتیجه گیری
 فصل چهارم مسیریابی در شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم لانه مورچه
|— مقدمه
|— 4-1-مورچه ها چگونه مي توانند کوتاهترين مسير را پيدا کنند؟
|—  4_2_الگوريتم پايه لانه مورچه اي
|— 4_3_ الگوريتم ساده لانه مورچه اي
|— 4-4-چرا الگوريتم تخمين بهينه لانه مورچه اي براي شبکه هاي ad-hoc مناسبند؟
|—  4-5-بررسی الگوريتم های مسيريابي مبتني بر مورچه ها برای MANETs
|— 4-6-الگوریتم های مسیریابی تخت
|—|— 4-6-1- الگوريتم مسيريابي مبتني بر لانه مورچه
|—|— 4-6-2-موریانه
|—|— 4-6-3-الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA )
|—|— 4-6-4-الگوریتم مسیریابی فوری ویژه:(EARA )
|—|— 4-6-5-مورچه AODV
|— 4-7-پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی
|—|— 4-7-1-مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR )
|—|— 4-7-2- SDRاتخاذ شده
|—|— 4-7-3-HOPENT
|— 4-8-الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی موبایل
|—|— 4-8-1-فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی
|—|— 4-8-2-مورچه ها
|—|— 4-8-3- کشف مسیر
|—|— 4-8-4-حفظ مسیر
|— 4-9-محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های موبایل
|—|— 4-9-1-مروری بر پروتکل TARC
|—|— 4-9-2- پروتکل TRAC
|—|— 4-9-3-شبیه‌سازی
|— نتیجه گیری
 فصل پنجم مسیریابی شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم ژنتیک
|— مقدمه
|— 5-1-الگوریتم ژنتیک
|— 5-2:مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
|—|— 5-2-1:QoS در MANET
|—|— 5-2-2-نقش GA در مسیریابی QoS در MANET
|—|— 5-2-3-شبیه‌سازی و نتایج
|— 5-3:مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
|—|— 5-3-1-مشکلات مسیر حرکتی SP
|—|— 5-3-2-الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP
|—|— 5-3-3-الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی
|—|— 5-3-4-مطالعه تجربی
|—|— 5-3-5-نتایج و بررسی های تجربی اساسی
|— نتیجه گیری
 فصل ششم ارزیابی و نتیجه گیری
 پیوست ها
|— پیوست الف
|— پیوست ب
 منابع

 

دفعات بازدید: 3538
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file