شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
طراحی و پیاده سازی جدول برنامه ریزی دروس دانشگاه با استفاده از الگوریتم های تکاملی
نویسنده: درست کار فهیمه ،حسین زاده الهام
تاریخ: 23 مهر 1391 - 22:42:15

عنوان فارسی: طراحی و پیاده سازی جدول برنامه ریزی دروس دانشگاه با استفاده از الگوریتم های تکاملی
عنوان انگلیسی: Design and Implementation of University Course Timetabling with Evolutionary Algorithms
دانشجو: درست کار فهیمه  ،حسین زاده الهام
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: شهریور 1390

چکیده فارسی: مسائل زمان بندی یکی از مسائل مهم و بسیار وقت گیر همراه با محدودیت های متنوعی است. یکی از این مسائل که در محیط های اموزشی و به ویژه دانشگاهی مطرح است زمانبندی برنامه کلاسی است، به طوریکه تداخل در کلاسها و برنامه اساتید وجود نداشته باشد. همچنین برنامه نهایی باید بهینه باشد، بدین معنی که حتی الامکان بهترین اساتید و بهترین ساعات درسی برای دروس انتخاب شوند. بهترین انتخاب ها بستگی به پارامترهای تعیین شده دارد. این مسئله از نظر پیچیدگی در دسته مسائل NP قرار می گیرد. و روش یافتن جواب بهینه با استفاده از الگوریتم های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع و ... بسیار کارامد است. از انجاییکه الگوریتم ژنتیک پارامترهای زیادی برای تنظیم کردن دارد، این روش را برگزیدیم. در فصل اول از این دانشنامه، به معرفی سیستم، نمونه هایی از سیستم های موجود و ابزارهای توسعه پرداخته شده است. فصل دوم شامل مسائل تحلیلی سیستم زمانبندی است. فصل سوم به طراحی پایگاه داده اختصاص داده شده است. در فصل چهارم امکانات سیستم پیاده سازی شده را توضیح داده ایم. در فصل پنجم مواردی در مورد امنیت برنامه اورده شده است. و در فصل ششم تست برنامه و مشکلات ان عنوان شده است.

چکیده انگلیسی: Scheduling problem is very important and time-consuming with various restrictions. One of the main concerns in learning environment especially in university is class scheduling posting program. It should be without interaction in classes and professors program. Also it should be optimized. It means the best professors and the best times selected for courses. Best choices depend on defined Parameters. This problem is a NP problem, and finding Answers method is very effective by using Evolutionary algorithms like Genetic algorithms, impermissible searching and etc. since Genetic algorithms have many parameters for setting we choose it for solving this problem.

کلمات کلیدی: زمانبندی، برنامه کلاسی، الگوریتم ژنتیک، Fitness

 

فهرست مطالب:

عنوان
 فصل اول-معرفي سيستم
|— 1-1 معرفي مختصر سيستم
|— 1-2 معرفي سيستم هاي مشابه
|—|— 1-2-1 الگوريتم ژنتيك
|—|— 1-2-2 ويژگی های الگوريتم ژنتيک
|—|— 1-2-3 نمونه اول
|—|— 1-2-4 نمونه دوم
|—|— 1-2-5 نمونه سوم
|—|— 1-2-6 نمونه چهارم
|—|— 1-2-7 نمونه پنجم
|—|— 1-2-8 نمونه ششم
|— 1-3 معرفي ابزارهاي توسعه
|—|— 1-3-1 تحليل
|—|— 1-3-2 بانك اطلاعاتي
|—|— 1-3-3 برنامه نويسي
|—|— 1-3-4 ساير ابزارها
 فصل دوم- تحليل برنامه
|— 2-1 سناريو
|— 2-2 نمودار Use case
|— 2-3 نمودار Class
|— 2-4 نمودارهاي Sequence
|—|—  نمودار توالی ورود به سيستم
|—|— نمودار توالی افزودن دروس
|—|— نمودار توالی افزودن اساتيد
|—|— نمودار توالی امتياز دهی به اساتيد
|—|— نمودار توالی تنظيم ساعات کلاس
|—|— نمودار توالی تنظيم برنامه کلاسی (اضافه کردن)
|—|— نمودار توالی تنظيم برنامه کلاسی (ويرايش کردن)
|—|— نمودار توالی تنظيم برنامه کلاسی (حذف کردن)
|—|— نمودار توالی تنظيم تقويم ترم جاری
|—|— نمودار توالی درخواست درس توسط استاد
|—|— نمودار توالی تنظيم ساعات کاری
|—|— نمودار توالی مشاهده برنامه هفتگی
|—|— نمودار توالی درج اطلاعيه
|—|— نمودار توالی مديريت کلاس ها
|—|— نمودار توالی ويرايش پروفايل اساتيد
|—|— نمودار توالی مديريت اخبار
|—|— نمودار توالی مديريت مطالب سايت (تازه ها و مطالب علمی)
|—|— نمودار توالی تنظيم منو
|—|— نمودار توالی توليد کلمه عبور جديد
|—|— نمودار توالی ارسال پيام
|—|— نمودار توالی حذف پيام (دريافتی/ ارسالی)
 فصل سوم- طراحي پايگاه داده
|— 3-1 معرفي جداول
|—|— 3-1-1 جدول مشخصات اساتيد
|—|— 3-1-2 جدول نوع كلاس ها
|—|— 3-1-3 جدول مشخصات كلاس ها
|—|— 3-1-4 جدول ساعات خالي كلاس ها
|—|— 3-1-5 جدول نوع دروس
|—|— 3-1-6 جدول دروس ارائه شده
|—|— 3-1-7 جدول ساعات پيشنهادي اساتيد
|—|— 3-1-8 جدول درسهاي درخواست شده اساتيد
|—|— 3-1-9 جدول برنامه كلاسي
|— 3-2 ارتباط بين جداول
|— 3-3 نرمال سازي
 فصل چهارم-امكانات نرم افزار
|— 4-1 گروه Guest
|— 4-2 گروه User
|— 4-3 گروه Power User
|— 4-4 گروه Admin
 فصل پنجم- امنيت و كارايي
|— 5-1 كدگذاري كلمه عبور
|— 5-2 كد تشخيص انسان از ربات
|— 5-3 جلوگيري از تزريق sql
|— 5-4 حملات نامتعارف
|— 5-5 ساير موارد
|—  نتيجه گيری
 پيوســـــــت ها
|— پيوست الف- مفاهيمي درباره الگوريتم ژنتيك
|—  پيوست ب- راهنمای استفاده از نرم افزار
 منـــابع و ماخــــذ

 

دفعات بازدید: 2008
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file