شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
سیستم الکترونیکی اعتبارات
نویسنده: علی نژاد سارا ،عبدی زهرا
تاریخ: 24 مهر 1391 - 18:16:58

عنوان فارسی: سیستم الکترونیکی اعتبارات
عنوان انگلیسی: Budget electronic system
دانشجو: علی نژاد سارا  ،عبدی زهرا
استاد راهنما: سید امین حسینی سنو
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: زمستان 1390

چکیده فارسی: مجموعه ی حاضر، مستندی گردآوری شده از فرآیند تحقیق وپژوهش٬ تحلیل٬ طراحی٬ توسعه وپیاده سازی نرم افزارالکترونیکی اعتبارات می باشد. در تمامی سازمان ها امورمالی٬ اعتبارات وبودجه ازجمله سیستم هایی هستندکه طی سالها فرآیند مکانیزه شدن را با فراز و نشیب فراوان طی نموده اند. با توجه به عدم وجود یک سیستم کاربردی وهوشمند که دقیقا بر اساس ساختار بودجه واعتبارات تهیه وتدوین شده باشدوبتواند عمل تقسیم وشفاف سازی بودجه رابه سهولت انجام دهد٬ بر آن شدیم تا با ایجاداین سیستم الکترونیکی، کارایی٬ سرعت٬ دقت٬ عملکرد٬ تسهیل وکوتاه شدن روند دستی برای فرآیند تخصیص اعتبار٬ شفاف سازی وخودکارکردن مسائل بودجه واعتباری را بهبود بخشیم. امید که گامی جهت پیشرفت در این زمینه باشد.
 

چکیده انگلیسی: Budget, divide and its admeasurment among organizations, offices, universities & etc, is a complex and involved matter needs work and concentration on macro level. Nowadays with techniques and sciences improvement related to computer and its softwares, expecting on making intelligent and automatic admeasurment of budget is more than before. So in attention to low number of automatic and electronic systems in matter of dividing budget, we decide to be looker on its development on larger level with designing it on department level and we can go in direction of equanimity accomlishment. We expect from growth of this system:  Wasted the usual human error in driving budget.  Do the process diving budget on unique standard and with ovservation of its law.  Decrease its time and increase its speed.  Make electronic the operation of admeasurement budget.
 

عنوان
 مقدمه
 فصل اول: معرفی سیستم
|— 1-1 ) معرفی مختصر سیستم
|—|— 1-1-1 ) مفهوم اعتبار وانواع آن
|—|— 2-1-1 ) سیستم الکترونیکی اعتبارات
|—|— 3-1-1 ) اهداف ومحدوده ی پروژه ی اعتبارات به شرح زیر می باشد:
|—|— 4-1-1 ) شرح وتوضیح امکانات نرم افزار
|— 2-1) معرفی سیستم های مشابه
|—|— 1-2-1 ) نرم افزار مشابه داخلی
|—|—  2-2-1 ) نرم افزار مشابه خارجی
|— 3-1) معرفی ابزار های توسعه
|—|— 1-3-1) :Appache
|—|— 2-3-1) :PHP
|—|— 3-3-1) : Dream weaver cs4
|—|—  4-3-1) my sql:
|—|— 5-3-1) uml وPower designer:
 فصل دوم: تحلیل برنامه
|— 1- 2) نمودار Use case
|— 2-2) نمودار Sequence (توالی)
|— 3-2) نمودار Class
|— 4-2) نمودار Component
|— 5-2) نمودارERD
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده
|— 1-3) جدولaccess
|— -2-3) جدول Componen
|— 3-3) جدولdaneshjoo
|— 4-3) جدول etebar
|— 5-3) جدول etebarat
|— 6-3) جدول factor
|— 7-3) جدول group
|— 8-3) جدول Lab
|— 9-3) جدول logs
|— 10-3) جدول Ostad
|— 11-3) جدول User
 فصل چهارم: پیاده سازی وامکانات نرم افزار
|— صفحه login
|— صفحه اصلی
|— مدیریت سیستم
|— ثبت گروه
|— ثبت اطلاعات
|—  ثبت نیروی انسانی
|— تایید فاکتور
|— گزارشات
 نتیجه گیری وپیشنهادات
 پیوست1: آموزش نصب برنامه
 پیوست2: آموزش چگونگی کاربا نرم افزار
 فهرست منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 1193
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file