شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
سيستم آزمون ساز
نویسنده: داوری ترشیزی شهین ،ضیائی وجیهه سادات
تاریخ: 24 مهر 1391 - 18:24:15

عنوان فارسی: سيستم آزمون ساز
عنوان انگلیسی: system
دانشجو: داوری ترشیزی شهین  ،ضیائی وجیهه سادات
استاد راهنما: نامشخص
استاد دفاع: نامشخص
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
 

عنوان
 فصل اول: معرفي سيستم
|— بخش اول (معرفي مختصر سيستم آزمون ساز)
|— بخش دوم(معرفي سيستم هاي مشابه
|— بخش سوم(معرفي ابزارهاي توسعه)
|—|— بانک اطلاعاتی
|—|— زبان برنامه نویسی
 فصل دوم: تحليل برنامه
|— نمودار Use Case
|— نمودار كلاس Class Diagram
|— نمودار هاي Sequence
|— نمودار ورود استاد
|— نمودار ورود دانشجو
|— ايجاد آزمون جديد توسط استاد
|— انجام يك آزمون توسط دانشجو
|— مشاهده نتيجه يك آزمون توسط دانشجو
 فصل سوم: طراحي پايگاه داده
|— بخش اول(معرفي جداول)
|—|— نمودار جداول پايگاه داده
|—|— Stored Procedures ها
|—|—|— 1- درج سئوالات آزمون
|—|—|— 2-ورود مدیر سیستم
|—|—|— 3- ورود اساتید
|—|—|— 4- ورود دانشجو
|—|—|— 5- انتخاب رشته ها
|—|—|— 6- انتخاب دروس برای یک رشته
|—|—|— 7- انتخاب اطلاعات اساتید
|—|—|— 8- جستجو برای استاد
|—|—|— 9- درج رکورد جدید برای استاد
|—|—|— 10- ویرایش اطلاعات استاد
|—|—|— 11- انتخاب اساتید
|—|—|— 12- ویرایش فعال بودن استاد
|—|—|— 13- جستجوی آزمون بر اساس کد
|—|—|— 14- جستجوی سئوال برای آزمون
|—|—|— 15- انتخاب نوع سئوال
|—|—|— 16- جستجوی نوع سئوال
|—|—|— 17- درج نوع سئوال جدید
|—|—|— 18- ویرایش نوع سئوال
|—|—|— 19- حذف نوع سئوال
|—|—|— 20- انتخاب سئوالات یک آزمون
|—|—|— 21- انتخاب سطح سئوال
|—|—|—  22- جستجو برای سطح سئوال
|—|—|— 23- درج سطح سئوال جدید
|—|—|— 24- ویرایش سطح سئوال
|—|—|— 25- حذف سطح سئوال
|—|—|— 26- حذف گزینه های سئوال
|—|—|— 27- ویرایش گزینه های سئوال
|—|—|— 28- جستجو برای گزینه های سئوال
|—|—|— 29- درج گزینه های سئوال
|—|—|— 30- درج پاسخ سئوال
|—|—|— 31- ویرایش پاسخ سئوال
|—|—|— 32- جستجوی پاسخ سئوال
|—|—|— 33- حذف پاسخ سئوال
|—|—|— 34- انتخاب نتایج آزمون
|—|—|— 35- درج فصل
|—|—|— 36- حذف فصل
|—|—|— 37- جستجوی فصل
|—|—|— 38- انتخاب فصل
|—|—|— 39- جستجوی نتیجه آزمون برای استاد
|—|—|— 40- انتخاب آزمون
|—|—|— 41- جستجوی آزمون
|—|—|— 42- نتیجه آزمون برای دانشجو
|—|—|— 43- انتخاب درس برای رشته
|—|—|— 44- جستجوی درس
|—|—|— 45- درج درس
|—|—|— 46- ویرایش درس
|—|—|— 47- حذف درس
|—|—|— 48- انتخاب رشته
|—|—|— 49- جستجوی یک رشته
|—|—|— 50- افزودن رشته جدید
|—|—|— 51- ویرایش رشته
|—|—|— 52- حذف رشته
|—|—|— 53- انتخاب همه دانشجویان
|—|—|— 54- درج نتایج آزمون
|—|—|— 55- ویرایش نتایج آزمون
|—|—|— 56- یافتن رشته دانشجو
|—|—|— 57- ویرایش وضعیت فعالیت دانشجو
|—|—|— 58- افزودن دانشجوی جدید
|—|—|— 59- ویرایش آزمون
|—|—|— 60- ویرایش وضعیت مشاهده آزمون
|—|—|—  61- ویرایش تعداد سئوالات آزمون
|—|—|— 62- ویرایش نمره آزمون
|—|—|— 63- افزودن شخص جدید
|—|—|— 64- انتخاب مدیران سیستم
|—|—|— 65- ویرایش شخص
|—|—|— 66- ورود مدیر
|—|—|— 67- درج سئوال
|—|—|— 68- حذف سئوال
|—|—|— 69- ویرایش سئوال
|—|—|— 70- ویرایش جزئیات آزمون
|—|—|— 71- حذف جزئیات سئوال
|—|—|— 72- انتخاب مدیران
|—|—|— 73- افزودن مدیر
|—|—|— 74- بل
|—|—|— 75- نتنا
|—|—|— 76- ویرایش جزئیات نتیجه
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار
|— بخش مدیریت سایت
|—|— 1- ویرایش پروفایل
|—|— 2- ویرایش رشته ها
|—|— 3- ویرایش دروس
|—|— 4- ویرایش مدیران
|—|— 5- ویرایش اساتید
|—|— 6- ویرایش دانشجویان
|— بخش دوم
|—|— صفحه اطلاعات شخصی استاد
|—|— صفحه ایجاد آزمون جدید
|— بخش اساتید سایت
|—|— 1- ویرایش پروفایل
|—|— 2- ایجاد آزمون جدید
|—|— 3- بانک سئوالات
|—|— 4- مشاهده نتایج آزمون
|— بخش دانشجویان سایت
|—|— 1- ویرایش پروفایل
|—|— 2- برگزاری آزمون
|— مشاهده نمونه سئوالات
|— مشاهده نتایج آزمون

 

دفعات بازدید: 1262
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file