شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
تشکیل پرونده بیماران مبتلا به سالک
نویسنده: مدبربلوری فاطمه
تاریخ: 24 مهر 1391 - 18:28:43

عنوان فارسی: تشکیل پرونده بیماران مبتلا به سالک
عنوان انگلیسی: Patient records Salak
دانشجو: مدبربلوری فاطمه
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: امروزه علم کامپیوتر به پیشرفتهای گسترده ای در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری دست یافته است به گونه ای که تمام مردم جهان سعی در یادگیری این علم و به کارگیری آن در زندگی روزمرة خود دارند . با این اوصاف داشتن سیستمی که به فعالیتهای یک سازمان سرعت بخشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پروژه سعی کرده ام با در نظر گرفتن نیازهای سازمانی مانند درمانگاه ، سیستمی ارائه دهم که کارهای بخش پوست (سالک) یک درمانگاه را اتوماسیون کرده و از مشکلات انسانی که در ادارة درمانگاهها وجود دارد، جلوگیری نماید . با مطالعه این مستند از عملکرد سیستم و امکاناتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد مطلع می شوید . در فصل اول توضیحی مختصر در مورد سیستم و ابزارهای استفاده شده برای ایجاد آن داده می شود. فصل دوم نیز در برگیرنده تمامی مستندات مربوط به تحلیل نرم افزارمی باشد که این مستندات شامل نمودارهای مورد کاربر, نمودار کلاس و نمودارهای توالی است. در فصل سوم با پایگاه دادة سیستم و جداول آن آشنا می شوید . فصل چهارم شامل توضیح مفصل سیستم وامکانات آن می باشد .در فصل پنجم در مورد امنیت سیستم و در فصل ششم نتیجه تست این نرم فزار را توضیح داده ام
 

چکیده انگلیسی: Today computer science to a wide improvements in hardware and software has achieved so that all people trying to learn this science and applying it in their life. Anymore with having a system that promotes activities of an organization quickly is important. I've tried this project with regard to organizational needs, such as clinics, a system that give the skin works department (seeker) a clinic automation and human problems in clinics manege there to prevent. This study documented that the system functions and facilities available to its users will get notified. In the first chapter a brief explanation about the system and tools used for it is given. Chapter II also contain all the documentation that this is analysis software in the user documentation, including usecase diagrams, class diagrams and sequence diagrams are. Third season with the database system and tables become familiar. Chapter IV contains the detail and description is this system. The fifth chapter on security systems in Chapter VI of the test results described in this software
 

کلمات کلیدی: پرونده بیماران , sql server , asp.net , C#

عنوان
 مقدمه
|— فصل اول : معرفی سیستم
|—|— 1-1 ) معرفی مختصر سیستم
|—|— 1-2) معرفی سیستمهای مشابه
|—|—|— 1-2-1) سیستم اتوماسیون مطب پزشکان
|—|—|— 1-2-2) سیستم جامع مديريت مطب
|—|— 1-3) معرفی ابزارهای توسعه
 فصل دوم : تحلیل برنامه (نرم افزار Enterprise Architect )
|— 1-2) نمودار مورد کاربرد ( Usecase Diagram )
|— 2-2 ) نمودار کلاس (Class Diagram )
|— 2-3) نمودار توالی ( Sequence Diagram )
|—|— 1-3-2 ) نمودار توالی login
|—|— 2-3-2) نمودارهای توالی پنل مدیریت
|—|—|— مدیریت پرستاران
|—|—|— گزارش‌گیری
|—|—|— تنظیمات
|—|—|— اطلاعات پایه
|—|— 2-3-3) نمودار های توالی پنل پزشکان
|—|—|— تنظیمات
|—|— 2-3-4 ) نمودار های توالی پنل پرستاران
|— فصل سوم : طراحی پایگاه داده
|—|— 3-1 ) معرفی جداول
|—|—|— جدول مدیر
|—|—|— جدول پزشک
|—|—|— جدول پرستار
|—|—|— جدول اطلاعات عمومی بیمار
|—|—|— جدول اطلاعات پزشکی بیمار
|—|—|— جدول مراجعات بیمار
|—|—|— جدول تحصیلات
|—|—|— جدول بستگان
|—|—|— جدول جزئیات بستگان
|—|—|— جدول محل‌های ضایعه
|—|—|— جدول جزئیات محل های ضایعه
|—|—|— جدول نوع سالک
|—|— 3-2) نرمال سازی
|— فصل چهارم:امکانات نرم افزار
|—|— 4-1 ) ورود به سایت
|—|— 4-2 ) پنل مدیریت
|—|—|— 4-2-1) مدیریت افراد
|—|—|—|— ثبت پزشک
|—|—|—|— جستجو پزشک
|—|—|—|— حذف پزشک
|—|—|—|— ویرایش پزشک
|—|—|—|— مدیریت پرستاران
|—|—|—|— ویرایش پرستار
|—|—|—|— مدیریت بیماران
|—|—|—|— تشکیل پرونده بیمار
|—|—|—|— جستجو بیمار
|—|—|—|— حذف بیمار
|—|—|—|— ویرایش بیمار
|—|—|— 4-2-2) گزارش‌گیری
|—|—|—|— پرونده بیماران
|—|—|—|— مراجعات روز
|—|—|— 4-2-3) تنظیمات
|—|—|—|— تغییر کلمه عبور.
|—|—|— 4-2-4) اطلاعات پایه
|—|—|—|— ثبت تحصیلات
|—|—|—|— ثبت افراد مبتلا
|—|—|—|— ثبت محل های ضایعه
|—|— 4-3) پنل پزشکان
|—|—|— بیماران
|—|— 4-4 ) پنل پرستاران
|—|—|— تنظیمات
|—|—|— تغییر کلمه عبور
|—|—|— بیماران
|—|—|— تشکیل پرونده
|— فصل پنجم:امنیت وکارایی
|— فصل ششم:تست نرم افزار
 پیوست1 : نصب برنامه
 پیوست 2: آموزش چگونگی کار با نرم افزار
 منابع

 

دفعات بازدید: 1184
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file