شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
راه اندازي سايت ارتباط استاد با دانشجو
نویسنده: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
تاریخ: 24 مهر 1391 - 18:32:12

عنوان فارسی: راه اندازي سايت ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: site....
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات  ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: با حضور فناوري هاي جديد و افزايش روز افزون تعداد کاربران اينترنتي روال انجام همه کارها تغيير کرده است و شما بدون اين که لازم باشد در مکان خاصي حضور داشته باشيد کارهاي تان را از طريق اينترنت انجام خواهيد داد.اگر باور داشته باشيم که مي توانيم از راه دور و بدون نياز به حضور در يک مکان و برقراري ارتباط نزديک با استاد، مطلبي را بياموزيم. يک سيستم ارتباط استاد با دانشجو در حقيقت پايگاهي است که دروس و برنامه هاي آموزشي موجود در آن از طريق جهان مجازي اينترنت به دانشجويان ارائه خواهد شد

کلمات کلیدی: سيستم ارتباط استاد با دانشجو

عنوان
 فصل اول: معرفي سيستم
|— بخش اول (معرفي مختصر سيستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو)
|— بخش دوم(معرفي ابزارهاي توسعه)
|—|— بانک اطلاعاتي
|—|— زبان برنامه نويسي
 فصل دوم: تحليل برنامه
|— نمودار Use Case
|— نمودار Class Diagram
|— نمودار هاي Sequence
|—|— 1- نمودار ورود به سيستم
|—|— 2-ويرايش دانشگاه ها
|—|— 3-ويرايش رشته ها
|—|— 4-ويرايش دروس
|—|— 5-ويرايش انواع آزمون
|—|— 6-ويرايش آزمون ها
|—|— 7-ويرايش اخبار
|—|— 8-ثبت نمرات
|—|— 9-ارسال پيغام به دانشجو
|—|— 10-ثبت نام در سايت
|—|— 11-انتخاب دروس
|—|— 12-مشاهده اخبار
|—|— 13-مشاهده نمرات
|—|— 14- ارسال پيام به استاد
 فصل سوم: طراحي پايگاه داده
|— بخش اول(معرفي جداول)
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فيلد هاي زير
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصيلي) با فيلد هاي زير
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فيلد هاي زير
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته هاي دانشگاه) با فيلد هاي زير
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فيلد هاي زير
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع آزمون ) با فيلد هاي زير
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فيلد هاي زير
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فيلد هاي زير
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فيلد هاي زير
|—|— 11- جدول Quize (آزمون ها) با فيلد هاي زير
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فيلد هاي زير
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فيلد هاي زير
|—|— 14- جدول StudentMassage (پيام هاي ارسالي دانشجويان به استاد) با فيلد هاي زير
|—|— 15- جدول MasterMassage (پيام هاي ارسالي استاد به دانشجويان) با فيلد هاي زير
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گيرندگان پيام استاد) با فيلد هاي زير
|— نمودار جداول پايگاه داده
|—|— 1-ايجاد ستونهايي براي ثبت نمرات
|—|— 2- حذف يک رشته
|—|— 3-حذف دروس رشته
|—|— 4-حذف درس
|—|— 5-حذف يک خبر
|—|— 6-حذف يک آزمون
|—|— 7-حذف يک نوع آزمون
|—|— 8-حذف دروس دانشجو
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه
|—|— 10-حذف يک دانشگاه
|—|— 11-پيدا کردن دروس يک رشته
|—|— 12-پيدا کردن دريافت کننده هاي پيام استاد
|—|— 13-جستجوي آزمون بر اساس کد
|—|— 14-جستجوي نمرات دانشجو
|—|— 15-افزودن رشته
|—|— 16-افزودن درس براي رشته
|—|— 17-درج درس جديد
|—|— 18-درج پيام جديد استاد
|—|— 19درج دريافت کننده پيام
|—|— 20-درج خبر جديد
|—|— 21-درج شخص جديد
|—|— 22-درج آزمون جديد
|—|— 23-درج نوع آزمون جديد
|—|— 24-درج نمره جديد
|—|— 25-درج پيام استاد
|—|— 26-درج دانشجوي جديد
|—|— 27-درج درس جديد براي دانشجو
|—|— 28-درج رشته جديد براي دانشگاه
|—|— 29 درج دانشگاه جديد
|—|— 30-ورود استاد
|—|— 31انتخاب تمامي دانشجويان
|—|— 32انتخاب رشته هاي يک دانشگاه
|—|— 33انتخاب رشته ها
|—|—  34انتخاب دروس يک رشته
|—|— 35انتخاب يک دانشجو
|—|— 36انتخاب دانشجوياني که يک درس را دارند
|—|— 37انتخاب دروس
|—|— 38انتخاب پيام هاي فرستاده شده توسط استاد (صندوق پيام هاي خروجي استاد)
|—|— 39انتخاب پيام هاي دريافتي استاد(صندوق پيام هاي ورودي استاد)
|—|— 40انتخاب اخبار
|—|— 41انتخاب آزمون ها
|—|— 42انتخاب آزمون هاي يک درس
|—|— 43انتخاب انواع آزمون
|—|— 44انتخاب نتايج آزمون
|—|— 45انتخاب پيام هاي فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پيام هاي خروجي دانشجو
|—|— 46انتخاب پيام هاي دريافتي دانشجو (صندوق پيام هاي ورودي دانشجو)
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو
|—|— 48انتخاب رشته هاي دانشگاه
|—|— 49انتخاب دانشجويان دانشگاه
|—|— 50انتخاب دانشگاه
|—|— 51ورود دانشجو
|—|— 52ويرايش رشته
|—|— 53ويرايش درس يک رشته
|—|— 54ويرايش مدرک استاد
|—|— 55ويرايش درس
|—|— 56ست کردن پيام دانشجو به عنوان پيام مشاهده شده
|—|— 57ويرايش اخبار
|—|— 58ويرايش شخص
|—|— 59ويرايش آزمون
|—|— 60ويرايش انواع آزمون
|—|— 61ويرايش نتايج آزمون
|—|— 62ويرايش دانشجو
|—|— 63ست کردن پيام استاد به عنوان پيام مشاهده شده
|—|— 64ويرايش رشته دانشگاه
|—|— 65ويرايش دانشگاه
|—|— 66انتخاب اطلاعات يک دانشجو
|—|— 67حذف پيام ارسالي توسط استاد
|—|— 68حدف پيام دريافتي توسط دانشجو
|—|— 69حذف پيام ارسالي توسط دانشجو
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار
|— 1 ) ويرايش پروفايل
|— 2) ويرايش دانشگاه ها
|— 3) ويرايش رشته ها
|— 4)ويرايش رشته هاي دانشگاه
|— 5)ويرايش دروس
|— 6)ويرايش دروس رشته
|— 7)ويرايش اخبار
|— 8)ويرايش انواع آزمون
|— 9)ويرايش آزمون
|— 10 )ثبت نمرات آزمون ها
|— 11)ارسال ايميل
|— 12 ) صندوق ايميل هاي دريافتي
|—  13)صندوق ايميل هاي فرستاده شده
|— 14) ويرايش دانشجويان
|—|— 1 ) ويرايش پروفايل
|—|— 2)ويرايش دروس
|—|— 3)مشاهده نمرات
|—|— 4)ارسال ايميل جديد
|—|— 5)صندوق ايميل هاي دريافتي
|—|— 6)صندوق ايميل هاي فرستاده شده

 

دفعات بازدید: 1977
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file