شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
نویسنده: ترشیزی بهاره
تاریخ: 29 مهر 1391 - 17:13:29

عنوان فارسی: بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
عنوان انگلیسی: Examine the feasibility of telework in Power distribution company Mashhad city
دانشجو: ترشیزی بهاره
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تابستان 91
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده فارسی: در سالهای اخیر به دلیل افزایش تعداد خودروها و جمعیت، مشکل ترافیک چند برابر شده است که هم باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و ایجاد خستگی میگردد و هم مشکل الودگی شهرها را چند برابر مینماید. از طرف دیگر مصرف انرژی نیز در کشور چند برابر شده و کم کم در حال تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی است. دورکاری به عنوان یک راه حل برای حل مشکلات کاری و موارد فوق مطرح گردیده است. دراین پایان‏نامه، به بررسی و امکان‏سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد پرداخته شده است. در این امکان سنجی وضعیت پیش‏نیازها و نگرش های فردی و سازمانی کارمندان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بررسی شده است. نوع این پژوهش، توصیفی و کاربردی و روش ان، پیمایشی است. جامعه اماری در ان، کارمندان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد است. ابزار مورد استفاده در این پایان‏نامه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.
 

چکیده انگلیسی: In recent years due to increasing numbers of cars and population, Traffic problem has multiplied that is wasting time and money and Fatigue can be caused. The energy consumption in the country multiplied and Slowly becoming a major social problem. Telework as a solution to solve the above problems and has raised. In this thesis, to examine the feasibility of telework in the power distribution company Mashhad city has been. In this thesis, Prerequisites and Individual attitudes and organizational power distribution Mashhad city employees have been investigated. This type of research is descriptive and functional and It is a survey method. Statistical Society is Mashhad city's power distribution company employees. Tools used in this thesis is the researcher made questionnaire.

کلمات کلیدی: دورکاری، امکان سنجی، پیش نیازهای فردی و سازمانی دورکاری، نگرش های فردی و سازمانی دورکاری

عنوان
 1.مقدمه
 2.طرح پژوهش
|— 2.1. مسأله پژوهش
|— 2.2. هدف پژوهش
|— 2.3. ضرورت پژوهش
|—|— 2.3.1. ضرورتهای سازمانی
|—|— 2.3.2. ضرورتهای فردی و اجتماعی
|—|— 2.3.3. ضرورتهای اقتصادی
 3.مبانی نظری پژوهش
|— 3.1. تعریف کار از راه دور یا دورکاری
|— 3.2. مثالهایی از کار از راه دور
|—|— 3.2.1. استفاده از پزشکان سایر کشورها در اوقات شبانه کار بیمارستانها (تله مدیسن)
|—|— 3.2.2. مراکز مجازی پیام
|—|— 3.2.3
|—|— 3.2.4
|—|— 3.2.5
|— 3.3. مشاغل مناسب و نا مناسب برای کار از راه دور
|— 3.4. افراد و مدیران مناسب برای دورکاری
|—|— 3.4.1. معیارهای انتخاب
|—|— 3.4.2. معیارهای مدیر
|— 3.5. مشاغلی که بیشترین استفاده را از کار از راه دور می برند
|— 3.6. مزایای کار از راه دور برای ایران
|—|— 3.6.1 مزایای فردی
|—|— 3.6.2. مزایای سازمانی
|—|— 3.6.3. مزایای اجتماعی
|— 3.7. انواع دورکاری
|—|— 3.7.1. از دیدگاه صنعت
|—|— 3.7.2. از دیدگاه دورکاران
|—|— 3.7.3. از دیدگاه روابط صنعتی
|—|— 3.7.4. از دیدگاه سازمانی
|—|— 3.7.5. از دیدگاه زمانی
|— 3.8. مشکلات کار از راه دور برای سازمان های ایرانی
|— 3.9. راه های گسترش کار از راه دور
|— 3.10. امارهایی از شاغلان کار از راه دور
|—|— 3.10.1. سن شاغلان
|—|— 3.10.2. کارهای شاغلان از راه دور
|— 3.11. اتصالات انفورماتیکی مورد نیاز برای انجام دورکاری
|— 3.12. چگونگی شکل گیری دورکاری
|— 3.13. دلایل ادامه توسعه دورکاری
|— 3.14. پژوهش حاضر
|—|— 3.14.1. پیش نیازهای سازمانی
|—|— 3.14.2. پیش نیازهای فردی
|—|— 3.14.3. نگرش سازمانی
|—|— 3.14.4. نگرش فردی
 4.پیشینه پژوهش
 5.روش پژوهش
|— 5.1. نوع و روش پژوهش
|— 5.2. جامعه اماری و نمونه اماری
|— 5.3. ابزار جمع اوری داده ها
|— 5.4. روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
 6. تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش
|— 6.1. وضعیت اماری پاسخ دهندگان
|— 6.2. پیشنیازهای سازمانی دورکاری
|— 6.3. پیشنیازهای فردی دورکاری
|— 6.4. نگرش سازمانی دورکاری
|— 6.5. نگرش فردی دورکاری
|— 6.6. جداول امتیازی
|— 6.7. خلاصه نتایج جداول امتیازی
|— 6.8. تحلیلهای اماری بیشتر
|—|— 6.8.1. پیش نیازهای سازمانی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
|—|— 6.8.2. پیش نیازهای فردی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
|—|— 6.8.3. نگرش سازمانی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
|—|— 6.8.4. نگرش فردی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
 7. نتیجه گیری و پیشنهادات
 منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 2418
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file