چهارشنبه 1 خرداد 1398  |  Wednesday 22 nd of May 2019
سيستم جامع كتابخانه الكترونيكي
نویسنده: سيد حسين قاسمي ، مسعود زينلي ، محمد ابراهيم امينی
تاریخ: 25 مرداد 1388 - 18:34:47

موضوع: سيستم جامع كتابخانه الكترونيكي

دانشجو: سيد حسين قاسمي ، مسعود زينلي ، محمد ابراهيم امينی

استاد راهنما: مهندس مجتبي پورمحقق

استاد دفاع : مهندس محسن شفيعي

تعداد صفحات: 86

تعداد منابع: 6

تعداد فصل ها: 6

 


چكيده:

پروژه انجام شده در مورد سيستم جامع كتابخانه الكترونيكي دانشگاه پيام نور مشهد مي باشدكه با استفاده از روش آبشاري و زبان برنامه‌نويسي PHP  و بانك اطلاعاتي MySQL  پياده سازي شده است

با طراحي اين سيستم ديگر نياز نيست دانشجويان حتما براي جستجوي كتاب مورد نظرشان به برگه دانهاي مربوط دركتابخانه دانشگاه مراجعه کنند و با مراجعه به قسمت جستجوي سايت اين نياز خيلي راحتتر و سريعتر رفع خواهد شد و همچنين به قسمت مديريت كتابخانه امكانات بسيار زيادي با سطح دسترسي آسان و فوري در رفع مشكلاتي كه در زمينه ثبت و ويرايش كتاب ، ثبت و ويرايش عضو ، ثبت و ويرايش و حذف كارمند ، گزارش گيري از كارهاي انجام شده در كتابخانه و . . .  داشته اند را ميدهد.

اين پروژه در بر گيرنده قسمتهاي جستجو ، كتابداري ، اعضاء ، مديريت كاربران ، ميز امانت ، ثبت كاركرد و login سيستم(مديريت ورود و خروج سيستم) ميباشد

واژه‌هاي کليدي

MySQL ,  PHP , Open Source , PHP MyAdministrator , MARK .

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  مروري بر سيستم دستي و سيستم نوين طراحي شده كتابخانه

1-1- نحوه عملكرد كتابخانه به صورت دستي

1-1-1- تهيه كتاب براي كتابخانه

1-1- 2 حذف كتاب از كتابخانه

1-1-3- عضويت در كتابخانه

1-1-4- تمديد عضويت

1-1-5- امانت

1-1-6 تمديد كتاب

1-2- مفاهيم مربوط به رشته كتابداري

1-3- بيان مسئله

1-4- معرفي پروژه 

1-5- گروههاي استفاده كننده 

1-6- خلاصه اي از خواسته هاي كاربر

1-7- نمونه هاي مشابه و تفاوتهاي آنها

فصل دوم- شرح اجزاء و زير ساختهاي پروژه

2-1- زير ساخت هاي پروژه

2-2- قياس بين PHP با ASP

2-3- معرفي PHP

2-3-1- ويژگي هاي مهم PHP

2-3-2- بعضي از قدرت هاي PHP

2-4- معرفي MySQL 

2-4-1- تاريخچه MySQL

2-4-2- ويژگي هاي MySQL

فصل سوم- مفاهيم مربوط به تجزيه و تحليل سيستم

3-1- فرآيند توليد نرم افزار

3-2- امكان سنجي(Feasibility

3-2-1-   امكان‌سنجي عملياتي ( Operational Feasibility )

3-2-2-    امكان سنجي اقتصادي ( Economical Feasibility )

3-2-3-    امكان سنجي تكنيكي ( Technical  Feasibility )

3-3-   تحليل هزينه و منافع ( Cost / Benefit  Analysis )

3-4- امكان سنجي سيستم

3-5- زير سيستم ها 

3-5-1-   تشريح واحد هاي موجود در سيستم

3-6- نمودار هاي تحليل سيستم..... 

3-6-1-   تعيين بازيگران (Actor) سيستم 

3-6-2-   نمودار هاي UML 

3-6-3-   نمودارهاي مورد کاربرد 

3-6-4-   نمودار هاي کلاس 

3-6-5-   نمودار هاي ترتيب 

3-6-6-   نمودار هاي فعاليت 

فصل چهارم- طراحي بانكهاي اطلاعاتي

فصل پنجم- طراحي و پياده سازي سيستم

فصل ششم- جمع بندي و نتيجه گيري

6-1 - نتيجه گيري و ارزيابي

منابع و مراجع

دفعات بازدید: 2298
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file