پنج شنبه 14 اسفند 1399  |  Thursday 4 th of March 2021
آئین نامه و مقررات پروژه فارغ التحصیلی
نویسنده: روح الله آل شیخ
تاریخ: 26 اردیبهشت 1389 - 13:41:03

در این بخش آیین نامه و مقررات پروژه فارغ التحصیلی گروه ارایه میشود. در ابتدا برای مشاهده تقویم پروژه در نیمسال اول و دوم عنوان مربوطه را کلیک کنید.

* رعايت آيين نامه محتوايي و نگارشي در تهيه مستندات نهايي بسيار حائز اهميت مي باشد. به طوريكه اگر دانشجو به طور ناقص مستندات و پيوست هاي نهايي را تحويل دهد مي بايستي ظرف 2 هفته نسبت به رفع نقايص اقدام نمايد. (تا اين مرحل استاد راهنما مي تواند تا 1 نمره از نمره نهايي دانشجو كسر نمايد.) اگر پس از زمان 2 هفته دانشجو نسبت به رفع نقايص اقدام ننمايد نمره قبولي نخواهد گرفت.

 

جمع بندی :

براي جمع بندي پروژه هاي پياده سازي نرم افزار و تهيه مستندي مناسب با پروژه انجام گرفته لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد.

هدف: هدف از ارائه اين قوانين ايجاد يك سند راهبردي متناسب با فعاليت صورت گرفته از سوي دانشجو و ايجاد يك رهنمون مناسب براي فعاليت علمي صورت گرفته مي باشد. روشن است كه داشتن سندي مناسب با كار پياده سازي شده موجب استفاده و آشنايي بهتر براي دانشجويان ترم بعد مي باشد.

تعريف پروژه پياده سازي: مفهوم پروژه پياده سازي شده به پروژه اي اطلاق مي گردد كه در طول انجام آن برنامه اي ( تحت وب / application) و يا طراحي يك وب سايت نوشته شده باشد و آن برنامه به صورت درست كار كند.

نكته: براي درك صحيح و بهتر قوانين در هر قسمت كه لازم باشد مثالي آورده شده است. اين مثال در خصوص گروه الكترونيكي كامپيوتر دانشگاه پيام نور مشهد مي باشد.

قالب محتوايي پروژه:

فصل اول: معرفي سيستم

Ø بخش اول (معرفي مختصر سيستم)

·منظور از معرفي سيستم توضيح در خصوص امكانات برنامه نوشته شده نيست. مفهومي كه از دانشجو انتظار آن مي رود كه در اين بخش بيان نمايد توضيح شرايط واقعي سيستمي است كه اين سيستم براي آن نوشته شده است. براي درك بهتر مثالي را بيان مي كنيم:

گروه كامپيوتر دانشگاه پيام نور مشهد كه توسط مدير گروه اداره مي شود داراي وظايفي است.اين وظايف با اهداف خاصي اجرا مي شوند. نمونه هايي از اين وظايف به شرح زيرند:

1-دعوت از اساتيد گروه كامپيوتر

2-تعامل با دانشجويان و پاسخ به سوالات آن

3-اعلام نمرات اوليه اساتيد به منظور رسيدگي به اعتراضات دانشجويان

4-بردهاي اطلاعاتي دانشگاه براي اطلاع رساني به دانشجويان در خصوص فعاليت ها و اطلاعيه ها

5-تعيين عناوين پروژه ها براي هر ترم تحصيلي

6-سيستم ارتباطي بين گروه و رشته هاي مربوطه و دريافت بازخورد فعاليت اساتيد و نحوه ارائه دروس

7-ارائه كدهاي دروس براي هرترم بر اساس نياز دانشجويان علي الخصوص دروس اختياري

8-آماده سازي دانشجويان براي آزمون كارشناسي ارشد

9-كارآموزي و تاييد آن

10-آرشيو سازي مقالات و پايان نامه ها و گزارش و امتيازي دهي آن ها

و...

گروه كامپيوتر براي آسان سازي و سهولت در اداره گروه و همچنين بالا بردن كيفيت آموزش تصميم به راه اندازي گروه الكترونيكي مي كند و در پياده سازي آن سعي در اجراي بعضي از وظايف بالا را دارد. براي اين كار وظايف و عمكلرد را اولويت بندي مي نمايد و بر اساس اين اولويت ها اقدم به راه اندازي گروه الكترونيكي مي كند.

· مواردي كه در اين قسمت نبايد آورده شود:

توضيح در خصوص امكانات سيستمي كه شما پياده سازي كرده ايد.

توضيح در خصوص مواردي كه مي توان به سيستم نرم افزاري افزود.

Ø بخش دوم(معرفي سيستم هاي مشابه)

در طراحي يك نرم افزار نكته اي كه بايد مورد توجه قرار داد مقايسه ي نمونه هاي مشابه مي باشد. براي تحقق اين هدف در بخش دوم فصل اول دانشجو موظف است كه چند نمونه داخلي و يا خارجي از نرم افزاري كه پياده سازي كرده است را بياورد. و معرفي مختصري از امكانات و شرايط وي‍ژ ه نرم افزارها بياورد.

Ø بخش سوم(معرفي ابزارهاي توسعه)

براي پياده سازي نرم افزار نياز به ابزارهايي است كه لازم است توضيحاتي در خصوص آن آورده شود.

اين ابزارهاي توسعه شامل ابزارهاي تحليل، برنامه نويسي و بانك اطلاعاتي مي باشد.

توضيح در خصوص چرايي انتخاب اين زبان و بانك اطلاعاتي و نرم افزار پياده سازي تحليل.

مواردي كه بايد آورده شود:

1-توضيح در خصوص چرايي استفاده از زبان برنامه نويسي انتخاب شده( به عنوان مثال سيستم انتخابي شده در يك شبكه اينترانت مورد استفاده خواهد گرفت و داراي گزارشات گسترده و بزرگ است. و به همين دليل براي پياده سازي آن از .NET استفاده نموده ايد كه قادر به استفاده از امكانات Crystal Report باشيد.)

2-توضيح در خصوص چرايي استفاده از نرم افزار Visual Paradigm براي پياده سازي تحليل به جاي استفاده از Rational Rose (توضيحات بايد كاملا فني باشد و نه فقط توضيح تاريخچه.)

3-توضيح در خصوص نسخه بكار گرفته شده در پياده سازي. دقت شود كه لزومي به مقايسه نسخه هاي مختلف نيست.(به عنوان مثال UML 2 ، PHP5 ،و...)

مواردي كه نبايد آورده شود:

1-تاريخچه زبان برنامه نويسي( مثل PHP، ASP، ...)

2-تاريخچه بانك اطلاعاتي (Mysql ، SQL Server و ...)

3-مقايسه امكانات دو زبان برنامه نويسي مثل مقايسه PHP و Asp و يا...

4-توضيح در خصوص نسخه هاي مختلف يك زبان برنامه نويسي و يا بانك اطلاعاتي (مثل PHP4،PHP 5 و يا SQL Server 2003، SQL Server 2005 و...)

 

فصل دوم: تحليل برنامه

مسلما براي طراحي و پياده سازي يك نرم افزار نياز به تحليل مي باشد كه اين تحليل بايد قبل از پياده سازي به صورت كامل و جامع صورت گرفته باشد و با يك نرم افزار مدلسازي پياده سازي شود.

هدف از ارائه اين فصل توضيح امكانات و خصوصيات نرم افزار به شكل مهندسي و با استفاده از زبان مدلسازي UML مي باشد.

در اين فصل لزومي به توضيح تاريخچه UML و نمودارهاي مختلف آن نيست. و تنها نمودارها با توضيحات فني آورده مي شود.

Ø بخش اول (نمودار Use Case)

Ø بخش دوم (نمودار Class)

Ø بخش سوم (نمودار Component)

Ø بخش چهارم (نمودار Sequence)

نكته 1: چنانچه دانشجو نمودارهاي ديگري را نيز طراحي كرده است بايد در بخش هاي مناسب و با ترتيب استاندارد بياورد.

فصل سوم: طراحي پايگاه داده

در يك نرم افزار بانك اطلاعاتي داراي نقش بسيار مهمي مي باشد. لذا طراحي يك بانك اطلاعاتي مناسب تاثير بسزايي در سرعت و كارايي و مديريت اطلاعات دارد.

Ø بخش اول(معرفي جداول)

جدول هاي طراحي شده و توضيح در خصوص فيلد هاي آن و معرفي كليد هاي خارجي پايگاه اطلاعاتي

Ø بخش دوم (نرمال سازي )

توضيح در خصوص چرايي طراحي جداول بانك اطلاعاتي و تاثيراتي كه طراحي هر جدول در نرمال سازي بانك اطلاعاتي شما دارد.

مواردي كه نبايد آورده شود:

1-توضيح فوايد نرمال سازي

2-توضيح در خصوص تعاريف كليد خارجي

3-توضيح در خصوص نوع داده اي كه در هر فيلد جدول ذخيره مي شود.

فصل چهارم: امكانات نرم افزار

بنا به امكاناتي كه نرم افزار پياده سازي شما دارد نياز به بخش هاي مختلف مي باشد.

براي درك بهتر مثالي را بيان مي كنيد:

در سيستم گروه الكترونيكي دانشگاه پيام نور مشهد اين بخش هاي تعريف مي شوند:

بخش اول:سيستم نظر سنجي

بخش دوم: سيستم پيش انتخاب واحد

بخش سوم: ارتباط با مديرگروه

بخش چهارم: برد اطلاعاتي

بخش پنجم: آرشيو پايان نامه هاي دانشجويي

بخش ششم: جستجو

بخش هفتم: سيستم اعلام نمرات

...

لازم است در هر بخش به طور جداگانه توضيحات فني مناسب آورده شود.

اين توضيحات نبايدتنها شامل قرار دادن عكس هايي از ظاهر آن باشد.

 فصل پنجم: امنيت و كارايي

اين فصل اجباري نمي باشد و براي كساني است كه در پروژه خود موارد وي‍ژه امنيتي و امكانات بخصوص را آورده اند.

نكته 1:اين فصل داراي امتيازات وي‍ژه اي است و نبود آن شامل كسر نمره نمي شود.

نكته 2: دانشجويان مورد توجه قرار دهند كه صرفا توضيحات آورده شده در اين فصل مشمول امتياز نمي گردد و نياز به تاييد اساتيد مربوطه مي باشد.

 فصل ششم: تست نرم افزار

چنانچه پروژه پیاده سازی شده تحت وب می باشد قبل از تاریخ دفاع باید بر روی هاست قرار بگیرد و مورد تست واقع شود. حداقل زمان لازم برای تست یک دوره ده روزه می باشدو دانشجو موظف است که گزارش کارکرد نرم افزار را در این ده روز مستند نماید.

در خصوص تعداد افرادی که در این مدت با نرم افزار کار نموده اند نیز باید توضیحاتی را ارائه دهند. دانشجو همچنین ملزم است که خطاهایی که در این دوره توسط افراد مختلف مشاهده شده است را شرح دهد.

 

پيوست 1:

پيوست شامل بخش هاي زير است:

بخش اول: نصب برنامه

چنانچه برنامه تحت وب باشد بايد آموزش نصب آن بر روي WebServerواقعي آورده شود. و نه نصب و راه اندازي آن بر روي LocalHost.

به عنوان مثال در سيستم نوشته شده با زبان PHPلزومي به آموزش نصب PHPبر روي Windowsو يا آموزش نصب برنامه هاي كمكي براي اينكار مثل wamp، xampو ... نمي باشد. بلكه بايد آموزش نصب آن و تنظيمات مربوط به فايل Configurationو اتصال به بانك اطلاعاتي آورده شود.

بخش دوم: آموزش چگونگي كار با نرم افزار

 پيوست 2: CDضميمه

دانشجويان موظف به ارائه اين پيوست مي باشند.

در اين پيوست موارد زير آورده مي شود:

1- فايل PDFو DOCمستند

2- كليه كد هاي برنامه

3- فايل بانك اطلاعاتي

4- نرم افزارهاي مورد نياز براي نصب برنامه

5- تصوير UMLهاي برنامه

6- تصاويري از تمامي محيط برنامه

دفعات بازدید: 14034
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 27 بهمن 1398 ساعت: 10:22:27
can't open file