شنبه 16 اسفند 1399  |  Saturday 6 th of March 2021
نتايج پيش انتخاب واحد و استاد منتخب نيمسال اول 90 - 89
نویسنده: كميته آمار و اطلاعات
تاریخ: 9 اسفند 1388 - 14:22:45
تعداد دانشجویانی که در نظر سنجی شرکت نموده اند:926نفر

# نام درس تعداد استاد منتخب دانشجویان استاد این ترم تعداد كد ارائه شده
1
آزمایشگاه پایگاه داده ها 94
آقای غفوریان- خانم جعفری
آقای غفوریان- خانم جعفری 5
2 آزمایشگاه ریزپردازنده 32


3
3 آزمایشگاه سیستم عامل 90


5
4 آزمایشگاه شبکه 45


4
7 آزمایشگاه کامپیوتر 124
خانم حسینی

7
8 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 24


3
9 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 36


4
10 آزمایشگاه مدارهای منطقی 61
آقای نارنجی
آقای نارنجی 4
11 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 59
خانم تقوی
خانم تقوی 4
18 اصول سیستم عامل 107
آقای طهماسبی
آقای طهماسبی 2
19 اصول سیستم های کامپیوتری 7 نفر خانم سرخیلی
خانم توکلی
-
20 اصول طراحی پایگاه داده 67
آقای شفیعی
آقای شفیعی 2
21 اصول طراحی کامپایلرها 41
آقای آل شبخ
آقای آل شبخ 1
22 اصول مدیریت 34
آقای هنگوال
آقای هنگوال
1
23 اقتصاد مهندسی 43
آقای قاضی زاده
آقای قاضی زده
1
24 الگوریتم ژنتیک 15


-
25 برنامه ریزی خطی 0


-
26 برنامه ریزی غیر خطی 0


-
27 برنامه نویسی پیشرفته 25
آقای داورپناه
آقای ذقاقی - خانم سرخیلی
1
28 پروژه 27


-
29 پروژه فناوری اطلاعات 3


-
30 تجارت الکترونیکی 19
آقای بوستانی
آقای قاضی زاده
1
31 تحقیق در عملیات 27

آقای ایمانی
1
32 تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 3

آقای داورپناه
-
33 تحلیل و طراحی شی گرا 37
آقای عسکریان

1
34 جبر خطی عددی 4


-
35 ذخیره و بازیابی اطلاعات 55
آقای بوستانی
آقای آل شیخ - خانم موسوی
2
36 روش تحقیق و گزارش نویسی 13
آقای پورمحقق

-
37 روش های محاسبات عددی 22
آقای ایمانی
آقای ایمانی 1
38 ریاضی مهندسی 42
آقای انوری
آقای اشرق زاده
1
39 ریزپردازنده 46
آقای ملک خسروی
آقای ملک خسروی 1
40 زبان تخصصی 97
آقای قهرمان
آقای رضایی
2
41 زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 24
آقای ملک خسروی
آقای ملک خسروی 1
42 ساختمان داده 59
آقای بوستانی
آقای بوستانی -آقای داورپناه
2
43 ساختمان گسسته 24
آقای انوری
آقای انوری 1
44 سیستم اطلاعات مدیریت 38
آقای پورمحقق

1
45 سیستم چند رسانه ای 11


-
46 شبکه های کامپیوتری1 84
آقای بوستانی
آقای حسینی
2
47 شبکه های کامپیوتری2 39
آقای بوستانی
آقای حسینی
1
48 شبیه سازی 68
آقای بوستانی
آقای بوستانی
1
49 شیوه ارائه مطالب 77 آقای موحدیان
آقای موحدیان 2
50 طراحی الگوریتم 73
آقای بوستانی
آقای قنبری
2
51 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 41
آقای خانی آقای داورپناه
خودخوان
52 طراحی هندسی کامپیوتری 0


-
53 فناوری اطلاعات برای مدیران 12
آقای پورمحقق

-
54 کارآموزی 24

آقای پورمحقق -
55 کارگاه عمومی 14


-
56 گرافیک کامپیوتر 1 82
آقای قنبری
آقای ذقاقی
1
57 گرافیک کامپیوتر 2 10


-
58 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 17
آقای پورمحقق

-
59 مباحث نو در فناوری اطلاعات 10
آقای بوستانی

-
60 مبانی الکترونیک دیجیتال 24
آقای ملک خسروی

-
61 مبانی فناوری اطلاعات 23
آقای هنگوال
آقای پورمحقق
1
62 مبانی کامپیوتر 7
خانم سرخیلی
آقای ذقاقی-خانم سرخیلی - خانم فضایلی
6
63 متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی 1

آقای قاضی زاده
1
64 مدار الکتریکی 1 34
آقای موحدیان
آقای مرتضایی
1
65 مدار منطقی 43
آقای پورمحقق
آقای محمد کاظمی-آقای موحدیان-خانم فضایلی
1
66 مدارهای الکترونیکی 41
آقای محمدیان
آقای مرتضایی
1
67 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 6
آقای بوستانی
آقای هنگوال
-
68 مدیریت پروژه های نرم افزاری 8
آقای قاضی زاده
آقای قاضی زاده
-
69 مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات 37
آقای هنگوال

-
70 مستند سازی نرم افزار 7
آقای بوستانی

-
71 معماری کامپیوتر 95
خانم نادرپور
خانم نادرپور- آقای کیوانی
2
72 منطق 3

آقای انوری
-
73 مهندسی اینترنت 27
آقای بوستانی
آقای موحدیان
1
74 مهندسی فناوری اطلاعات 1 42
آقای بوستانی
آقای پورمحقق
1
75 مهندسی فناوری اطلاعات 2 21
آقای بوستانی

1
76 مهندسی نرم افزار 1 53
آقای پورمحقق
آقای داورپناه
1
77 مهندسی نرم افزار 2 108
آقای پورمحقق
آقای داورپناه
2
78 نرم افزار ریاضی 0


-
79 نظریه زبان ها و ماشین ها 93
خانم شیخ نژاد
خانم شیخ نژاد-آقای عسکریان
2
80 نظریه گراف 8


-
81 نظریه محاسبات 11
آقای پورمحقق
آقای پورمحقق 1
82 هوش مصنوعی 94
خانم قیامتی
خانم قیامتی 2
دفعات بازدید: 3344
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 27 بهمن 1398 ساعت: 10:22:27
can't open file