چهارشنبه 1 خرداد 1398  |  Wednesday 22 nd of May 2019
طراحي و پياده سازي سيستم درخواست هاي دانشجويي و مديريت آن
نویسنده: هادی قائمی
تاریخ: 9 آذر 1389 - 19:41:23

موضوع: طراحي و پياده سازي سيستم  درخواست هاي دانشجويي و مديريت آن

دانشجو: هادی قائمی

استاد راهنما: مهندس علیرضا موحدیان

استاد دفاع : مهندس فرهاد محمدکاظمی

تعداد صفحات: 87

تعداد منابع: 3

تعداد فصل ها: 4


چکیده:

هدف اصلي در اين پروژه ايجاد امكان ارسال درخواست ها توسط دانشجو از طريق سايت دانشگاه بدون حضور فيزيكي و پي گيري مراحل بررسي آن .

دانشجو بعد از ارسال درخواست امكان ويرايش يا حذف درخواست ارسال شده را دارد و اين در حالي است كه دانشجو مراحل بررسي درخواست خود را مشاهده مي كند و در صورت نياز پيام هاي لازمه به دانشجو از طريق سايت ارسال مي شود.

مسئولي كه وظيفه بررسي درخواست را دارد درخواست هاي ارسال شده را به همراه اطلاعات لازم از دانشجو رادر صفحه خود مي بيند.

در صورت رد درخواست دانشجو توسط مسئول، مسئول مربوطه مي تواند دليل رد شدن درخواست را براي دانشجو ارسال كند تا دانشجو از آن مطلع شود.

اگر درخواست پذيرفته شد دو حالت وجود دارد ،يك اگر نياز نباشد مسئول ديگري آن را بررسي كند براي دانشجو پيغامي مبني بر پذيرش درخواست ارسال مي شود ودر غير اين صورت ، درخواست براي بررسي به مسئول ديگر ارسال مي شود و پيامي حاوي نام مسئول بعدي براي دانشجو ارسال مي شود.

در انتها نيز مسئول مي تواند گزارشي با فرمت EXCEL  از افراد متقاضي تهيه كند.

واژه‌هاي کليدي

Export اطلاعات به  Excel،مديريت درخواست ها ، بخش مديريت تقاضا.


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  معرفي سيستم

1-1-  معرفي مختصر سيستم ‏

1-2- معرفي سيستم هاي مشابه

1-3- معرفي ابزارهاي توسعه


فصل دوم- نمودارهاي UML

2-1- نمودار use case براي سيستم

2-2- نمودار Sequence براي ارسال درخواست

2-3- نمودار Sequence براي ويرايش درخواست ارسال شده

2-4- نمودار Sequence براي حذف درخواست ارسال شده

2-5- نمودار Sequence براي براي اپراتورها


فصل سوم- طراحي پايگاه داده

3-1- معرفي جداول

3-1-1- جدول كاربران

3-1-2- جدول مربوط به خوابگاه ها

3-1-3- جدول مربوط به امور درخواست خوابگاه

3-1-4- جدول مربوط وديعه مسكن

3-1-5- جدول مربوط به حذف ترم

3-1-6- جدول مربوط به وام ازدواج

3-1-7- جدول مربوط به انتقال دائم

3-1-8- جدول مربوط به مرخصي تحصيلي

3-2- نرمال سازي

3-2-1- جدول كاربران

3-2-2- جدول مربوط به خوابگاه ها

3-2-3- جدول مربوط به امور درخواست خوابگاه

3-2-4- جدول مربوط وديعه مسكن

3-2-5- جدول مربوط به حذف ترم

3-2-6- جدول مربوط به وام ازدواج

3-2-7- جدول مربوط به انتقال دائم

3-2-8- جدول مربوط به مرخصي تحصيلي


فصل چهارم- امكانات نرم افزار

4-1- سيستم امور دانشجويي

4-1-1 درخواست ها

4-1-2 مديريت درخواست ها

4-2- سيستم مديريت خوابگاه

4-2-1-  بخش مديريت تقاضا

4-2-2-  مديريت خوابگاه

4-2-3-  اضافه كردن خوابگاه

4-2-4-  ليست خوابگاه ها و اعمال تغييرات

4-3- سيستم مديريت اپراتورهاي ديگر

منابع و مراجع

دفعات بازدید: 1757
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file