چهارشنبه 1 خرداد 1398  |  Wednesday 22 nd of May 2019
اسپم فیلترینگ
نویسنده: علی خاوری خراسانی
تاریخ: 9 آذر 1389 - 19:58:08

موضوع: اسپم فیلترینگ

دانشجو: علی خاوری خراسانی

استاد راهنما: مهندس فرهاد محمد کاظمی

استاد دفاع : مهندس علیرضا موحدیان

تعداد صفحات: 72

تعداد منابع: 7

تعداد فصل ها: 6


چکیده:

در این پایان نامه با مفهوم اسپم و اثراتی که بر روی ارتباطات الکترونیکی دارد آشنا می شویم ، همچنین تعاریف و آمارهای شرکت های گوناگون را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم.

برای اینکه بتوانیم با عملکرد اسپمرها و چگونگی ارسال اسپم توسط آنها بهتر آشنا شویم عملیات دریافت ایمیل به طور کلی بررسی شده و پروتکل SMTP و حساسیت آن نسبت به دریافت اسپم به عنوان پروتکل اصلی این عملیات مورد بررسی قرار می گیرد.

در زمینه ی آنتی اسپم معیارهای گوناگونی وجود دارند که عبارتند از معیارهای قانونی ، سازمانی ، رفتاری و تکنیکی ، هر یک از این معیارها به تفصیل بیان می شوند.

معیارهای تکنیکی مهمترین معیارهای آنتی اسپم می باشند برخی از این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از : بلاک کردن IP ، انواع فیلترینگ ، فرمان های HELO و CSV ، لیست های خاکستری ، نشانه ها و کلمات عبور ، آزمون های پاکت نامه (BATV,SES) ، تصدیق ایمیل های بخش بالک ، سیستم های پرداخت ، ابزار های آنتی ویروس و ابزار های ضد جاسوسی.

در پایان چند مقاله ی روز دنیا در زمینه ی مقابله با اسپم مورد بررسی قرار می گیرند ، این مقالات در زمینه های بات نت ها ، تغییر آدرس برای ارسال اسپم ، ساختاری ترکیبی از فیلترینگ متن و عکس ، زنجیره های اسپم ، صفحات آموزشی ضد فیشینگ و نیز یک ساختار پیشنهادی برای مقابله با اسپم که توسط آقای  Guido Schryen مطرح شده ، می باشند.

این ساختار مکمل معیارهای آنتی اسپم می باشد و نقش بسزایی در کاهش تعداد ایمیل های ناخواسته دارد ، از اینرو این ساختار پیشنهادی را به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 

واژه‌هاي کليدي

اسپم فیلترینگ ، معیار های آنتی اسپم ، عملیات دریافت ایمیل ، MTA ،  MUA ، CMAA

 


فهرست مطالب:

 

فصل اول - مقدمه

1-1- تاریخچه

1-2- اهداف ، روش ها و معماری

 

فصل دوم – اسپم و اهمیت تجاری آن

2-1- تعریف

2-2- آمار مربوط به اسپم

2-3- طبقه بندی اسپم

2-3-1- تبلیغات بازرگانی

2-3-2- تبلیغات غیر تجاری

2-3-3- کلاه برداری و فیشینگ

2-3-4- ایمیل های شوخی غیر واقعی و زنجیره ای

2-3-5- ایمیل های ساختگی

2-3-6- بدافزارها

2-3-7 ایمیل های غیر قابل دریافت

2-4- ضرر اقتصادی

2-5- سود اقتصادی

 

فصل سوم - عملیات دریافت ایمیل و حساسیت آن در مقابل اسپم

3-1- عملیات دریافت ایمیل

3-2- حساسیت پروتکل SMTP در رابطه با اسپم

 

فصل چهارم – معیارهای آنتی اسپم

4-1- معیارهای قانونی

4-1-1- پارامترها

4-1-2- میزان تاثیر

4-2- معیارهای سازمانی

4-2-1- سیستم های مقابله با سوءاستعمال

4-2-2- همکاری های بین المللی

4-3- معیارهای رفتاری

4-3-1- محافظت از آدرس های ایمیل

4-3-2 چگونگی برخورد با اسپم های دریافتی

4-4 معیارهای تکنیکی

4-4-1- بلاک کردن IP

4-4-2- فیلترینگ

4-4-3 HELO/CSV

4-4-4 لیست های خاکستری

4-4-5 نشانه ها و کلمات عبور

4-4-6 آزمون های پاکت نامه (BATV,SES)

4-4-7 تصدیق ایمیل های بخش بالک

4-4-8 سیستم های پرداخت اندک

4-4-9 ابزار های آنتی ویروس

4-4-10 ابزار های ضد جاسوسی

 

فصل پنجم - بررسی چند طرح ارائه شده جدید در دنیا در زمینه ی اسپم فیلترینگ و تحلیل یکی  از آنها

5-1 بررسی برخی مقالات روز دنیا در زمینه ی اسپم

5-2- تحلیل طرح پیشنهادی آقای Guido Schryen برای مقابله با اسپم

فصل ششم – خلاصه و نتایج

منابع و مراجع

دفعات بازدید: 2229
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file