شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
بررسی عملکرد و روش های بهینه سازی برای موتور های جسـتجو
نویسنده: سمیه حسینی
تاریخ: 10 آذر 1389 - 18:26:11

موضوع: بررسی عملکرد و روش های بهینه سازی برای موتور های جستجو

دانشجو: سمیه حسینی

استاد راهنما: مهندس علیرضا موحدیان

استاد دفاع : مهندس مجتبی پورمحقق

تعداد صفحات: 195

تعداد منابع: 8

تعداد فصل ها: 10

 


 

چکیده

هدف از ارایه ایم پایان نامه، در قدم اول بررسی عملکرد موتورهای جستجو و در قدم دوم بررسی روشهایی بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جستجو است.

پس از مطالعه این پایان نامه، علاوه بر تسلط بر نحوه عملکرد موتورهای جستجو و به ویژه گوگل قادر خواهید بود وضعیت وب سایت مورد نظر خود را در فضای مجازی با استفاده از روشهای سیستماتیک ذکر شده و ایزار بهینه سازی، بهبود ببخشید.

با توجه به گستردگی و تازگی دانش SEO و نیز عدم وجود داده های سیستماتیک و مرحله بندی شده در این حوزه، تلاش ویژه ای در این پایان نامه برای دسته بندی داده ها و مرحله بندی عملیات صورت گرفته است. همچنین پیاده سازی دانش جمع آوری شده بر روی یک وب سایت نمونه، استفاده از ابزار و جداول مرتبط و استخراج نتایج حاصله نیز، از ویژگی های برجسته این پایان نامه است، که به تفضیل ارائه شده است.

در انتها نیز واژه نامه ای کامل از دانش SEO ضمیمه شده است.

 

واژه های کلیدی

موتور جستجو، بهینه سازی برای موتورهای جستجو، SEO ، روش های بهینه سازی برای موتورهای جستجو، پیاده سازی بهینه سازی برای موتورهای جستجو

 

دفعات بازدید: 1707
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file