شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
سیستم نرم افزار دبیرستان
نویسنده: طاهره لک زایی ، زهره فولادی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 12:36:09

موضوع: سیستم نرم افزار دبیرستان

دانشجویان: طاهره لک زایی ، زهره فولادی

استاد راهنما: مهندس مجتبی پورمحقق

استاد دفاع : مهندس حامد ذقاقی

تعداد صفحات: 88

تعداد منابع: 14

تعداد فصل ها: 6

 


چکیده

در دنیای کنونی به دلیل وجود انواع امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که روز به روز بر تعداد و کیفیت آن ها افزوده می شود، داشتن سیستم هایی که قابلیت سرعت بخشیدن به کارها را داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با مطالعه این پایان نامه، متوجه تأثیر بسیار زیاد سیستم های نرم افزاری در زندگی روزمره خود می شویم که تا چه حد در برطرف کردن مشکلات به کمک ما آمده اند. در فصل اول، مفاهیم مربوط به سیستم دبیرستان ذکر شده است. فصل دوم شامل مستندات مربوط به تحلیل نرم افزار است. در فصل سوم نیز اطلاعات مربوط به پایگاه داده آمده است. فصل چهارم شامل توضیح کامل سیستم و امکانات آن می باشد. در فصل پنجم نیز موارد مربوط به امنیت و کارآیی توضیح داده شده است. فصل شش شامل مستندات تست نرم افزار می باشد. در پیوست نیز راهنمای استفاده از سیستم و چگونگی نصب برنامه توضیح داده شده است.

در پایان مطالعه این پایان نامه، چنانچه بخواهید امکاناتی به سیستم اضافه کنید، با استفاده از مطالب و مستنداتی که ارائه گردیده است، این کار را به آسانی انجام خواهید داد

واژه های کلیدی:

سیستم نرم افزار دبیرستان- انتخاب درس- انتخاب ساعت کاری- دبیر- برنامه هفتگی

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  معرفی سیستم

1-1-  معرفی سیستم‏ نرم افزار

1-2-سیستم های مشابه

-1-2-1نرم افزار مدارس

-2-2-1 نرم افزار همیار مدرسه

-3-2-1نرم افزار هوشمند زمانبندی برنامه هفتگی دانشگاه ها

1-3- معرفی ابزارهای توسعه

1-3-1- زبان برنامه نویسی

1-3-2- ابزار توسعه پایگاه داده.

1-3-3-  ابزار تحلیل.

فصل دوم- تحلیل برنامه

2-1- نمودار Use Case

2-2-نمودار Sequence

فصل سوم- طراحی پایگاه داده

3-1- معرفی جداول

3-2- ارتباط جداول پایگاه داده

3-3- نرمالسازی.

فصل چهارم- امکانات نرم افزار

فصل پنجم- امنیت و کارآیی

فصل ششم- تست نرم افزار

پيوست يک-  راهنمای استفاده از سیستم

منابع و مراجع

دفعات بازدید: 2098
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file