شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
طراحی وســاخت ربات نقاش
نویسنده: فاطمه عبدی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 13:09:04

موضوع: طراحی وساخت ربات نقاش

دانشجو: فاطمه عبدی

استاد راهنما: مهندس فرهاد محمد کاظمی

استاد دفاع : مهندس مجتبی پورمحقق

تعداد صفحات: 164

تعداد منابع: 8

تعداد فصل ها: 4

 


چکیده

در این پایان نامه ابتدا به مفاهیم روباتیک و معرفی انواع ربات هاو شیوه های کنترل آنها پرداخته ام تا یک دید کلی نسبت به روبات صنعتی داشته باشید و در فصل های بعد به اصل پروژه که ساخت یک روبات نقاش است پرداختم ودر هر قسمت از مراحل به توضیح قطعات الکترونیکی ومکانیکی و نرم افزارها و زبان های برنامه نویسی مورد استفاده در طول پروژه پرداختم برای استفاده دانشجویان به عنوان یک مرجع برای وارد شدن به دنیای روباتیک و پیاده سازی ایده های نوع است.

پایان نامه شامل پنج فصل است که فصل اول مفاهیم اولیه روباتیک وشیوه کنترل وبرنامه ریزی و برنامه نویسی آنها و کاربردشان در صنایع و پارهای از موضوعات مر تبط که برای هر علاقه مند به کار در زمینه روباتیک اشراف به آن لازم است.این فصل شامل هفت زیر بخش است که به شرح زیر می باشد:

فصل چهارم-پیاده سازی روبات نقاش

مقدمه

تاریخچه روبات

تعریف روبات

انواع روبات

دسته بندی روبات

صنعت و روباتیک و شیوه های کنترل ربات

در فصل دوم به تحقیق در میان روبات های نقاش ساخته شده در داخل و خارج از کشور پرداختم و تشابه این روبات و مزیت آن با نمونه مشابه  آن را شرح دادم که این فصل شامل دو بخش است .که به شرح زیر می باشد

فصل دوم- پیشینه روبات نقاش

چند نمونه روبات نقاش

نمونه مشابه

در فصل سوم به اصل موضوع پروژه که طراحی و ساخت این روبات است پرداختم در این فصل ابتدا روبات را با نرم افزار پروتوس شبیه سازی کردم و پس از کرفتن نتیجه از تست آن در این محیط مجازی در فصل آینده وارد دنیای واقعی روباتیک و کار با سخت افزار می شوم .این فصل شامل سه بخش به شرح زیر می باشد

فصل سوم-شبیه سازی روبات نقاش

معرفی محیط شبیه ساز Proteus

شبیه سازی مدارات مورد نیاز.

شبیه سازی روبات نقاش

در فصل چهارم به نحوه پیاده سازی رو بات می پردازیم که آن را به سه قسمت برق والکترونیک – مکانیک و برنامه نویسی مجزا کردم و در هر قسمت تمامی مراحل شرح داده شده و کلیه کد ها و مداراتی که در این پروژه استفاده شده در آن آوردم که این فصل شامل بخش های زیر می باشد

فصل چهارم-پیاده سازی روبات نقاش

هدف

بخشهای تشکیل دهنده ربات نقاش

بخش برق و الکترونیک

بخش مکانیک

بخش برنامه نویسی

چشم انداز آینده ربات نقاش

ودر فصل پنجم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداختم .

واژه‌هاي کليدي

روبات صنعتی- روبات نقاش –شبیه سازی

 


فهرست مطالب

مقدمه

فصل يکم -  مفاهیم اولیه روبات

1ـ1ـ مقدمه ‏

2ـ1ـ تاریخچه روبات3ـ1ـ تعریف روبات

4-1-انواع روبات

5-1-دسته بندی روبات ها

6-1-صنعت و روباتیک

1-6-1-تعریف روبات صنعتی

2-6-1-طبقه بندی روبات های صنعتی بر حسب شاختار کنترل

7-1شیوه های کنترل ربات

1-7-1-اصول کنترل

2-7-1-شیوه های کنترل ربات ها

3-7-1روشهای برنامه ریزی ربات

الف-3-7-1- برنامه ریزی دستی

ب-3-7-1- برنامه ریزی هدایت مستقیم

ج-3-7-1-برنامه ریزی مسیر حرکت ربات

4-7-1-برنامه نویسی و شبیه سازی گرافیکی ربات

5-7-1-کنترلر ربات

6ـ7ـ1- سنسورهای ربات

الف-6-7-1-دسته بندی سنسورها

ب-6-7-1- کاربرد سنسورها

فصل دوم- پیشینه روبات نقاش

1-2-چند نمونه روبات نقاش

1-1-2-ربات فرمانبر

2-1-2-روبات نقاش تیر چراغ برق

3-1-2-روبات نقاش بر روی دیوار

2-2-نمونه مشابه

فصل سوم-شبیه سازی روبات نقاش

1-3- معرفی محیط شبیه ساز

2-3-شبیه سازی مدارات مورد نیاز

1-2-3-شبیه سازی بایاس lcdو پورت سریال

الف-1-2-3-برنامه تست بایاس lcd و پورت سریال

ب-1-2-3-مدار تست lcdو پورت سریال در محیط پروتوس

2-2-3-شبیه سازی و بایاس درایور موتور

الف-2-2-3-برنامه تست با یاس موتور پله ای

ب-2-2-3-تصویر شبیه سازی تست موتور ها

3-2-3-شبیه سازی روبات نقاش

الف-3-2-3-برنامه تست روبات نقاش

ب-3-2-3-مدار روبات نقاش در محیط پروتوس

فصل چهارم-پیاده سازی روبات نقاش

1-4-هدف

2-4-بخشهای تشکیل دهنده ربات نقاش

3-4-بخش برق و الکترونیک

ا-3-4-لیست قطعات موجود در مدار

2 -3-4شرح مختصری از قطعات مورد استفاده

الف-2-3-4-استپ موتور

ب-2-3-4- تراشه max23271

ج-2-3-4-آی سی max232 73

د-2-3-4-نمایشگر(lcd ) به همراه پین هدر نری و مادگی

3-3-4-تهیه پی سی بی مدار

4-3-4- دیتاشیت قطعات

الف-4-3-4-دیتاشیت نمایشگر

ب-4-3-4-دیتاشیت میکرو

ج-4-3-3-دیتاشیت پورت سریال

د-4-3-4-دیتاشیت درایور

4-4-بخش مکانیک

1-4-4-لیست قطعات مورد استفاده

2-4-4-تصاویر مکانیک روبات

5-4-بخش برنامه نویسی

1-5-4-بخش برنامه نویسی

الف-1-5-4 -کد برنامه  با زبان BASCOM

2-5-4-بخش برنامه نویسی رابط کاربر

الف-2-5-4-نمودارسیستم

ب-2-5-4-تشریح فرم ها

ج-2-5-4-کد برنامه

3-5-4بررسی یک نمونه بر روی ربات نقاش

6-4-چشم اندازآینده ربات نقاش

فصل پنجم–جمع بندی ونتیجه گیری

منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 3193
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file