شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
Video Segmentation(تقطیع فیلم)
نویسنده: فهیمه غلامی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 13:54:40

موضوع: Video Segmentation(تقطیع فیلم)

دانشجو: فهیمه غلامی

استاد راهنما: مهندس فرهاد محمد کاظمی

استاد دفاع : مهندس محسن داورپناه

تعداد صفحات: 188

تعداد منابع: 15

تعداد فصل ها: 5

 


چکیده

سگمنت کردن فیلم و عکس یکی از کارهای بحرانی مربوط به عملیات تجزیه و تحلیل میباشد که نتایج آن با استفاده از اطلاعات استخراج شده از عکسها و فیلمها قابل مشاهده است . در طی چندین سال گذشته پیشرفتهای بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کتب و مقالات زیادی نیز به چاپ رسیده است.

این موضوع هنوز هم یکی از مطالب جذاب میباشد. بنابراین نیاز به کتابها و مقالاتی در این زمینه احساس میشود که مجموعه ای ازالگوریتمهاو روشهای سگمنت کردن و همینطور نتایج حاصل از آن را نشان دهند .

در این پروژه سعی شده است که روشها و الگوریتمهایی که در سالهای اخیر برای این کار به وجود آمده است بیان شوند . البته تعداد این الگوریتمها آنقدر زیاد است که بیان همه آنها در این پروژه نمیگنجد .

پروژه شامل پنج بخش میباشد .

بخش اول، مقدمه است كه توضيحي كلي در مورد مسأله سگمنت كردن ويدئو و رديابي اشيا را بيان كرده است.

در بخش دوم، روشهای سگمنت کردن و ردیابی کردن اشیا بیان شده است . این بخش خود شامل 4 زیر بخش میباشد که روشهای مختلف را در 4 دسته قرار داده است . در زیر بخش 1-2 روشهای مبتنی بر هیستوگرام بیان شده اند . این روشها از هیستوگرام رنگ برای سگمنت کردن استفاده میکنند . در زیر بخش 2-2 روشهای مبتنی بر دسته بندی قرار است که سگمنت کردن را بر اساس گروهبندی کردن اشیا انجام میدهند. زیربخش 3-2 روشهای مبتنی بر خصوصیات اشیا هستند که خصوصیاتی مثل رنگ ، شکل وبافت اشیا را جهت سگمنت کردن استفاده میکنند و زیربخش 4-2 روشهای مبتنی بر ارتباط مکانی هستند . این روشها برای سگمنت کردن از رابطه شیء مورد نظر با مکان خود استفاده میکنند.

در بخش سوم سه مورد از کاربردهای سگمنت کردن یعنی کاربرد آن در سگمنت کردن فیلمهای آموزش مجازی ، در سگمنت کردن فیلم فوتبال و سگمنت کردن موانع جهت جلوگیری از تصادفات بیان شده است .

در بخش چهارم کارآیی الگریتمهای سگمنت کردن وهمینطور ردیابی اشیا بیان شده است .

بخش پنجم نيز، نتيجه گيري ميباشد.

 

واژه‌هاي کليدي

Video segmentation, scene segmentation, shot detection, image-sequence analysis, context-based segmentation


فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه

فصل 2 : تقطيع ويدئو و دنبال کردن اشیای ويدئو

فصل 2-1: روشهای مبتنی بر هیستوگرام

بخش 1: سگمنت کردن مبتنی بر هیستوگرام رنگ فازی

فصل 2-2: روشهای مبتنی بر دسته بندی

بخش1: سگمنت کردن فیلمها با محدوده زمانی – مکانی مشترک با استفاده از روشMean Shift

بخش 2: آشکارسازی مرزدرمنظره فیلمبرداری شده و سگمنت کردن صحنه ها

بخش 3: تطبیق فیلمهای مبتنی بر محتوا با استفاده از حجمهای زمانی – مکانی

بخش 4 : توسعه الگوریتم SIOX : روشهای دسته بندی متناوب ، استخراج اشیای دقیق از تصاویر ساکن و سگمنت کردن فیلم

بخش 5: یک روش متشکل ازسطوح هندسی برای سگمنت کردن سریع تصاویروفیلمها

فصل 2-3: روشهای مبتنی بر خصوصیات اشیا

بخش 1: استفاده از ASM کاملا خودکار برای سگمنت کردن و دنبال کردن اشیای ناشناخته در یک محیط درهم و برهم

بخش 2:سگمنت کردن وابسته به زمان ومکان وردیابی نواحی مربوط به دنباله های فیلم  با استفاده از مدل میدان تصادفی مارکوف

بخش 3: سگمنت کردن فیلم با استفاده از ترکیب رنگ ، عمق و حرکت

فصل 2-4: روشهای مبتنی بر ارتباط مکانی

بخش 1: سگمنت کردن سریع فیلمهابه صورت اتوماتیک برای کاربردهای مبتنی برمحتوا

بخش 2: سگمنت کردن فیلمها بر اساس محتوا

بخش 3: سگمنت کردن زمانی – مکانی فیلم

بخش 4: یک الگوریتم سگمنت کردن فیلم ، سازگار با زمان ، طراحی شده برای اجرای بلادرنگ

فصل 3 :بررسي تحليلي چند نمونه كاربردي

بخش 1: سگمنت کردن فیلم به صورت اتوماتیک در کاربردهای آموزش مجازی

بخش 2: سگمنت کردن فیلم فوتبال بر اساس استراتژی تولید فیلم

بخش 3: سگمنت کردن موانع در فیلمهای تک رنگ

فصل 4 : ارزيابي کارآیی الگوریتمهای تقطيع ويدئو

بخش 1: ارزيابي عینی کیفیت جداسازی فیلمها

بخش 2: کارآیی الگوریتمهای آشکارسازی اشیا برای کاربردهای نظارتی

فصل 5: نتيجه گيري

نتيجه گيري و كارهاي آينده

منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 1851
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file