شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
شناسایی اشیاء رنگی ترکیبی در تصویر
نویسنده: مریم ابدالی ، زینب مشکی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 14:24:52

موضوع: شناسایی اشیاء رنگی ترکیبی در تصویر

دانشجوبان: مریم ابدالی ،  زینب مشکی

استاد راهنما: مهندس فرهاد محمد کاظمی

استاد دفاع : مهندس محسن داورپناه

تعداد صفحات: 144

تعداد منابع: 9

تعداد فصل ها: 5


چکیده

آشکارسازی اشیاء درتصاویر بدون محدودیت یکی از مسائل مهم درحوزه فهم تصویراست وکاربردهای بالقوه بسیاری دارد‌. در تولید یک الگوریتم واحد که بتواند یک شی دلخواه را در تصاویر بدون محدودیت شناسایی کند تاکنون موفقیت‌های کمی صورت گرفته است اما این الگوریتم‌ها برای هر موضوع خاص و متفاوتی باید پیکر بندی دوباره و تنظیم اختصاصی شوند‌. بنابراین‌، برای اشیاء سخت و غیر منعطف نیازمند نمونه‌های زیاد(حالات مختلف یک شی را در قالب نمونه‌ها در اختیار الگوریتم قرار می‌دهد) و برای اشیاء انعطاف پذیر نیازمند انبوهی از خلاقیت‌های انسانی (برای هر شی خاص انسان باید فکر کند و با خلاقیت خود تنظیمات و تغییرات لازم را روی الگوریتم پیاده نماید) است تا بتوان الگوریتم قوی و نیرومندی ایجاد کرد‌، الگوریتمی که نسبت به تغییرات مقاوم باشد و همیشه کیفیت قابل قبول و معقولی داشته باشد‌.

در اينجا متدي براي پياده سازي انتخاب شده است ‌، الگوریتمي كه متد منتخب به آن مي‌پردازد الگوريتمي قوی برای شناسایی دسته‌ای از اشیاء رنگی ترکیبی است که نیازمند تنها یک نمونه ومدل از شی است‌. شی رنگی ترکیبی ‌، دارای تعدادی رنگ که به صورت خاص چیده شده اند‌، است مانند پرچم ها‌، آرم ها‌، شخصیت‌های کارتونی‌، افرادی که متعلق به گروه‌های خاص‌اند (مثل پلیس)و‌. ‌. ‌. ‌.

بر پایه نوع خاصی از توابع احتمالی پیوند رنگی - مکانی است که نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه (CECH) نامیده می‌شود‌. به علاوه‌، این الگوریتم از نوعی بر چسب گذاری رنگ برای محدود کردن و کنترل تغییرات رنگ در فضای جستجو و یک پردازش اولیه(پیش پردازش) تصویر برای محدود کردن جستجو ‌، بهره می‌گیرد‌. نتایج آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند که این الگوریتم نسبت به چرخش‌، تغییر اندازه‌، دیده نشدن قسمتی از شی و چین خوردگی مقاوم است و نسبت به الگوریتم مشابه (CCH) به دليل كاهش محاسبات آشكارا بهتر است‌.

 

واژه‌هاي کليدي

شی رنگی ترکیبی‌، نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه(CECH)‌، توابع احتمالی رنگی - مکانی‌، شناسایی شی هدف‌، بازنما‌، نگاشت به رنگ‌های ادراکی‌، تبدیل فضای رنگ‌، بهم ریختگی هندسی


فهرست مطالب

مقدمه ‌

فصل یکم ‌-‌ بررسي كلي متدهاي شناسايي اشياء و متد منتخب‌‌

1‌-‌1‌-‌ صورت مسئله چيست؟‌

1‌-‌2 – بررسي كلي كارهاي انجام شده تا كنون‌

1‌-‌3‌-‌ پياده سازي

1‌-‌4‌-‌ مجموعه داده هاي استاندارد‌

فصل دوم – مفاهيم پايه

2‌-‌1‌-‌ مقدمه‏‌

2‌-‌2‌-‌ مبانی رنگ

2‌-‌3‌-‌ مدل‌های رنگ

2‌-‌3‌-‌1‌-‌ مدل RGB

2‌-‌3‌-‌2‌-‌ مدل CMY

2‌-‌3‌-‌3‌-‌ مدل YIQ

2‌-‌3‌-‌4‌-‌ مدل HSI

2‌-‌3‌-‌5‌-‌ مدل Lab

2‌-‌3‌-‌6‌-‌ مدل Munsell

2‌-‌3‌-‌7‌-‌ مدل CIE LUV

2‌-‌3‌-‌8‌-‌ سیستم ISCC-NBS

 

فصل سوم:بررسي برخي كارهاي انجام شده تا كنون

3‌-‌1‌-‌ اكتشاف  شی طبيعي در صحنه هاي خارجي بر اساس احتمالات مدلهاي زمينه فاصله اي

3‌-‌1‌-‌1‌-‌ مروري بر سيستم اكتشاف شي

3‌-‌1‌-‌2‌-‌ نتيجه

3‌-‌2‌-‌ شناخت اشياء با نمودارهاي رخداد همزمان رنگ‌

3‌-‌2‌-‌1‌-‌ تطبيق با نمودار رخداد همزمان رنگ

3‌-‌2‌-‌2– الگوريتم و نتايج‌

3‌-‌2‌-‌3‌-‌ نتيجه

3‌-‌3‌-‌ اكتشاف  شی مبني بر احتمال و پيگردي  شی با استفاده از نمودار هاي رنگ و EM‌

3‌-‌3‌-‌1‌- ‌يكپارچگي احتمال

3‌-‌3‌-‌2‌-‌ اجرا‌

3‌-‌3‌-‌2‌-‌1‌- ‌مدل سازي زمينه

3‌-‌3‌-‌2‌-‌2‌-‌ پيگردي شي

3‌-‌3‌-‌3‌-‌ آزمايشات‌

3‌-‌3‌-‌4‌-‌ نتيجه‌

3‌-‌4‌-‌ دگرگوني توزيع رنگ لبه :يك ابزار كارآمد و مؤثر براي رديابي و اكتشاف اشياء در تصاوير‌

3‌-‌4‌-‌1‌- ‌تغيير شكل توزيع رنگ لبه

3‌-‌4‌-‌1‌-‌1‌- ‌عملگر رنگ‌

3‌-‌4‌-‌1‌-‌2‌-‌ ECDS‌

3‌-‌4‌-‌2‌-‌ اكتشاف شي

3‌-‌4‌-‌2‌-‌1‌-‌ اكتشاف اشياء رنگ يكنواخت

3‌-‌4‌-‌2‌-‌2‌- ‌اكتشاف شي بافتي

3‌-‌4‌-‌3‌-‌ نتيجه

3‌-‌5‌-‌ يادگيري مبني بر كانتور براي اكتشاف شي

3‌-‌5‌-‌1‌- ‌اكتشاف‌

3‌-‌5‌-‌1‌-‌1‌- ‌تطبيق chamfer جهت دار‌

3‌-‌5‌-‌2‌-‌ يادگيري و دانش

3 – 5‌-‌3‌-‌ ارزيابي

3‌-‌5‌-‌4‌-‌ نتايج و كار بعدي

3‌-‌6‌-‌ اكتشاف اشياءو تشخيص از طريق روشن سازي و شكل تغيير پذير‌

3‌-‌6‌-‌1‌- ‌روشن سازي تغييرپذير

3‌-‌6‌-‌2‌-‌ آزمايشات‌

3‌-‌6‌-‌3‌-‌ نتايج‌

3‌-‌7‌-‌ پيشرفت اكتشاف اشياء با استفاده از انتخاب خصوصيات

3‌-‌7‌-‌1‌- ‌انتخاب خصوصيات‌

3‌-‌7‌-‌2‌-‌ نمايش eigenspace

3‌-‌7‌-‌3‌-‌ ماشين هاي بردار پشتيباني‌

3‌-‌7‌-‌4‌-‌ انتخاب خصوصيات

3 – 7 – 5‌- ‌انتخاب خصوصيات ژنتيك‌‌

3-7-5-1- مرور اجمالي متد پيشنهادي

3-7-6- انتخاب زير مجموعه خصوصيات ژنتيك براي اكتشاف وسيله نقليه

3‌-‌7‌-‌7‌-‌ انتخاب زير مجموعه خصوصيات ژنتيك براي اكتشاف صورت‌

3‌-‌7‌-‌8‌-‌ نتايج

3‌-‌8‌- ‌ضريب Bhattacharyya در همبستگي اشياء مقياس خاكستري‌

3‌-‌8‌-‌1‌- ‌نمايش شي

3‌-‌8‌-‌2‌-‌ ضريب Bhattacharyya

3‌-‌8‌-‌2‌-‌1‌- ‌ماكسيمم ضريب Bhattacharyya

3‌-‌8‌-‌3‌-‌ تفاوت مربع ميانگين(MSD)

3‌-‌8‌-‌4‌- ‌مقايسه MSD و ضريب Bhattacharyya

3‌-‌8‌-‌5‌- ‌آزمايشات

3‌-‌8‌-‌6‌-‌ نتيجه

3‌-‌9‌- ‌جستجوي شي تصوير تركيب شده رنگ با توصيف گر شكل Gabor Wavelet‌

3‌-‌9‌-‌1‌-‌ زمينه

3‌-‌9‌-‌1‌-‌1‌-‌ همبستگي خطي‌

3‌-‌9‌-‌1‌-‌2‌-‌ نمودار هاي رنگي

3‌-‌9‌-‌1‌-‌3‌- ‌فيلتر Gabor Wavelet‌

3‌-‌9‌-‌1‌-‌4‌-‌ پرتاب‌ها

3 ‌-‌9‌-‌2‌-‌ رويه

3‌-‌9‌-‌3‌-‌ نتيجه

3‌-‌10‌- ‌اكتشاف شي رنگي محكم و تشخيص

3‌-‌10‌-‌1‌- ‌توسعه روش و متد‌

3‌-‌10‌-‌1‌-‌1‌-‌ اكتشاف اشياء

3‌-‌10‌-‌1‌-‌2‌-‌ تشخيص شي

3‌-‌10‌-‌2‌-‌ طبقه بندي نظارتي‌

3‌-‌10‌-‌3‌-‌ نتايج آزمايشي‌

3‌-‌10‌-‌3‌-‌1‌- ‌نتايج تشخيص اشياء‌‌

3‌-‌10‌-‌4‌-‌ نتيجه

3-11- اكتشاف شي بر اساس حركت و پيگردي در توالي هاي تصوير رنگي‌

3‌-‌11‌-‌1‌-‌ برآورد حركت با خوشه بندي

3‌-‌11‌-‌2‌-‌ اكتشاف  شی با تقطيع حركت‌

3‌-‌12‌-‌ يك رهيافت انطباقي عملي براي كاهش زمينه پويا با استفاده از يك مدل رنگي ثابت و پيگردي شي

3‌-‌12‌-‌1‌-‌ تعريفات‌، مشخصات و مسائل با توليد زمينه‌

3‌-‌12‌-‌2‌-‌ الگوريتم‌ها براي توليد زمينه پويا ‌

3‌-‌12‌-‌2‌-‌1‌- ‌ويرايش انتخابي با استفاده از ميانگين گيري موقتي

3‌-‌12‌-‌2‌-‌2‌- ‌ويرايش انتخابي با استفاده از پيكسلهاي غير پيش نماي تصوير ورودی

3‌-‌12‌-‌2‌-‌3‌-‌ ويرايش انتخابي با استفاده از ميانگين موقتي‌

3‌-‌12‌-‌3 – نتيجه

فصل چهارم – بررسی متد اصلی‌

4‌-‌1‌-‌مقدمه

4‌-‌2‌-‌ بررسی متد منتخب

4‌-‌2‌-‌1‌-‌مراحل اصلي رهيافت‌

4‌-‌2‌-‌2‌-‌ متدولوژی

4‌-‌2‌-‌2‌-‌1‌-‌ نگاشت به رنگ‌های ادراکی

4‌-‌2‌-‌2‌-‌2‌-‌ نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه(CECH

4‌-‌2‌-‌2‌-‌3‌-‌ جستجوی اولیه

4‌-‌2‌-‌2‌-‌4‌-‌ شناسایی شی‌

4‌-‌2‌-‌2‌-‌5‌-‌ جستجوی مؤثر

4‌-‌2‌-‌3‌-‌ نتایج آزمایش‌های انجام شده

4‌-‌2‌-‌4‌-‌ بحث

4‌-‌3‌-‌ پیاده سازی

4‌-‌3‌-‌1‌-‌ نگاشت به رنگ‌های ادراکی

4‌-‌3‌-‌2‌-‌ کاهش نویز

4‌-‌3‌-‌3‌-‌ نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه‌ (CECH) ‌

4‌-‌3‌-‌4‌-‌ جستجوی اولیه‌

4‌-‌3‌-‌4‌-‌1‌-‌ ایجاد ماسک اول

4‌-‌3‌-‌4‌-‌2‌-‌ ایجاد ماسک دوم

4‌-‌3‌-‌4‌-‌3‌-‌ ایجاد ماسک نهایی

4‌-‌3‌-‌5‌-‌ تشخیص شی‌

4‌-‌3‌-‌6‌-‌ شرح توابع اصلی نرم افزار

4‌-‌3‌-‌7‌-‌ تست نرم افزار

فصل پنجم‌-‌ جمع بندي و نتيجه گيري

پیوست یک ‌-‌ راهنمای کار نرم افزار تشخیص اشیا رنگی مرکب

پیوست دو – فلوچارت نرم افزار

منابع و مراجع

 

دفعات بازدید: 2650
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file