شنبه 4 خرداد 1398  |  Saturday 25 th of May 2019
سيستم اطلاعات خبرگان
نویسنده: ملیحه قربانی
تاریخ: 12 آذر 1389 - 14:44:28

موضوع: سيستم اطلاعات خبرگان

دانشجو: ملیحه قربانی

استاد راهنما: مهندس علیرضا موحدیان

استاد دفاع :

تعداد صفحات:  99

تعداد منابع: 16

تعداد فصل ها: 5


چکیده

در سالهای اخیر وبا رشد فعالیتهای پژوهشی  وفن آوری درکشور، حجم بالای اطلاعات طرح های پژوهشی وعدم وجود سیستم های اطلاعاتی کارآمد، مشکلی است که همواره گریبانگیر مدیران امور پژوهشی کشور می باشد.

دراین سیستم سعی بر این خواهد بود تا برای انجام فعالیتهای پژوهشی ، بتوان پژوهشگرانی را در آن زمینه دارای دانش ومهارت کافی هستند جستجو کرد.

 

واژه هاي كليدي

سیستم خبرگان ، خبرگان، طرح و پروژه .


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول-معرفي سيستم خبرگان

1-1-معرفي مختصر سيستم

1-2-معرفي سيستم هاي مشابه

1-2-1-سيستم مديريت امور پژوهشي پژوهه

1-2-2-بانك اطلاعات پژوهشي توسعه فناوري صنعت نفت

1-3-معرفي ابزارهاي توسعه

1-3-1-PHP

1-3-2-MySql

1-3-3-Dream Weaver

1-3-4-زبان مدلسازی یکپارچه UML

1-3-4-1-اجزای UML

1-3-5-ابزار مدلسازی Rational Rose

فصل دوم-تحلیل برنامه

2-1-نمودار Use Case

2-2-نمودارهای Sequence

فصل سوم-طراحی پایگاه داده

3-1-معرفی جداول

3-2-نرمال سازی

فصل چهارم-امکانات نرم افزار

4-1-اطلاعات خبرگان

4-1-1-ثبت نام در سیستم

 

4-1-2-تغییر رمز

4-1-3-ثبت اطلاعات شخصی

4-1-4-ویرایش اطلاعات شخصی

4-1-5-ورود به سیستم

4-1-6-حذف اطلاعات پژوهشگران

4-1-7-بررسی درخواستهای ثبت نام

4-2-طرح ها و پروژه ها

4-2-1-تعریف طرح یا پروژه

4-2-2-ویرایش اطلاعات طرح یا پروژه

4-2-3-ثبت نام دریک طرح یا پروژه

4-2-4-بررسی درخواستهای ثبت نام در پروژه

4-2-5-پیشنهاد پروژه

4-2-6-بررسی پروژه های پیشنهادی

4-2-7-حذف اطلاعات پروژه

4-3-جستجو

4-3-1-جستجوی خبرگان

4-3-2-جستجوی طرح ها وپروژه ها

 

فصل پنجم-تست نرم افزار

پیوست1

1-         ثبت دامنه

2-         نصب برنامه

3-         آموزش چگونگی کار با نرم افزار

منابع ومآخذ

 

دفعات بازدید: 1722
 
صفحه اصلی
آشنایی با گروه کامپیوتر
پروفایل و محتوای درس
آئین نامه و مقررات
چکیده پایان نامه ها
کمیته های آموزشی
آمار و اطلاعات
راهنما
پیوندهای مفید
برنامه کلاسی
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: 8 اسفند 1397 ساعت: 08:49:51
can't open file