جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: تحلیل و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری
عنوان انگلیسی: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF OFFICE AUTOMATION SYSTEM
دانشجو: ثنائی سجاد ،خدیر محمد ،دلیردودان لو رضا
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر91
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: مدیریت | پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 24 مهر 1391 ساعت: 13:33:18
تعداد بازدید: 8410 بازدید
چکیده فارسی: سیستم تحلیل شده در این مقاله یک سیستم اتوماسیون اداری است که در ان یک کاربر می تواند به صورت عادی یا مدیر به ان وارد شده و امکاناتی را در اختیار خود ببیند؛ یک کاربر عادی در این سیستم همان کارمند عادی سازمان است که در یک بخش از این سازمان به فعالیت می پردازد، این فرد می تواند در این سیستم یک نامه به یک کاربر دیگر ارسال نماید، کارتابل نامه های خود را مشاهده نماید و از ورود نامه به ان مطلع شود. کاربر مدیر در این سیستم می تواند بر حسب سیاست مدیران ارشد سازمان، کارمند بخش دبیرخانه یا خود مدیر ارشد باشد؛ وی می تواند در این سیستم به علاوه مزایای پیش روی کاربر عادی، امکاناتی از قبیل ثبت، ویرایش و حذف یک کاربر نیز برخوردار شود. در این سیستم هر نامه قبل از ارسال به مقصد، درون دبیرخانه مجازی شماره گذاری شده و اطلاعات ان بایگانی می شود
چکیده انگلیسی: System analysis in this article is an office automation system in which a user can access it as normal or manager and facilities at their disposal to see; a regular user of this system is the ordinary employee in a the organization pays up, this person can be in the system to send a letter to another user, view his dashboards letters and be aware of entering letters. In this system manager user can be Employees of the Secretariat or senior based on the user's policy manager, He further advantages on a normal user privileges, can will also have facilities such as record, edit and delete a user. In this system each letter before sending it to the destination, it numbers up in the Secretariat of the virtual and its information is archived.
کلمات کلیدی: اتوماسیون اداری ، سیستم
عنوان بازدید
 فصل اول : معرفی سیستم 1543
|— 1-1 تعریف سیستم 1828
|— 1-2- معرفی سیستم های مشابه 1400
|—|— 1-2-1 اتوماسیون اداری سینا 1509
|—|— 1-2-2 اتوماسیون اداری برید 1664
|—|— 1-2-3 اتوماسیون اداری چاپارس 1393
|— 1-3 معرفی ابزارهای توسعه 1163
|—|— 1-3-1 معرفی ابزار برنامه نویسی 1417
|—|— 1-3-2 معرفی ابزار پایگاه داده 1339
|—|— 1-3-3 معرفی ابزار تحلیل 1334
 فصل دوم: تحلیل برنامه 1463
|— 1-2 نمودار use case 3966
|— 2-2 نمودار کلاس (Class) 2164
|— 2-3 نمودار توالی (Sequence) 1680
|—|— 2-3-1: نمودار Sequence ورود کاربر 1709
|—|— 2-3-2: نمودار Sequence افزودن کاربر جدید 1431
|—|— 2-3-3: نمودار Sequence ویرایش کاربران 1276
|—|— 2-3-4: نمودار Sequence حذف کاربران 1199
|—|— 2-3-5: نمودار Sequence ارسال نامه داخلی 1219
|—|— 2-3-6: نمودار Sequence رونوشت 1174
|—|— 2-3-7: نمودار Sequence افزودن فایل Word 1117
|—|— 2-3-8: نمودار Sequence مشاهده لیست نامه های اقدام نشده 1115
|—|— 2-3-9: نمودار Sequence نامه های ارسالی 1113
|—|— 2-3-10: نمودار Sequence کارتابل 1190
|—|— 2-3-11: نمودار Sequence ارجاع 1141
|—|— 2-3-12: نمودار Sequence حذف نامه از نامه های ارسالی 1122
|—|— 2-3-13: نمودار Sequence حذف نامه از نامه های دریافتی 1015
|— 2-4- Database Diagrams 1142
|—|— 2-4-1: دیاگرام D_AllLetters 1229
|—|— 2-4-2: دیاگرام D_InCirculatingLetters 1029
|—|—  2-4-3: دیاگرام D_Persone 1029
|—|— 2-4-4: دیاگرام D_Post 1000
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 975
|— 3-1 معرفی جداول پایگاه داده 999
|—|— 3-1-1- جدول T_AccessLevel 1117
|—|— 3-1-2- جدول T_AllLetters 1179
|—|— 3-1-3- جدول T_InCirculatingLetters 966
|—|— 3-1-4- جدول T_LetterSentType 949
|—|— 3-1-5- جدول T_LetterStatus 929
|—|— 3-1-6- جدول T_LetterSubject 946
|—|— 3-1-7- جدول T_LetterType 947
|—|— 3-1-8- جدول T_Organ 975
|—|— 3-1-9- جدول T_Personel 904
|—|— 3-1-10- جدول T_Post 929
|—|— 3-1-11- جدول T_Title 973
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 969
|— 4-1 صفحه ورود 1170
|— 4-2 صفحه اصلی 1166
|— 4-3 صفحه ارسال نامه داخلی 1079
|— 4-4 صفحه کارتابل 1211
|— 4-5 صفحه صندوق خروجی 1018
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26