شنبه 29 دی 1397 | Saturday 19 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: تحلیل و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری
عنوان انگلیسی: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF OFFICE AUTOMATION SYSTEM
دانشجو: ثنائی سجاد ،خدیر محمد ،دلیردودان لو رضا
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر91
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: مدیریت | پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 24 مهر 1391 ساعت: 13:33:18
تعداد بازدید: 8321 بازدید
چکیده فارسی: سیستم تحلیل شده در این مقاله یک سیستم اتوماسیون اداری است که در ان یک کاربر می تواند به صورت عادی یا مدیر به ان وارد شده و امکاناتی را در اختیار خود ببیند؛ یک کاربر عادی در این سیستم همان کارمند عادی سازمان است که در یک بخش از این سازمان به فعالیت می پردازد، این فرد می تواند در این سیستم یک نامه به یک کاربر دیگر ارسال نماید، کارتابل نامه های خود را مشاهده نماید و از ورود نامه به ان مطلع شود. کاربر مدیر در این سیستم می تواند بر حسب سیاست مدیران ارشد سازمان، کارمند بخش دبیرخانه یا خود مدیر ارشد باشد؛ وی می تواند در این سیستم به علاوه مزایای پیش روی کاربر عادی، امکاناتی از قبیل ثبت، ویرایش و حذف یک کاربر نیز برخوردار شود. در این سیستم هر نامه قبل از ارسال به مقصد، درون دبیرخانه مجازی شماره گذاری شده و اطلاعات ان بایگانی می شود
چکیده انگلیسی: System analysis in this article is an office automation system in which a user can access it as normal or manager and facilities at their disposal to see; a regular user of this system is the ordinary employee in a the organization pays up, this person can be in the system to send a letter to another user, view his dashboards letters and be aware of entering letters. In this system manager user can be Employees of the Secretariat or senior based on the user's policy manager, He further advantages on a normal user privileges, can will also have facilities such as record, edit and delete a user. In this system each letter before sending it to the destination, it numbers up in the Secretariat of the virtual and its information is archived.
کلمات کلیدی: اتوماسیون اداری ، سیستم
عنوان بازدید
 فصل اول : معرفی سیستم 1516
|— 1-1 تعریف سیستم 1799
|— 1-2- معرفی سیستم های مشابه 1387
|—|— 1-2-1 اتوماسیون اداری سینا 1493
|—|— 1-2-2 اتوماسیون اداری برید 1644
|—|— 1-2-3 اتوماسیون اداری چاپارس 1378
|— 1-3 معرفی ابزارهای توسعه 1149
|—|— 1-3-1 معرفی ابزار برنامه نویسی 1394
|—|— 1-3-2 معرفی ابزار پایگاه داده 1314
|—|— 1-3-3 معرفی ابزار تحلیل 1303
 فصل دوم: تحلیل برنامه 1451
|— 1-2 نمودار use case 3920
|— 2-2 نمودار کلاس (Class) 2142
|— 2-3 نمودار توالی (Sequence) 1665
|—|— 2-3-1: نمودار Sequence ورود کاربر 1692
|—|— 2-3-2: نمودار Sequence افزودن کاربر جدید 1413
|—|— 2-3-3: نمودار Sequence ویرایش کاربران 1259
|—|— 2-3-4: نمودار Sequence حذف کاربران 1180
|—|— 2-3-5: نمودار Sequence ارسال نامه داخلی 1201
|—|— 2-3-6: نمودار Sequence رونوشت 1156
|—|— 2-3-7: نمودار Sequence افزودن فایل Word 1099
|—|— 2-3-8: نمودار Sequence مشاهده لیست نامه های اقدام نشده 1102
|—|— 2-3-9: نمودار Sequence نامه های ارسالی 1099
|—|— 2-3-10: نمودار Sequence کارتابل 1179
|—|— 2-3-11: نمودار Sequence ارجاع 1128
|—|— 2-3-12: نمودار Sequence حذف نامه از نامه های ارسالی 1106
|—|— 2-3-13: نمودار Sequence حذف نامه از نامه های دریافتی 1005
|— 2-4- Database Diagrams 1127
|—|— 2-4-1: دیاگرام D_AllLetters 1214
|—|— 2-4-2: دیاگرام D_InCirculatingLetters 1012
|—|—  2-4-3: دیاگرام D_Persone 1013
|—|— 2-4-4: دیاگرام D_Post 989
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 961
|— 3-1 معرفی جداول پایگاه داده 986
|—|— 3-1-1- جدول T_AccessLevel 1100
|—|— 3-1-2- جدول T_AllLetters 1166
|—|— 3-1-3- جدول T_InCirculatingLetters 955
|—|— 3-1-4- جدول T_LetterSentType 939
|—|— 3-1-5- جدول T_LetterStatus 919
|—|— 3-1-6- جدول T_LetterSubject 936
|—|— 3-1-7- جدول T_LetterType 936
|—|— 3-1-8- جدول T_Organ 964
|—|— 3-1-9- جدول T_Personel 894
|—|— 3-1-10- جدول T_Post 919
|—|— 3-1-11- جدول T_Title 961
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 959
|— 4-1 صفحه ورود 1153
|— 4-2 صفحه اصلی 1153
|— 4-3 صفحه ارسال نامه داخلی 1067
|— 4-4 صفحه کارتابل 1191
|— 4-5 صفحه صندوق خروجی 1004
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26