سه شنبه 21 مرداد 1399 | Tuesday 11 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: تکنولوژی کارت های هوشمند
عنوان انگلیسی: smart cart technology
دانشجو: صبور داودیان سیده محبوبه
استاد راهنما: سید غلامرضا اسلامی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیرماه1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 15 آبان 1391 ساعت: 18:24:49
تعداد بازدید: 2753 بازدید
چکیده فارسی: کارت هوشمند یکی از جدید ترین پدیده های تکنولوژیکی است که تاثیر بسیار زیادی بر زندگی مردم دارد .کارت هوشمند شبیه یک کیف پول الکترونیکی است ودر این کارت یک تراشه سخت افزاری وجود دارد که اطلاعات وداده بر روی آن ذخیره می شود تفاوت این کارتها با کارت های الکترونیکی در امکان ذخیره ی وخواندن اطلاعات وتغییر در اطلاعات است که کارتهای معمولی این امکان را ندارند.در این پژوهش سعی مابراین است که بر اساس adoption model، میزان تاثیر فاکتور های مختلف از جمله قابلیت اعتماد،کیفیت خروجی ،رابطه شغلی ،تصور،مفید بودن ،سهولت استفاده ،سازگاری ،تاثیراجتماعی ،تمایل استفاده بر تکنولوژی کارتهای هوشمند بررسی کنیم
چکیده انگلیسی: Smart Card is a new Technology .A Smart Card is like an "electronic wallet. " . It is a standard credit card-sized plastic intelligent token within which a microchip has been embedded within its body and which makes it 'smart.A microprocessor chip can add, delete and otherwise manipulate information in its memory. The goal of this project is to analyze factors that affect smart card ,they are: trustworthiness ,output Quality,Job relevant,Image,Usefulness,Ease of use ,compatibility, social influence .
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 فصل 1 مقدمه 669
|— 1.1. مقدمه 754
|— 1.2. پیش زمینه ای از مسئله 667
|— 1.3. تکنولوژی چیست 643
|— 1.4. تکنولوژی کارت هوشمند 688
|— 1.5. طرح پروژه 659
|— 1.6. ساختار پروژه 689
 فصل2 مقدمه 687
|— 2.1. تاریخچه کارت های هوشمند 775
|— 2.2. ساختار کارت هوشمند 1362
|— 2.3. دسته بندی کارتهای هوشمند 806
|—|— 2.3.1. دسته بندی براساس سطح تماس 737
|—|— 2.3.2. دسته بندی کارتهای هوشمند براساس تراشه(chip) 779
|— 2.4. دستگاه های کارت خوان 742
|— 2.5. شخصی سازی کارتها 743
|— 2.6. مزایای کارتهای هوشمند 773
|— 2.7. امنیت در کارتهای هوشمند 721
|—|— 2.7.1. ویژگی امنیت در کارتهای هوشمند 745
|— 2.8. کاربرد های کارتهای هوشمند 644
|—|— 2.8.1. تصدیق 659
|—|— 2.8.2. شناسایی وتعیین هویت 679
|—|— 2.8.3. پردازش تراکنش 668
|—|— 2.8.4. سیستم های مالی 690
|—|— 2.8.5. برنامه های صداقت 689
|—|— 2.8.6. ارتباط از راه دور 639
|—|— 2.8.7. جعبه های گیرنده 643
|—|— 2.8.8. امنیت دسترسی به شبکه 614
 فصل3 645
|— 3.1. جدول زیر برنامه زمانی انجام این پروژه رانشان می دهد. 664
|— 3.2. اهداف پژوهش 693
|— 3.3. رویکرد جستجو 646
|— 3.4. روش های گرداوری داده 680
|— 3.5 پرس وجو 729
|— 3.6. تحلیل داده ها 660
|— 3.7. خلاصه 612
 فصل4 628
|— 4.1. تحلیل داده ها 721
|— 4.2. ساختار فکری 1657
|— 4.3.سوالهای پژوهش 816
|— 4.4.تجزیه وتحلیل فاکتورها 746
|— 4.5.تحلیل فاکتور قابلیت اعتماد 739
|—|— 4.5.1.تحلیل فاکتور اعتماد به اینترنت 703
|—|— 4.5.2.تحلیل فاکتوراعتماد به دولت 682
|—|—|— نتایج مقایسه ابعاد قابلیت اعتمادکارت هوشمندبا نرم افزار spss 668
|— 4.6.تحلیل فاکتور کیفیت خروجی 680
|— 4.7.تحلیل فاکتور رابطه شغلی 690
|— 4.8.تحلیل فاکتور تصور 699
|— 4.9.تحلیل فاکتور مفید بودن 655
|— 4.10.تحلیل فاکتور سهولت استفاده 716
|— 4.11.تحلیل فاکتور سازگاری 688
|— 4.12.تحلیل فاکتور تاثیر اجتماعی 637
|— 4.13.تحلیل فاکتور تمایل استفاده 641
|— 4.14.نتایج مقایسه ابعاد میزان استفاده ازکارت هوشمند 647
|— 4.15.قابلیت اعتماد ابزار سنجش (Reliability) 668
 فصل 5 548
|— 5.1.خلاصه 583
|— 5.2.موارد شرکت کننده در این پژوهش 625
|— 5.3.مقصود این مطالعه 627
|— 5.4.نتیجه 632
 پیوست الف 529
 منابع 636
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26