سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday 25 th of February 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2232 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 493
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 466
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 498
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 507
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 520
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 460
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 481
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 452
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 566
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 504
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 437
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 486
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 462
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 480
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 470
|— 2-1- نمودار UseCase 608
|— 2-2- نمودار class 753
|— 2-3- نمودار توالی 503
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 592
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 560
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 464
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 465
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 487
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 427
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 469
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 464
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 421
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 464
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 420
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 411
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 418
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 430
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 406
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 440
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 426
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 420
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 412
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 439
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 398
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 414
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 446
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 443
|— 4-2- کنترل پا نل 429
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 472
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 443
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 442
|— 4-3- سیستم ا زمون 440
|— 4-4- قسمت اموزش 453
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 452
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26