چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Wednesday 19 th of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2106 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 428
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 400
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 441
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 434
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 455
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 404
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 406
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 381
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 476
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 435
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 384
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 424
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 415
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 418
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 399
|— 2-1- نمودار UseCase 531
|— 2-2- نمودار class 560
|— 2-3- نمودار توالی 420
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 513
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 482
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 398
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 395
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 415
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 366
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 408
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 400
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 365
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 395
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 352
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 360
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 349
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 380
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 341
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 372
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 361
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 359
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 350
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 380
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 341
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 354
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 391
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 392
|— 4-2- کنترل پا نل 370
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 412
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 374
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 369
|— 4-3- سیستم ا زمون 364
|— 4-4- قسمت اموزش 390
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 376
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26