پنج شنبه 28 دی 1396 | Thursday 18 th of January 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2052 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 398
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 370
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 411
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 407
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 435
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 380
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 386
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 355
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 440
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 403
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 355
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 397
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 386
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 385
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 370
|— 2-1- نمودار UseCase 498
|— 2-2- نمودار class 509
|— 2-3- نمودار توالی 387
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 476
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 457
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 373
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 372
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 390
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 342
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 381
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 375
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 343
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 370
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 334
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 336
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 331
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 357
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 320
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 351
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 338
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 337
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 331
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 357
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 320
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 331
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 370
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 366
|— 4-2- کنترل پا نل 349
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 395
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 352
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 348
|— 4-3- سیستم ا زمون 343
|— 4-4- قسمت اموزش 368
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 355
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26