سه شنبه 20 آذر 1397 | Tuesday 11 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2116 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 433
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 403
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 444
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 438
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 457
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 406
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 409
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 384
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 480
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 440
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 387
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 428
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 421
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 422
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 403
|— 2-1- نمودار UseCase 538
|— 2-2- نمودار class 575
|— 2-3- نمودار توالی 426
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 519
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 486
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 401
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 398
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 418
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 370
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 411
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 403
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 368
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 398
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 355
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 363
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 351
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 383
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 345
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 375
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 363
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 362
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 352
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 382
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 343
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 358
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 394
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 394
|— 4-2- کنترل پا نل 373
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 415
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 376
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 371
|— 4-3- سیستم ا زمون 367
|— 4-4- قسمت اموزش 393
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 379
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26