چهارشنبه 24 مهر 1398 | Wednesday 16 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2187 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 464
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 440
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 472
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 470
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 488
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 431
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 447
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 421
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 531
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 477
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 410
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 457
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 443
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 454
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 441
|— 2-1- نمودار UseCase 575
|— 2-2- نمودار class 678
|— 2-3- نمودار توالی 466
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 559
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 528
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 434
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 437
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 457
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 405
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 440
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 431
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 402
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 426
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 390
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 387
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 385
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 408
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 379
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 411
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 397
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 396
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 384
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 408
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 370
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 387
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 424
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 417
|— 4-2- کنترل پا نل 402
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 442
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 412
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 407
|— 4-3- سیستم ا زمون 409
|— 4-4- قسمت اموزش 427
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 411
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26