پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2087 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 421
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 393
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 433
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 427
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 449
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 399
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 399
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 375
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 466
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 424
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 374
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 417
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 406
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 406
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 388
|— 2-1- نمودار UseCase 521
|— 2-2- نمودار class 542
|— 2-3- نمودار توالی 410
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 504
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 476
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 390
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 391
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 410
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 361
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 403
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 395
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 361
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 391
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 347
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 355
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 344
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 375
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 337
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 368
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 357
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 354
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 345
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 376
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 336
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 349
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 388
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 388
|— 4-2- کنترل پا نل 366
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 409
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 370
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 365
|— 4-3- سیستم ا زمون 359
|— 4-4- قسمت اموزش 386
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 371
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26