چهارشنبه 1 فروردین 1397 | Wednesday 21 st of March 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی
عنوان انگلیسی: elerning..
دانشجو: پیرایسته زهرا
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 17 آبان 1391 ساعت: 13:26:37
تعداد بازدید: 2068 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
 مقدمه 410
 فصل یکم – معرفی سیستم اموزش الکترونیکی 383
|— 1-1- معرفی اموزش الکترونیکی 422
|—|— 1-1-1-محتوای درسی الکترونیکی 416
|—|— 1-1-2-مفهوم تعامل 439
|—|— 1-1-3-اموزش هم زمان و غیر هم زمان 390
|—|— 1-1-4-ازمون پایان دوره در اموزش الکترونیکی 390
|— 1-2-معرفی چند سیستم اموزش ا لکترونیکی مشا به 366
|—|— 1-2-1-دانشکده مجازی علوم حدیث 453
|—|— 1-2-2-دانشکده مجازی علم وصنعت ایران 414
|— 1-3-معرفی ابزارهای توسعه سیستم ازمون الکترونیکی 364
|—|— 1-3-1-زبان برنامه نویسی ASP.NET 407
|—|— 1-3-2-بانک اطلاعاتی SQL SERVER 396
|—|— 1-3-3-نرم افزار پیاده سازی زبان مدلسازی Enterprise Architect 7.0 395
 فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش الکترونیکی 378
|— 2-1- نمودار UseCase 509
|— 2-2- نمودار class 526
|— 2-3- نمودار توالی 398
|—|— 2-3-1- نمودارهای توالی بخش مدیریت ازمون 486
|—|— 2-3-2- نمودارهای توا لی بخش مدیریت سوا ل 468
|—|— 2-3-3- نمودارهای توا لی بخش مدیریت کاربران 382
|—|— 2-3-4- نمودارهای توا لی بخش کاربران سیستم 378
 فصل سوم- طراحی پایگاه داده 402
|— 3-1- نام بانک اطلاعات db_el_prj : 349
|—|— 3-1-1- جدول شماره یک 390
|—|— 3-1-2- جدول شماره دو 387
|—|— 3-1-3- جدول شماره سوم 353
|—|— 3-1-4- جدول شماره چهار 382
|—|— 3-1-5- جدول شماره پنج 339
|—|— 3-1-6- جدول شماره شش 348
|—|— 3-1-7- جدول شماره هفت 337
|—|— 3-1-8- جدول شماره هشت 368
|—|— 3-1-9- جدول شماره نه 329
|—|— 3-1-10- جدول شماره ده 361
|—|— 3-1-11- جدول شماره یازده 349
|—|— 3-1-12- جدول شماره دوازده 346
|—|— 3-1-13- جدول شماره سیزده 337
|—|— 3-1-14- جدول شماره چهارده 369
|—|— 3-1-15- جدول شماره پانزده 329
|—|— 3-1-16- جدول شماره شانزده 341
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 381
|— 4-1- ثبت نام دا نشجو 377
|— 4-2- کنترل پا نل 359
|—|— 4-2-1- کنترل پا نل دانشجو 401
|—|— 4-2-2- کنترل پانل استاد 362
|—|— 4-2-3- کنترل پانل مدیر ارشد 358
|— 4-3- سیستم ا زمون 352
|— 4-4- قسمت اموزش 378
 پیوست:راهنمای نصب برنامه 362
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26