جمعه 7 آذر 1399 | Friday 27 th of November 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: ارزیابی کارایی پارامترهای موثر در شبکه حسگر بیسیم (پارامتر امنیت و طول عمر شبکه )
عنوان انگلیسی: Performance evaluation parameters of wireless sensor network (Parameter security and network lifetime)
دانشجو: محمدزاده مریم
استاد راهنما: هدی طاهری
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر 91
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 24 آبان 1391 ساعت: 15:31:40
تعداد بازدید: 4991 بازدید
چکیده فارسی: يك شبكه حسگر متشكل از تعداد زيادي گره‌هاي حسگري است كه در يك محيط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوري اطلاعات از محيط مي‌پردازند. بیشترین کاربرد در شبکه حسگر بیسیم پروتکل¬های جمع¬آوری داده به¬منظور جمع¬آوری و پخش اطلاعات محیطی برای گزارش به مقام بالاتر می¬باشد. با این حال در بسیاری از الگوریتم¬هایی که پیشنهاد می¬شود توجه کمتری به مسائل مربوط به امنیت ¬شده است. هدف از انجام این پروژه بررسی پارامترهای شبکه حسگر بیسیم اعم از تحمل خرابی، قابلیت گسترش، هزینه تولید، تنگناهای سخت افزاری، توپولوژی و ... است که از بین این پارامترها، پارامتر امنیت و طول عمر شبکه به تفصیل بررسی شده¬است. در این پایان¬نامه، تهدیدات امنیتی در کل شبکه حسگر بیسیم را بیان می¬کنیم و یک مطالعه گسترده بر روی طبقه¬بندی پروتکل¬های جمع¬آوری داده-های دردسترس و همچنین تجزیه و تحلیل تهدیدات امنیتی که ممکن است بر روی آن¬ها رخ دهد انجام می¬دهیم. همچنین پارامتر طول عمر شبکه حسگر بیسیم در پروتکل LEACH بررسی شده-است
چکیده انگلیسی: A sensor network consists of large number of sensor nodes which are widely distributed in the environment and address environmental data collection. Most applications of wireless sensor network protocols collected to gather data to collect and disseminate environmental information to report to the higher authority can be. Yet many of the algorithms proposed are that less attention is given to security issues. The aim of the project parameters, including wireless sensor networks, fault tolerance, the ability to spread the cost, hardware limitations, topology and .... It is within these parameters, security parameters and the network lifetime is fully considered. The end of the letter, security threats of wireless sensor networks, we give an extensive study on the class collective agreement scheme available data and analysis on the security threats that may they happen to be doing. The network lifetime parameter of wierless sensor network is investigated in LEACH protocol. Keywords Wireless sensor network, protocol information gathering, parameters of wireless sensor networks, security threats, network lifetime in wireless sensor networks, LEACH Protocol
کلمات کلیدی: شبکه حسگر بیسیم، پروتکل جمع¬آوری اطلاعات، پارامترهای شبکه حسگر بیسیم، تهدیدات امنیتی شبکه، طول عمر در شبکه حسگر بیسیم، پروتکل LEACH
عنوان بازدید
 1 مقدمه 1164
|— 1-1 معرفی شبکه های حسگر بیسیم 1750
|— 1-2 ویژگی های شبکه حسگر بیسیم 1751
|— 1-3 ویژگی‌های سخت‌افزاری:]اسماعیلی 87[ 1730
|— 1-4 ساختارهای شبکه حسگر بی سیم 2638
 فصل:2 پارامترهای شبکه حسگر بیسیم 1798
|— 2-1 پارامترهای موثر در شبکه حسگر بیسیم]اسماعیلی 87[ و [Akyildiz 02] 2692
 3 امنیت در شبکه حسگر بیسیم 2002
|— 3-1 پروتکل های مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم 4312
|—|— 3-1-1پروتکل های با محوریت داده 2449
|—|—|— 3-1-1-1Flooding و Gossiping 2355
|—|—|— 3-1-1-2[Intanagonwiwat_00] SPIN 2387
|—|—|— 3-1-1-3 [Intanagonwiwat_00] Directed Diffusion 2287
|—|—|— 3-1-1-4[Shah_02] EAR 2123
|—|—|— 3-1-1-5 [Schurgers_01] GBR 2161
|—|— 3-1-2 پروتکل های سلسله مراتبی 3782
|—|— 3-1-3 پروتکل های مبتنی بر مکان 2479
|—|— 3-1-4 پروتکل های مبتنی بر جریان شبکه و کیفیت خدمات 2513
|—|— 5-1-3 جمع بندی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم 3171
|— 3-2 حمله و مهاجم 2045
|— 3-3 نیازمندی های امنیتی [Rehana 09] و [Muazzam 11] 2035
|— 3-4 کلاس های امنیتی 1817
|— 3-5 مدل های تهدید[Kalita 09] و [Mohanty 05-10] 1762
|— 3-6 حمله هایی که به لایه های اصلی می شود و نگرش امنیتی ممکن[Pandey 10] 2344
|— 3-7 حمله های ممکن بر علیه شبکه حسگر بیسیم[MOHANTY 05-10] و [Pandey 10] 4806
|— 3-8 حمله های ممکن به پروتکل های موجود 2349
 4 طول عمر در شبکه حسگر بیسیم 1750
|— 1-4 پروتکل LEACH [Amini 07] 1756
|—|— 1-4-1 الگوریتم انتخاب سرخوشه]اباذری طرقبه 89[ 1674
|—|— 1-4-2 الگوریتم تشکیل خوشه 2052
|—|— 1-4-3 فاز حالت پایدار 1869
 5 نتیجه گیری 1753
 مراجع 1439
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26