شنبه 25 مرداد 1399 | Saturday 15 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: مسیریابی در شبکه¬های حسگر بیسیم
عنوان انگلیسی: Routing in Wireless Sensor Networks
دانشجو: علیزاده سمیه
استاد راهنما: پیمان نعمت الهی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: خرداد 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 27 آبان 1391 ساعت: 12:51:48
تعداد بازدید: 19252 بازدید
چکیده فارسی: شبکه¬های حسگر بیسیم، نوع خاصی از شبکه¬های کامپیوتری هستند که برای انجام کارهای نظارتی تعبیه شده¬اند. این شبکه¬ها از تعداد زیادی (حتی هزاران) گره کوچک با قابلیت و قدرت پایین و همچنین ارزان قیمت تشکیل شده¬اند. این گره¬ها که هر کدام سنسور نامیده می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را از محیط اطراف خود دریافت کرده و با انجام یکسری عملیات، اطلاعات را برای همسایگان خود ارسال کنند. در شبکه¬های حسگر بیسیم پروتکل¬های بسیاری به موضوع مسیریابی پرداخته¬اند. این پروتکل¬ها می¬توانند از دید ساختار شبکه به دسنه مسیریابی تخت، سلسله مراتبی و مبتنی بر مکان تقسیم شوند. در مدل تخت همه گره¬ها نقش یا کار مساوی دارند اما در سلسله مراتبی گره¬ها نقش مختلفی بازی می¬کنند و در مدل مبتنی بر مکان نیز از موقعیت گره¬های سنسور برای مسیردهی داده در شبکه استفاده می¬شود. انواع مختلف این پروتکل¬ها در اینجا مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با پارامترهایی با هم مقایسه شده¬اند.
چکیده انگلیسی: Wireless sensor networks, a special type of computer network monitoring tasks that are embedded. This network of many (even thousands) of small nodes with low power and low cost have formed. The nodes that each sensor is called, and are able to receive information from their surroundings, and perform some operation, they send information to its neighbors. In wireless sensor network protocols many have paid to the routing issue. you can see the protocol of the network structure group of flat routing, hierarchical and location based are divided. The beds all nodes have equal roles or hierarchical node, but in a different role to play and in model-based location of the position sensor node in the network are used to route data is. Different types of protocols have been studied here and where the parameters have been compared. Keywords: Wireless sensor networks, protocols, routing, nodes, data transfer
کلمات کلیدی: شبکه¬های حسگر بیسیم، پروتکل، مسیریابی، گره، انتقال داده.
عنوان بازدید
 فصل اول: مقدمات و کلیات 2603
|— 1-1 مقدمه 3700
|— 1-2 معرفی شبکه های حسگر بیسیم 6277
|— 1-3 تاریخچه شبکه های حسگر 3718
|— 1-4 ساختار هر گره حسگر 3267
|—|— 1-4-1 اجزاء درونی یک گره حسگر 3600
|—|— 1-4-2 محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر 3306
|— 1-5 پشته پروتکلی 4076
|— 1-6 مزایای شبکه های حسگر بیسیم 6639
|— 1-7 کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم 4570
|— 1-8 طراحی شبکه های حسگر بی سیم 4196
 فصل دوم: مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم 3780
|— 2-1 مقدمه 3470
|— 2-2 پروتکل های مسیریابی 3997
|— 2-3 عوامل موثر در طراحی پروتکل های مسیریابی 3850
|— 2-4 مسیریابی تخت 3744
|—|— 2-4-1 پروتکل سیل اسا 3315
|—|— 2-4-2 پروتکل شایعه پراکنی 3343
|—|— 2-4-3 پروتکل SPIN 3687
|—|—|—  2-4-3-1 SPIN1 3005
|—|—|— 2-4-3-2 SPIN2 2908
|—|— 2-4-4 انتشار مستقیم 3129
|—|— 2-4-5 GBR 2913
|—|— 2-4-6 EAR 2883
|— 2-5 مسیریابی سلسله مراتبی 3190
|—|— 2-5-1 پروتکل LEACH 4978
|—|— 2-5-2 پروتکلSEP 3340
|—|— 2-5-3 پروتکل PEGASIS 3648
|—|— 2-5-4 پروتکل TEEN و APTEEN 3740
|—|— 2-5-5 پروتکل SOP 2949
|—|— 2-5-6 پروتکل Sensor Aggregates Routing 2693
|—|— 2-5-7 پروتکل VGA 3052
|—|— 2-5-8 پروتکل HPAR 2773
|—|— 2-5-9 پروتکل TTDD 3686
|— 2-6 پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان 2773
|—|— 2-6-1 پروتکل GAF 3514
|—|— 2-6-2 پروتکل GEAR 3391
 جمع بندی و پیشنهادات 3345
 فهرست منابع 3025
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26