سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday 25 th of February 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحی و پياده سازی سامانه تحت وب ثبت و به اشتراک گذاری تجربيات سازمانی
عنوان انگلیسی: Designing and implementation of Web-based system and sharing organizational experiences
دانشجو: صباغی فرزانه
استاد راهنما: مصطفی جهانگیر
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: نیمسال دوم 91-90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 27 آبان 1391 ساعت: 14:20:40
تعداد بازدید: 1647 بازدید
چکیده فارسی: مجموعه حاضر مستندی گردآوری شده از مراحل تحليل، طراحی و پياده سازی سامانه تحت وب ثبت و به اشتراک گذاری تجربيات سازمانی می باشد. با پيشرفت علم و فناوری در سالهای اخير، اطلاعات و نگرشهای فنی مدام در حال توسعه هستند. در نتيجه لازمه بقای هر سازمان همگام بودن با اين تحولات وسازماندهی دانش وتجربيات حاصل از آن می باشد. در اين پايان نامه به معرفی سيستم، ابزارهای لازم برای تحليل، طراحی و پياده سازی سيستم، مستندات مربوط به تحليل نرم افزار، جداول استفاده شده، شرح مفصل امکانات اين سيستم و عملکرد آن ها می پردازيم. هدف از پياده ساز اين سيستم سازماندهی تجربيات سازمانی و اشتراک گذاری آن ميباشد.
چکیده انگلیسی: The current collection is a document gathered from the processes of analysis, designing and implementation of Web-based system and sharing organizational experiences. By development of science and technology in recent years, technical information and attitudes are being developed as well. Therefore an Essential thingfor survivalof any organization is to be in accordance with these developments and to organize the information and experiences which have been achieved from them. In this thesis we deal with system introduction, required instruments for analysis, designing and implementation of the system, documents of software analysis, utilized charts, detailed explanation of facilities in this system and their operation. The purpose of implementation of this system is to organize organizational experiences and to share them with the others. Key words: organizational experiences, experience registry, sharing the experiences
کلمات کلیدی: تجربيات سازمانی، ثبت تجربيات، به اشتراک گذاری تجربيات.
عنوان بازدید
 مقدمه 477
 فصل اول: معرفی سیستم 505
|— 1-1)معرفی مختصر سیستم 532
|— 1-2) معرفی سیستم های مشابه 505
|—|— 1-2-1) نرم افزار مشابه خارجی 504
|— 1-3) معرفی ابزارهای توسعه 504
|—|— 1-3-1) : Sql Server 514
|—|— 1-3-2) Visual Studio 522
|—|— 1-3-3) Umlو Powerdesigner 711
 فصل دوم : تحلیل برنامه 556
|— 2-1) نمودار Use Case 585
|— 2-2) نمودار Sequence (توالی ) 622
|— 2-3) نمودار Class 553
|— 2-4) نمودار Component 596
 فصل سوم : طراحی پایگاه داده 523
|— 3-1) جدول specifications 579
|— 3-2) جدول experience 502
|— 3-3) جدول experience_grouping 514
|— 3-4) جدول organization 512
|— 3-5) جدول birth_state 541
|— 3-6) جدول studies 509
|— 3-7) جدول skills 490
|— 3-8)جدول user_skill 526
|—  3-9) جدول visit 522
|— 3-10) ارتباط بین جداول 508
 فصل چهارم : پیاده سازی و امکانات نرم افزار 483
|— صفحه login 517
|— صفحات بخش مدیریت 509
|— صفحات بخش کاربری 525
|— بخش تجربیات موقت امکان ویرایش نیزوجود دارد. 518
 نتیجه گیری و پیشنهاد 509
 فهرست منابع و مراجع 523
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26