سه شنبه 22 آبان 1397 | Tuesday 13 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1825 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 465
 فصل اول 462
|— 1-1-مقدمه 476
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 522
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 463
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 474
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 562
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 529
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 441
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 425
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 425
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 432
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 433
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 409
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 456
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 484
|— 1-5-نتیجه گیری 421
 فصل دوم:تحلیل برنامه 420
|— 2-1-مقدمه 454
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 481
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 503
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 517
|— 2-3-نمودار کلاس 474
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 487
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 474
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 471
|— 2-4-نمودار توالی 461
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 489
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 505
|— 2-5-نمودار فعالیت 475
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 481
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 471
|— 2-6-نمودار پکیج 456
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 477
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 458
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 424
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 428
|— 2-7-نتیجه گیری 436
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 419
|— 3-1-مقدمه 432
|— 3-2-معرفی جداول 435
|—|— 3-2-1-جدول Product 451
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 410
|—|— 3-2-3-جدول Languages 429
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 428
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 405
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 428
|—|— 3-2-7-جدول Topics 438
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 438
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 417
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 408
|—|— 3-2-11-جدول Factors 405
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 425
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 423
|—|— 3-2-14-جدول Personals 418
|—|— 3-2-15-جدول Animator 444
|—|— 3-2-16-جدول Author 426
|—|— 3-2-17-جدول Translator 411
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 438
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 435
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 433
|—|— 3-2-21-جدول Manage 445
|—|— 3-2-22-جدول Messages 434
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 444
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 429
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 426
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 408
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 449
|— 3-3-روابط بین جداول 462
|— 3-4-نرمال سازی 742
|— 3-5-نتیجه گیری 489
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 443
|— 4-1-مقدمه 475
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 576
|— 4-3-ورود اعضا 445
|— 4-4-فروشگاه 475
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 482
|— 4-6-نتیجه گیری 424
 فصل پنجم :پیوست ها 405
|— 5-1-مقدمه 425
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 415
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 381
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 421
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 415
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 446
|— 5-7-نتیجه گیری 445
 فهرست منابع 441
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26