سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1880 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 485
 فصل اول 475
|— 1-1-مقدمه 500
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 548
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 480
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 489
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 587
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 550
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 458
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 439
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 440
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 450
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 447
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 424
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 497
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 500
|— 1-5-نتیجه گیری 440
 فصل دوم:تحلیل برنامه 436
|— 2-1-مقدمه 467
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 496
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 525
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 541
|— 2-3-نمودار کلاس 488
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 510
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 504
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 490
|— 2-4-نمودار توالی 480
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 506
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 524
|— 2-5-نمودار فعالیت 492
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 497
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 492
|— 2-6-نمودار پکیج 471
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 493
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 478
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 439
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 447
|— 2-7-نتیجه گیری 456
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 435
|— 3-1-مقدمه 444
|— 3-2-معرفی جداول 450
|—|— 3-2-1-جدول Product 482
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 428
|—|— 3-2-3-جدول Languages 451
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 445
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 428
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 445
|—|— 3-2-7-جدول Topics 462
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 458
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 441
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 422
|—|— 3-2-11-جدول Factors 418
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 441
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 433
|—|— 3-2-14-جدول Personals 431
|—|— 3-2-15-جدول Animator 460
|—|— 3-2-16-جدول Author 440
|—|— 3-2-17-جدول Translator 429
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 452
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 448
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 453
|—|— 3-2-21-جدول Manage 459
|—|— 3-2-22-جدول Messages 450
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 456
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 439
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 438
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 424
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 462
|— 3-3-روابط بین جداول 483
|— 3-4-نرمال سازی 772
|— 3-5-نتیجه گیری 506
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 457
|— 4-1-مقدمه 488
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 596
|— 4-3-ورود اعضا 461
|— 4-4-فروشگاه 490
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 506
|— 4-6-نتیجه گیری 436
 فصل پنجم :پیوست ها 419
|— 5-1-مقدمه 435
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 424
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 394
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 440
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 428
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 456
|— 5-7-نتیجه گیری 457
 فهرست منابع 456
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26