چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1835 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 469
 فصل اول 466
|— 1-1-مقدمه 481
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 527
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 467
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 479
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 568
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 535
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 447
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 429
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 429
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 436
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 437
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 413
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 476
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 486
|— 1-5-نتیجه گیری 426
 فصل دوم:تحلیل برنامه 423
|— 2-1-مقدمه 457
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 485
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 510
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 522
|— 2-3-نمودار کلاس 478
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 492
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 478
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 475
|— 2-4-نمودار توالی 465
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 493
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 509
|— 2-5-نمودار فعالیت 479
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 485
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 476
|— 2-6-نمودار پکیج 460
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 482
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 464
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 427
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 433
|— 2-7-نتیجه گیری 440
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 423
|— 3-1-مقدمه 436
|— 3-2-معرفی جداول 439
|—|— 3-2-1-جدول Product 456
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 413
|—|— 3-2-3-جدول Languages 433
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 432
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 409
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 434
|—|— 3-2-7-جدول Topics 442
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 443
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 421
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 412
|—|— 3-2-11-جدول Factors 408
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 429
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 427
|—|— 3-2-14-جدول Personals 422
|—|— 3-2-15-جدول Animator 449
|—|— 3-2-16-جدول Author 430
|—|— 3-2-17-جدول Translator 417
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 442
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 439
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 437
|—|— 3-2-21-جدول Manage 450
|—|— 3-2-22-جدول Messages 438
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 448
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 433
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 430
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 411
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 453
|— 3-3-روابط بین جداول 467
|— 3-4-نرمال سازی 748
|— 3-5-نتیجه گیری 492
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 446
|— 4-1-مقدمه 479
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 581
|— 4-3-ورود اعضا 449
|— 4-4-فروشگاه 479
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 488
|— 4-6-نتیجه گیری 427
 فصل پنجم :پیوست ها 409
|— 5-1-مقدمه 429
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 418
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 386
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 424
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 419
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 450
|— 5-7-نتیجه گیری 449
 فهرست منابع 443
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26