جمعه 30 شهریور 1397 | Friday 21 st of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1818 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 461
 فصل اول 459
|— 1-1-مقدمه 474
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 519
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 459
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 471
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 558
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 524
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 439
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 423
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 422
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 430
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 431
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 407
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 453
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 481
|— 1-5-نتیجه گیری 419
 فصل دوم:تحلیل برنامه 417
|— 2-1-مقدمه 452
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 478
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 499
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 514
|— 2-3-نمودار کلاس 472
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 484
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 471
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 468
|— 2-4-نمودار توالی 458
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 487
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 502
|— 2-5-نمودار فعالیت 473
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 479
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 469
|— 2-6-نمودار پکیج 454
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 475
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 456
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 420
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 426
|— 2-7-نتیجه گیری 432
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 415
|— 3-1-مقدمه 430
|— 3-2-معرفی جداول 433
|—|— 3-2-1-جدول Product 449
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 408
|—|— 3-2-3-جدول Languages 427
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 425
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 403
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 424
|—|— 3-2-7-جدول Topics 435
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 435
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 415
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 406
|—|— 3-2-11-جدول Factors 402
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 423
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 421
|—|— 3-2-14-جدول Personals 415
|—|— 3-2-15-جدول Animator 441
|—|— 3-2-16-جدول Author 424
|—|— 3-2-17-جدول Translator 408
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 436
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 433
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 430
|—|— 3-2-21-جدول Manage 443
|—|— 3-2-22-جدول Messages 431
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 440
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 426
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 423
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 406
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 447
|— 3-3-روابط بین جداول 460
|— 3-4-نرمال سازی 737
|— 3-5-نتیجه گیری 487
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 441
|— 4-1-مقدمه 473
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 574
|— 4-3-ورود اعضا 443
|— 4-4-فروشگاه 471
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 479
|— 4-6-نتیجه گیری 422
 فصل پنجم :پیوست ها 403
|— 5-1-مقدمه 423
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 412
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 378
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 418
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 412
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 443
|— 5-7-نتیجه گیری 441
 فهرست منابع 437
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26