پنج شنبه 21 آذر 1398 | Thursday 12 th of December 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1955 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 517
 فصل اول 514
|— 1-1-مقدمه 542
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 587
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 512
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 531
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 1205
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 589
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 495
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 475
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 475
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 486
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 483
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 455
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 538
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 543
|— 1-5-نتیجه گیری 475
 فصل دوم:تحلیل برنامه 473
|— 2-1-مقدمه 496
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 525
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 560
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 571
|— 2-3-نمودار کلاس 521
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 549
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 539
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 538
|— 2-4-نمودار توالی 518
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 548
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 559
|— 2-5-نمودار فعالیت 523
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 530
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 526
|— 2-6-نمودار پکیج 497
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 531
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 517
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 476
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 483
|— 2-7-نتیجه گیری 493
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 466
|— 3-1-مقدمه 480
|— 3-2-معرفی جداول 480
|—|— 3-2-1-جدول Product 515
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 460
|—|— 3-2-3-جدول Languages 488
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 478
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 465
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 481
|—|— 3-2-7-جدول Topics 491
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 493
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 477
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 458
|—|— 3-2-11-جدول Factors 444
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 471
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 453
|—|— 3-2-14-جدول Personals 445
|—|— 3-2-15-جدول Animator 476
|—|— 3-2-16-جدول Author 449
|—|— 3-2-17-جدول Translator 445
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 462
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 456
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 461
|—|— 3-2-21-جدول Manage 470
|—|— 3-2-22-جدول Messages 463
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 469
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 453
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 452
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 442
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 477
|— 3-3-روابط بین جداول 505
|— 3-4-نرمال سازی 804
|— 3-5-نتیجه گیری 537
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 474
|— 4-1-مقدمه 512
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 618
|— 4-3-ورود اعضا 477
|— 4-4-فروشگاه 507
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 521
|— 4-6-نتیجه گیری 448
 فصل پنجم :پیوست ها 429
|— 5-1-مقدمه 443
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 428
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 399
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 450
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 438
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 470
|— 5-7-نتیجه گیری 468
 فهرست منابع 466
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26