یکشنبه 27 مرداد 1398 | Sunday 18 th of August 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1903 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 498
 فصل اول 492
|— 1-1-مقدمه 516
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 565
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 490
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 505
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 605
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 565
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 471
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 451
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 452
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 465
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 459
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 435
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 515
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 519
|— 1-5-نتیجه گیری 454
 فصل دوم:تحلیل برنامه 448
|— 2-1-مقدمه 479
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 506
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 535
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 551
|— 2-3-نمودار کلاس 499
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 526
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 517
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 505
|— 2-4-نمودار توالی 494
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 521
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 536
|— 2-5-نمودار فعالیت 502
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 508
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 503
|— 2-6-نمودار پکیج 482
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 504
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 491
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 454
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 460
|— 2-7-نتیجه گیری 468
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 446
|— 3-1-مقدمه 458
|— 3-2-معرفی جداول 460
|—|— 3-2-1-جدول Product 491
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 440
|—|— 3-2-3-جدول Languages 464
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 454
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 443
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 453
|—|— 3-2-7-جدول Topics 470
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 473
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 453
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 434
|—|— 3-2-11-جدول Factors 428
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 445
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 436
|—|— 3-2-14-جدول Personals 433
|—|— 3-2-15-جدول Animator 462
|—|— 3-2-16-جدول Author 442
|—|— 3-2-17-جدول Translator 433
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 454
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 451
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 456
|—|— 3-2-21-جدول Manage 462
|—|— 3-2-22-جدول Messages 454
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 460
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 442
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 441
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 431
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 468
|— 3-3-روابط بین جداول 490
|— 3-4-نرمال سازی 781
|— 3-5-نتیجه گیری 514
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 463
|— 4-1-مقدمه 497
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 605
|— 4-3-ورود اعضا 467
|— 4-4-فروشگاه 495
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 511
|— 4-6-نتیجه گیری 440
 فصل پنجم :پیوست ها 423
|— 5-1-مقدمه 439
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 426
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 395
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 446
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 431
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 459
|— 5-7-نتیجه گیری 462
 فهرست منابع 459
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26