سه شنبه 26 تیر 1397 | Tuesday 17 th of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: طراحي و پياده سازي فروشگاهي براي انتشارات
عنوان انگلیسی: Analysis,design a shop for publication
دانشجو: عباسي مليحه ،وفائی نژاد عزت
استاد راهنما: ایمان اشکاوند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تير 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 30 آبان 1391 ساعت: 11:15:55
تعداد بازدید: 1793 بازدید
چکیده فارسی: اين سيستم به منظور به كارگيري در يك انتشارات طراحي شده و نيازهاي معمول يك انتشارات از قبيل جستجوي كالا، سفارش كالا، خريد كالا، صدور فاكتور و امكان بازديد از قسمت هاي محصولات پرفروش، عضويت در سايت و همچنين امكان ارتباط با مدير سايت، نويسندگان، مترجمان و تصويرگران را براي كاربران فراهم مي كند، همچنين اين سايت داراي يك پنل مديريت است كه مدير سايت توسط آن فروش و رزرو محصولات، موجودي كالا و افزودن و ويرايش آن، ورود و خروج كاربران و همچنين صدور فاكتور و... را كنترل مي كند و گزارشگيري هاي مربوطه را انجام مي دهد.
چکیده انگلیسی: This project is designing for used in publication for users tomake available usual requirements of publication including search of product, reserve of product, buy of product, export factor, observation product, registration in site, communication with management, communication with authors, communication with animator, communication with translator,… . So this site have a panel for management ,that manager can management sell product ,reserve product ,insert product ,edit product ,input users ,output users ,export factors ,… . Key words: Publication ,buy product ,reserve product ,search product ,input users ,registration ,panel of management .
کلمات کلیدی: فروشگاه انتشارات، خريد، سفارش، جستجوي كالا، ورود كاربران، عضويت در سايت، پنل مديريت، پرفروشترين محصولات.
عنوان بازدید
 مقدمه 458
 فصل اول 455
|— 1-1-مقدمه 468
|— 1-2-معرفی مختصر سیستم 511
|—|— 1-2-1- امکانات سیستم معرفی شده 454
|— 1-3- معرفی سیستم های مشابه 465
|—|— 1-3-1 سایت انتشارات پوران پژوهش 555
|—|— 1-3-2-سایت انتشارات ساحر 513
|— 1-4-معرفی ابزارهای توسعه 434
|—|— 1-4-1-چرا ASP.NET 417
|—|—|— 1-4-1-1-امکانات جدید در :Asp.NET 4 419
|—|—|— 1-4-1-2-استفاده از User Control ها 424
|—|—|— 1-4-1-3- Object Renational Mapping(ORM) 427
|—|—|— 1-4-1-4-استفاده از Entity Framwork 403
|—|— 1-4-2-چرا SQL SERVER 445
|—|— 1-4-3-چرا Visual Paradigm 477
|— 1-5-نتیجه گیری 414
 فصل دوم:تحلیل برنامه 414
|— 2-1-مقدمه 446
|— 2-2-نمودار مورد کاربرد 473
|—|— 2-2-1-نمودار مورد کاربرد مربوط به مدیر سایت 495
|—|— 2-2-2-نمودار مورد کاربرد مربوط به کاربران 505
|— 2-3-نمودار کلاس 468
|—|— 2-3-1-کلاس مربوط به محصولات 480
|—|— 2-3-2-کلاس مربوط به اشخاص 466
|—|— 2-3-3-کلاس مربوط به فاکتور 465
|— 2-4-نمودار توالی 452
|—|— 2-4-1-نمودار توالی در مورد امور انجام شده توسط مدیر سایت 479
|—|— 2-4-2-نمودار توالی مربوط به کاربران 499
|— 2-5-نمودار فعالیت 467
|—|— 2-5-1-نمودار فعالیت مربوط به مدیر 476
|—|— 2-5-2-نمودار فعالیت مربوط به کاربر 463
|— 2-6-نمودار پکیج 448
|—|— 2-6-1-نمودار پکیج مربوط به کاربر 469
|—|— 2-6-2-نمودار پکیج مربوط به محصول کتاب 448
|—|— 2-6-3-نمودار پکیج مربوط به مجله 418
|—|— 2-6-4-نمودار پکیج مربوط به سی دی 419
|— 2-7-نتیجه گیری 426
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 412
|— 3-1-مقدمه 425
|— 3-2-معرفی جداول 428
|—|— 3-2-1-جدول Product 444
|—|— 3-2-2-جدول ProductBook 403
|—|— 3-2-3-جدول Languages 422
|—|— 3-2-4-جدول AgeGroup 420
|—|— 3-2-5-جدول Jelds 397
|—|— 3-2-6-جدول Publishers 420
|—|— 3-2-7-جدول Topics 430
|—|— 3-2-8-جدول TopicRelated 433
|—|— 3-2-9-جدول ProductCd 410
|—|— 3-2-10-جدول ProductJournal 400
|—|— 3-2-11-جدول Factors 398
|—|— 3-2-12-جدول FactorDetail 413
|—|— 3-2-13-جدول FactorReturn 416
|—|— 3-2-14-جدول Personals 409
|—|— 3-2-15-جدول Animator 436
|—|— 3-2-16-جدول Author 419
|—|— 3-2-17-جدول Translator 404
|—|— 3-2-18-جدول UserLogins 431
|—|— 3-2-19-جدول AccessPage 430
|—|— 3-2-20-جدول SiteStatistics 426
|—|— 3-2-21-جدول Manage 437
|—|— 3-2-22-جدول Messages 428
|—|— 3-2-23-جدول Envelopes 436
|—|— 3-2-24-جدول PaymentType 422
|—|— 3-2-25-جدول PostServices 418
|—|— 3-2-26-جدول Madrak 402
|—|— 3-2-27-جدول NameProduct 441
|— 3-3-روابط بین جداول 454
|— 3-4-نرمال سازی 730
|— 3-5-نتیجه گیری 483
 فصل چهارم :امکانات نرم افزار 437
|— 4-1-مقدمه 468
|— 4-2-قسمت اول پروژه مربوط به پنل مدیریت است، در ادامه به معرفی قسمت های مختلف ان می پردازیم 568
|— 4-3-ورود اعضا 437
|— 4-4-فروشگاه 465
|— 4-5-مطالعه پیام های کاربران 471
|— 4-6-نتیجه گیری 417
 فصل پنجم :پیوست ها 397
|— 5-1-مقدمه 417
|— 5-2-توضیحاتی در مورد Asp.Net 407
|— 5-3-سایر ویژگی های ASP.NET 373
|— 5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork 412
|— 5-5-توضیحاتی در مورد ویژگی های EntityFramwork 407
|— 5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده 438
|— 5-7-نتیجه گیری 435
 فهرست منابع 432
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26