چهارشنبه 7 آبان 1399 | Wednesday 28 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند
عنوان انگلیسی: Intelligent Decision Support Systems
دانشجو: مهرافروزفاروجی عادله
استاد راهنما: مجتبي پور محقق
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: شهریور ماه 1389
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات | هوش مصنوعی | طراحی الگوریتم | سیستم عامل | پایگاه داده | نرم افزار |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 24 فروردین 1390 ساعت: 23:57:27
تعداد بازدید: 15584 بازدید
چکیده فارسی: دنیای امروز با انبوهی از مسائل تصمیم گیری مواجه است. این واژه ها طیف گسترده ای از نظریه ها و رویکردهای تصمیم گیری را ارائه می کنند. طرفداران بکارگیری الگوهای ریاضی، این شیوه ها را دقیق ترین و بهترین راه دستیابی به تصمیم بهینه، می دانند. در نقطه مقابل ، طراحان رویکردهای مبتنی بر نظریه های ادراکی از تطابق بیشتر روشهای خود با دنیای واقعی سخن می گویند و گروه سومی از صاحبنظران ومدیران نیز وجود دارند که هیچ یک از این دو را باور ندارند! هرسه گروه برای خود دلایلی دارند و شواهدی را برای پشتیبانی از نظریات خود ارائه می کنند. ایا می توان به الگویی که این نظریه های به ظاهر متضاد، را با منطق واحدی تفسیر کند،دست یافت؟ امروز سیستم های پشتیبان تصمیم گیری دوران گذار تکاملی خود را می گذراند و همانند هر سیستم نابالغ دیگری امیزه ای از توانمندیها و ناتوانیها، بیمها و امیدواریها، طرفداران ومنتقدان را به همراه خود دارد. در چنین شرایطی انسان می بایستی دستاوردهای عینی راتجربه و افقهای ذهنی را نظاره کند و این رویکردی است که امروز واقعی را به فردای ارمانی پیوند می زند. کارشناسان ستادی ، معاونان و مشاوران همه درتلاشند تا مدیران را درجهت تصمیم گیری صحیح کمک کنند. شما حتی اگر با این نظر که، مدیریت یعنی تصمیم گیری، موافق نباشید، قطعا این واقعیت که تصمیم گیری بخش مهمی از نقش مدیر و منشا تاثیرنگرش های او در سازمان است را تجربه کرده اید. با این همه ، در میان انبوهی از فعالیتهای ستادی و سیستم های عریض و طویلی که برای حمایت از تصمیم-گیری وجود دارد، نهایتا مدیرکسی است که در اوج تنهایی تصمیم می گیرد! چرا سیستم پشتیبان تصمیم گیری هنوز نتوانسته است نقش موثری را در تصمیم گیری مدیران ایفا کند؟ پروفسور رکس براون استاد تصمیم گیری، دانشگاه جرج میسون امریکاست. وی بیش از 18 سال است که به امر مشاوره مدیریتی اشتغال دارد و تاکنون بیش از 80 کتاب و مقاله منتشر ساخته است. پروفسور براون در مقاله ای می نویسد: "من سالیان دراز است که با مدیران ارشد دولتی کار می کنم ،با این حال نمی توانم ادعا کنم که تعداد زیادی از مشتریان خود را به تصمیم متفاوت و یا بهتری هدایت کرده باشم و فکر نمی کنم دیگران هم شرایط بهتری از این داشته باشند. وی می افزاید: "امکانات کمک تصمیم گیری اعم از رویکردهای کمی و یا ادراکی اثرات بسیار محدودی در تصمیم گیریها داشته-اند".امروزه درحالی که بسیاری از سازمانها توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم گیری را در راس برنامه های خود قرار داده اند، برخی از مدیران با پروفسور براون هم عقیده و نسبت به سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بی اعتماد هستند. هر دو گروه، برای خود دلایلی دارند وشواهدی را هم برای پشتیبانی از نظریات خود ارائه می کنند. ایا سیستم های پشتیبانی، به بلوغ کافی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران رسیده اند؟
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: تصمیم گیری، مدیریت، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، انبار داده، پردازش تحلیل برخط، داده کاوی، سیستم خبره، مراقبت بالینی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری پزشکی
عنوان بازدید
 مقدمه 2298
|— زمینه های علمی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 3736
|— فصل یکم – تصمیم گیری و پشتیبانی مبتنی بر کامپیوتر 2649
|—|— 1-1- تصمیم گیری ‏ 2647
|—|— 1-2- دسته بندی مسائل تصمیم 2366
|—|—|— 1-2-1- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای ساختار مسئله 2727
|—|—|— 1-2-2- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری 2443
|—|— 1-3- فرایند تصمیم گیری 5205
|—|— 1-4- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 2691
|—|—|— 1-4-1- مفهوم سیستم های پشتیبان تصمیم 2868
|—|—|— 1-4-2- خصوصیات سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 2521
|—|—|— 1-4-3- انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 2680
|—|— 1-5- روش های پشتیبان تصمیم گیری 2605
|—|—|— 1-5-1-بهینه سازی 2432
|—|—|— 1-5-2- تصمیم گیری چندمعیاره: 2254
|—|—|— 1-5-3- داده کاوی 2412
|—|—|— 1-5-4- استدلال مبتنی بر مورد CBR 4076
|—|—|— 1-5-5- درخت تصمیم 2644
 فصل دوم – سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا ان 4704
|— 2-1- زیر سیستم مدیریت داده 2777
|—|— 2-1-1- پایگاه داده 2670
|—|— 2-1-2- سیستم مدیریت پایگاه داده 2298
|—|— 2-1-3- ساختار پرس و جو 2275
|—|— 2-1-4- راهنما 2114
|— 2-2- زیر سیستم مدیریت مدل 2113
|—|— 2-2-1- پایگاه مدل 2125
|—|— 2-2-2- ابزارهای مدل سازی 2008
|—|— 2-2-3- سیستم مدیریت پایگاه مدل 1991
|—|— 2-2-4- فهرست مدل 1943
|—|— 2-2-5- اجرا مدل، مجتمع کردن و فرمان دادن 1981
|— 2-3- زیر سیستم واسط کاربر 2407
|— 2-4- زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش 2495
|— 2-5- طبقه بندی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 2279
|— فصل سوم- مدل سازی و تجزیه و تحلیل 1902
|—|— 3-1- مدل سازی MSS 2505
|—|—  3-2- مدل های ایستا و پویا 1864
|—|—|— 3-2-1- انالیز ایستا 1744
|—|—|— 3-2-2- انالیز پویا 1993
|—|— 3-3- قطعیت، عدم قطعیت و ریسک 1745
|—|—|— 3-3-1- تصمیم گیری درشرایط قطعی 1706
|—|—|— 3-3-2- تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت 1779
|—|—|— 3-3-3- تصمیم گیری در شرایط ریسک 1812
|—|— 3-4- نمودارهای تاثیرات 1866
|—|— 3-5- نرم افزار 1700
|—|— 3-6- مدل سازی MSS با صفحات گسترده 2099
|—|— 3-7- تجزیه وتحلیل تصمیم برای تعدادی پیشنهاد (جدول تصمیم و درخت تصمیم) 1655
|—|—|— 3-7-1- جدول تصمیم 1732
|—|—|— 3-7-2- درخت تصمیم 1690
|—|— 3-8- ساختار مدل های ریاضی MSS 1856
|—|— 3-9- اهداف چندگانه، حساسیت ها، انالیز، What-if، جستجوی هدف 1584
|—|—|— 3-9-1- اهداف چندگانه 1630
|—|—|— 3-9-2- انالیز حساسیت ها 1560
|—|—|— -9-3- انالیزهای what-if 1652
|—|—|— 3-9-4- جستجوی هدف 1668
|—|— 3-10- روش های جستجوی حل مسئله 2307
|— فصل چهارم- زیر سیستم مدیریت داده 1687
|—|— 4-1- نوع و منابع داده 1591
|—|— 4-2- جمع اوری داده، مسائل وکیفیت 1529
|—|— 4-3- سیستم های مدیریت پایگاه داده در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 1656
|—|— 4-4- انبارداده 1658
|—|—|— 4-4-1- تفاوت انبار داده و پایگاه داده 2805
|—|—|— 4-4-2- فعالیت های انبارداده 2148
|—|— 4-5- سیستم پردازش تحلیل بر خط 1626
|—|—|— 4-5-1- مدل داده رابطه ای، مدل داده چندبعدی 1613
|—|—|— 4-5-2- حجم های داده ای 1562
|—|—|— 4-5-3- شماهای داده ای 1887
|—|—|— 4-5-4- طراحی پایگاه داده چندبعدی انبارداده 1514
|—|— 4-6- داده کاوی 1905
|—|—|— 4-6-1- مراحل داده کاوی 1602
|—|—|— 4-6-2- خلاصه سازی و به تصویر دراوردن داده ها 1656
|—|—|— 4-6-3- مدل های پیش بینی داده ها 1639
|—|—|— 4-6-4- مدل ها و الگوریتم های داده کاوی 3097
|— فصل پنجم- مدیریت دانش 1866
|—|— 5-1- مفاهیم و تعاریف هوش مصنوعی 2008
|—|— 5-2- سیستم خبره 2220
|—|— 5-3- ساختار سیستم خبره 2255
|—|—|— 5-3-1- معماری سیستم خبره 3706
|—|—|— 5-3-2- انواع روش های برنامه نویسی و ارتباط با سیستم های خبره 2120
|—|— 5-4- دانش 1939
|—|—|— 5-4-1- قواعد 2482
|—|—|— 5-4-2- شبکه های معنایی 1911
|—|—|— 5-4-3- قاب 1744
|—|—|— 5-4-4- منطق 1809
|—|— 5-5- روش های استنتاج 2300
|—|—|— 5-5-1- انواع روش های استنتاج 2598
|—|— 5-6- ابزارهای ایجاد سیستم خبره 2454
|— فصل ششم- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پزشکی (CDSS) 2630
|—|— 6-1- تاریخچه 2395
|—|— 6-2- دسته بندی سیستمهای پشتیبانی تصمیم بالینی: 1849
|—|—|— 6-2-1- دسته بندی سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری از دید پزشکان 1696
|—|—|— 6-2-2- انواع سیستمهای پشتیبانی تصمیم در پزشکی از لحاظ روش و سیستم مورد استفاده 2165
|—|—|— 6-2-3- انواع مدل های پشتیبانی تصمیم 1757
|—|— 6-3- ابزار کسب دانش 1790
|—|— 6-4- مکانیسم های استنباطی استفاده شده درCDSS 1795
|—|— 6-5- پشتیبانی تصمیم با ابزارهای پیش بینی ساده 1649
|—|— 6-6- طراحی مفهومی DSS برای تشخیص و درمان بیماری 2187
|—|—|— 6-6-1- شبکه بیزین 3427
|—|—|— 6-6-2- درخت تصمیم 2032
|—|—|— 6-6-3- شبکه عصبی 2198
|—|—|— 6-6-4- الگوریتم های ژنتیک 1962
|—|—|— 6-6-5- شبکه های احتمالاتی علی (سببی) 1806
|—|—|— 6-6-6- جدول تصمیم 1786
|—|—|— 6-6-7- استدلال مبتنی بر مورد 2245
|—|—|— 6-6-8- سیستم های مبتنی بر قانون 2379
|—|—|— 6-6-9- شرط منطقی 2576
|— فصل هفتم- جمع بندی و نتیجه گیری 2295
 منابع و مراجع 2314
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26