شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: حل مسئله جدول زمانبندی دروس دانشگاه
عنوان انگلیسی: Solving the university course schedule
دانشجو: شفیعی سارا
استاد راهنما: تکتم دهقانی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 1 آذر 1391 ساعت: 14:26:24
تعداد بازدید: 6941 بازدید
چکیده فارسی: مسأله ايجاد جداول زمانبندي از دسته مسائل بحث برانگيز ي است كه در حوزه هاي كاربردي مختلف راه حل هاي متنوعي براي آن ارائه شده است . از مهمترين اين حوزه ها، زمانبندي دروس دانشگاهي ست . مبنای حل مسئله جدول زمانبندی در پروژه حاضر، از روش رنگ آمیزی گراف است كه گامي جديد در بهبود فرايند آموزش توسط يكي از جديدترين روش هاي مورد بحث در دنياي فناوري ها ونرم افزارهاي آموزشي مي باشد.گراف مذكور را با یک الگوریتم بهینه و با رعايت تمامي محدوديتهاي قوي (شرايط ضروري جهت صحت و كارايي جداول زمانبندي)، و محدوديت هاي ضعيف (شرايط اضافي كه باعث بهبود جداول زمانبندي مي شوند)و اعمال نظرات و خواسته هاي دانشجويان و اساتيد ،رنگ آميزي كرده و آن را به يك جدول زمانبندي بدون تداخل تبدیل مي كند. در فصل اول، مساله به طور کامل شرح داده شده است. در فصل دوم، با استفاده از نمودارهای UML و نرم افزار Power Designer ، به تحلیل نرم افزار پرداخته ایم.در فصل سوم، طراحی پایگاه داده با استفاده ازSQL Server Compact شرح داده شده است.در فصل چهارم، امکانات نرم افزار ارائه خواهد شد.در این پروژه از زبان برنامه نویسی سی شارپ استفاده شده است
چکیده انگلیسی: timetabling problem is a bunch of controversial issues in various functional areas for which various solutions are presented. The most important of these areas, is scheduled university courses. Solving the timetabling problem in the present project, the graph coloring is a new step in improving the educational process by one of the newest methods is discussed in the world of technology and educational software. Graph above, with an optimal algorithm with respect to all strong constraints (necessary conditions for the accuracy and efficiency in scheduling tables), and weak constraints (additional conditions that will improve scheduling tables) and the opinions and demands of students and professors, Has painted. And it will become a scheduling table without interference. In the first chapter, the problem is fully described. In the second chapter, using UML diagrams and software, Power Designer, the analysis software have covered. In the third chapter, database design using SQL Server Compact is described. In the fourth season, Software features will be presented. in this project the C # programming language is used. Keywords Greedy algorithms - scheduling table - Graph coloring - weak constraints - strong constraints.
کلمات کلیدی: الگوريتم هاي حريصانه- جدول زمانبندي- رنگ آميزي گراف - محدوديت هاي ضعيف- محدوديت هاي قوي .
عنوان بازدید
 فصل اول- معرفی سیستم 1500
|— 1-1 معرفی مختصر سیستم 1784
|— 1-2 معرفی سیستم های مشابه 5053
|— 1-3 معرفی ابزارهای توسعه 1665
 فصل دوم- تحلیل برنامه 1546
|— 2-1 نمودار مورد کاربر 1736
|— 2-2 نمودار کلاس 2096
|— 2-3 نمودار اجزاء 1474
|— 2-4 نمودار توالی 1455
|—|— 2-4-1 نمودار توالی مدیر سیستم 1590
|—|— 2-4-2 نمودار توالی اساتید 1406
|—|— 2-4-3 نمودار توالی هوش مصنوعی 1571
 فصل سوم- طراحی بانک اطلاعاتی 1315
|— 3-1 ایجاد دیتابیس با SQL Server Compact 1359
|— 3-2 معرفی جداول 1322
|—|— 3-2-1 جدول مشخصات کلاس ها 1325
|—|— 3-2-2 جدول نوع کلاس ها 1253
|—|— 3-2-3 جدول دروس ارائه شده 1291
|—|— 3-2-4 جدول مشخصات اساتید 1290
|—|— 3-2-5 جدول بازه زمانی 1227
|—|— 3-2-6 جدول روزهای هفته 1232
|—|— 3-2-7 جدول برنامه ریزی دروس 1202
|— 3-3 نرمال سازی 1343
 فصل چهارم- امکانات نرم افزار 1218
|— 4-1 صفحه اصلی نرم افزار 1288
|— 4-2 فرم اطلاعات دروس 1207
|— 4-3 فرم اطلاعات اساتید 1275
|— 4-4 فرم اطلاعات کلاس ها 1263
|— 4-5 فرم روزهای هفته و بازه های زمانی 1197
|— 4-6 تنظیم برنامه هفتگی 1403
|— 4-7 امکانات نرم افزار 1175
|—|— 4-7-1 برنامه ریزی هفتگی بر اساس ظرفیت کلاس ها 1253
|—|— 4-7-2برنامه ریزی براساس استاد مشترک و تکرار درس 1204
|—|— 4-7-3 برنامه ریزی هفتگی بر اساس ترم مشترک 1266
|—|— 4-7-4 برنامه ریزی هفتگی بر اساس نوع کلاس ها 1258
|—|— 4-7-5 برنامه ریزی هفتگی بر اساس دروس همنیاز 1289
|— 4-8 نتایج حاصل از الگوریتم در رنگ امیزی گراف 1255
 5- نتیجه گیری 1247
 پیوست الف- اموزش نصب برنامه 1291
 منابع و ماخذ 1354
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26