دوشنبه 30 دی 1398 | Monday 20 th of January 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی
عنوان انگلیسی: Combining expert systems and neural networks and its application in medicine
دانشجو: فولادیان مصطفی
استاد راهنما: مریم سبزواری
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: خرداد 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 8 آذر 1391 ساعت: 13:33:22
تعداد بازدید: 11327 بازدید
چکیده فارسی: در یک تعریف کلی می توان گفت سیستم های خبره،برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنندودر واقع این نرم افزار ها،الگوهای منطقی ای را که یک متخصص بر اساس آن ها تصمیم گیری می کند،شناسایی می نمایند و سپس بر اساس آن الگوها،مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند. شبکه عصبی نیز یک سیستم پردازش داده هاست که از تعداد زیادی عناصر پردازشگر ساده و بسیار مرتبط با هم (یعنی همان اعصاب مصنوعی) تشکیل شده است و در ساختار آن از پوسته دماغی مغز الهام گرفته شده است. آنچه در نهایت می توان گفت این است که یکی از مزیت های ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی این است که می توانند در کنار متخصصان انسانی مورد استفاده قرار بگیرند که ماحصل آن تصمیم گیری مبتنی بر تخصص انسانی و دقت ماشینی است.این فناوری از دید تجاری نیز برای توسعه دهندگان آن سود آور است
چکیده انگلیسی: In a general definition we can say that expert systems are computer programs that simulate thinking a specialist in a particular field of work. This software is a logical pattern that makes a professional decision based on them are identified. And then based on those patterns, such as humans make decisions. Neural network as a data processing system of many simple processing elements and highly related (ie the artificial nerves) has been formed and the structure of the crust was inspired by the brain is mental. Finally we can say is that One of the advantages of combining expert systems and neural networks is that can be used with the human experts that result make decisions based on human expertise and precision machine.
کلمات کلیدی:
عنوان بازدید
  مقدمه ای برسیستم های خبره 2465
|— 1-1 مقدمه 3990
|— 1-2 سیستم خبره چیست؟ 17996
|— 1-3 تفاوت های سیستم خبره با یک برنامه عادی 6239
|— 1-4 مفاهیم عمومی سیستم های خبره 7575
|— 1-5 ویژگی های یک سیستم خبره 6203
|— 1-6 توسعه تکنولوژی سیستم های خبره 4597
|— 1-7 محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره 8724
|— 1-8 اجزای یک سیستم خبره 7517
|— 1-9 خلاصه 4014
  فصل دوم : طراحی سیستم های خبره 3552
|— 2-1مقدمه 3283
|— 2-2 انتخاب مسئله مناسب 3408
|—|— 2-2-1 انتخاب الگوی مناسب 2987
|—|— 2-2-2 عواید سیستم 2871
|—|— 2-2-3 ابزارها 2922
|— 2-3 مراحل ایجاد یک سیستم خبره 4099
|— 2-4 خطاها در مراحل ایجاد 3312
|— 2-5 مهندسی نرم افزار و سیستم های خبره 4310
|— 2-6 چرخه حیات سیستم خبره 4309
|— 2-7 یک مدل چرخه حیات تفضیلی 4642
|—|— 2-7-1 طراحی 2752
|—|— 2-7-2 تعریف دانش 3054
|—|— 2-7-3 طراحی دانش 2673
|—|— 2-7-4 تصدیق بر دانش 2571
|—|— 2-7-5 ارزیابی سیستم 2614
|— 2-8 خلاصه 2452
 فصل3- مبنای شبکه های عصبی 2635
|— 3-1 مقدمه 2635
|— 3-2 مبنای پزشکی شبکه های عصبی 2921
|— 3-3 اعصاب مصنوعی 2654
|— 3-4 شبکه های عصبی مصنوعی 3967
|—|— 3-4-1 شبکه های عصبی و بازخور 2647
|—|— 3-4-2 شبکه های عصبی در یک نگاه 2450
|—|— 3-4-3 شبکه های عصبی شرکت پذیر 2802
|— 3-5 یادگیری و فراخوانی 2456
|—|— 3-5-1 یادگیری تحت نظارت 3145
|— 3-6 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی 4114
|— 3-7 تاریخچه پیشرفت شبکه های عصبی 2580
|—|— 3-7-1 پرسپترون روزنبلات 2955
|—|— 3-7-2 پرسپترون های مینسکی و پیپرت 2707
 فصل4-ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی 2592
|— 4-1مقدمه 2513
|— 4-2تفاوت های سیستم خبره و شبکه عصبی 2650
|—|— 4-2-1 سیستم خبره 3111
|—|— 4-2-2: شبکه های عصبی 3055
|—|— 4-2-3خصوصیات و تفاوت های سیستم های خبره و شبکه های عصبی 5290
|— 4-3کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در پزشکی 5980
|—|— 4-3-1 استفاده از سیستم های خبره در علم پزشکی 6213
|—|— 4-3-2 مقالات کاربرد شبکه های عصبی در پزشکی 11837
|— 4-4 ترکیب سیستم خبره و شبکه عصبی 6596
 نتیجه گیری 5125
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26