چهارشنبه 26 دی 1397 | Wednesday 16 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک
عنوان انگلیسی: Hardware evolution with genetic algorithms
دانشجو: حجاربرقی ملیحه ،حجاربرقی ملیحه
استاد راهنما: مسعود هوشمند
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: 1387
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | هوش مصنوعی | سخت افزار |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 5 اردیبهشت 1390 ساعت: 15:56:20
تعداد بازدید: 4376 بازدید
چکیده فارسی: سخت افزار تکاملی، سخت افزاری است که بتواند ساختار خود را اصلاح کند. این تفکر با پیدایش تکنولوژی FPGAدر بین محققان شروع به رشد کرد. با توجه به اهمیت مدار های ترتیبی همگام در طراحی مدار های منطقی، در این پروژه با یک رهیافت تکاملی سعی در بهینه سازی این گونه مدار ها داریم. درگام اول بهینه سازی، با توجه به اینکه مسئلۀ تخصیص حالت که ذاتاً به این گونه مدار ها مربوط می شود، مسئله ای NP کامل است، سعی داریم با رهیافتالگوریتم ژنتیک تخصیص حالت بهینه مدار را بیابیم. خواهیم دید که یک تخصیص حالت بهینه به طور قابل توجهی در کاهش پیچیدگی بخش ترکیبی مدار ترتیبی تأثیرگذار می باشد. در گام دوم بهینه سازی سعی داریم با رهیافت برنامه نویسی ژنتیکی بخش ترکیبی مدار را از نظر تعداد گیت های معادل و میزان تأخیر انتشار در مدار کاهش می دهیم
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سخت افزار تکاملی، مدار ترتیبی، الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیکی، تخصیص حالت.
عنوان بازدید
 مقدمه 972
 فصل اول - مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک 1103
|— 1- 1- الگوریتم ژنتیک چیست؟ 1997
|— 1-2- فلسفۀ انتخاب اصلح در طبیعت 1370
|— 1-3- مفاهیم پایه ای الگوریتم ژنتیک 1439
|—|— 1-3-1- تابع ارزیابی 1168
|—|— 1-3-2- نحوۀ کد کردن متغیر های تابع 1021
|—|— 1-3-3- ایجاد جمعیت اولیه 1100
|—|— 1-3-4- ارزیابی کروموزوم ها 1002
|—|— 1-3-5- انتخاب والد برای ایجاد نسل بعد 1242
|—|— 1-3-6- تولید نسل جدید 1269
|—|— 1-3-7- پایان دادن به اجرا 981
 فصل دوم : مدار های ترتیبی همگام و مسئلۀ تخصیص حالت 1028
|— 2-1- مدار های ترتیبی همزمان (همگام) 1851
|—|— 2-1-1-مدل های میلی و مور 2950
|—|— 2-1-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی 2006
|—|— 2-1-3- تخصیص حالت 2247
|—|— 2-1-4- شناسایی یک تخصیص حالت خوب 1133
|— 2-2- کاربرد سخت افزار تکاملی در مساله تخصیص حالت 1067
|— 2-3- الگوریتم ژنتیک در تخصیص حالت 1019
|—|— 2-3-1- تعریف کروموزوم ها 1386
|—|— 2-3-2- ایجاد جمعیت اولیه 984
|—|— 2-3-3- ارزیابی هزینۀ یک نمونۀ تخصیص حالت 938
|—|— 2-3-4- انتخاب تخصیص حالت های مناسب 908
|—|— 2-3-5- انجام عمل ادغام روی جمعیت 835
|—|— 2-3-6- انجام عمل جهش روی جمعیت 865
|—|— 2-3-7- شرایط خاتمۀ الگوریتم 1023
 فصل سوم : برنا مه نویسی ژنتیکی 1230
|— 3-1- برنامه نویسی ژنتیکی چیست؟ 3721
|—|— 3-1-1- کروموزوم ها در برنامه نویسی ژنتیکی 2051
|—|— 3-1-2- ایجاد جمعیت اولیه 1738
|—|— 3-1-3- انتخاب کروموزوم برای ایجاد نسل جدید 1622
|—|— 3-1-4- تولید نسل جدید 1678
|— 3-2-گام های مقدماتی در اجرای برنامه نویسی ژنتیکی 1686
|— 3-3- یک نمونه اجرای برنامه نویسی ژنتیک 1581
|—|— 3-3-1-گام های مقدماتی 1383
|—|— 3-3-2- گام به گام اجرای برنامه 1350
|—|—|— 3-3-2-1- ایجاد جمعیت اولیه 1322
|—|—|— 3-3-2-2- ارزیابی سودمندی 1289
|—|—|— 3-3-2-3- انتخاب، ادغام و جهش 1377
|—|—|— 3-3-2-4- شرایط خاتمه و خروجی برنامه 1261
 فصل چهارم : بهینه سازی یک مدار ترکیبی 1287
|— 4-1- موارد موثر در کارایی مدار 1058
|—|— 4-1-1- تعداد گیت های به کار رفته در مدار 1193
|—|— 4-1-2- 1234
|— 4-2- سخت افزار تکاملی در بهینه سازی بخش ترکیبی مدار 1549
|— 4-3- برنامه نویسی ژنتیکی در بهینه سازی مدار های ترکیبی 984
|—|— 4-3-1ساختار کروموزوم ها 1111
|—|— 4-3-2- مقایسۀ ساختار ماتریسی و ساختار درختی در برنامه نویسی ژنتیکی 976
|—|— 4-3-3- جمعیت اولیه 798
|—|— 4-3-4- ارزیابی سودمندی مدار 811
|—|— 4-3-5- انتخاب و ایجاد جمعیت جدید 804
|—|— 4-3-6- باز تولید مدار 824
 فصل پنجم : نتایج و مقایسۀ انها 782
|— 1-1- مقایسۀ یک نمونه مدار پس از دو مرحله بهینه سازی 931
 مراجع و منابع 881
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26