چهارشنبه 1 خرداد 1398 | Wednesday 22 nd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: شبکه ارتباطات هوانوردی
عنوان انگلیسی: Aeronautical Telecommunication Network
دانشجو: عباس پور احمد ،سمزقندی سیدمصطفی
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | نرم افزار | فناوری اطلاعات | برنامه تحت ویندوز | تحلیل نرم افزار | امنیت |
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 13 آبان 1390 ساعت: 14:20:07
تعداد بازدید: 3018 بازدید
چکیده فارسی: با توجه به جایگاه مهم صنعت هوانوردی در عرصه نقل و انتقال و رشد روزافزون فناوری های این حوزه و به ویژه شبکه وسیع پیام های هوانوردی و لزوم بازنگری یا اصلاح ساختار نرم افزاری دسترسی به این دسته از پیام ها، ما کوشیده ایم در حیطه این پروژه ضمن ارائه ی یک تفکیک جامع و دسته بندی دقیق برای این دسته از پیام ها، برنامه نرم افزاری مرتبط با ان را چنان طراحی و پیاده سازی نماییم تا بتوانیم به صورت خودکار ضمن ذخیره و بازیابی گونه های مختلف پیام های مبادله شده در شبکه ثابت ارتباطات هوانوردی بتوانیم مجموعه خدمات مبتنی بر فعالیت انسانی را به سمت فعالیت های مبتنی بر ماشین سوق دهیم.
چکیده انگلیسی: Because of the importance of Aviation industry in transportation field and development of this technology, especially wide aeronautical telecommunication network and necessity of reobservation and reforming of access software structure to these messages, in this project we have attempted to present an integrative division and precise classification of these messages. Besides we tried to design the associate software program in order to automatically save and retrieve different types of various exchanged messages in AFTN network. At this moment we can incline services based on human activities to services based on machine ones.
کلمات کلیدی: هوانوردی ، صنعت هوا و فضا ، سیستم هوانوردی ، فناوری، ارتباطات هوانوردی
عنوان بازدید
 فصل اول:شبکه های ارتباط هوانوردی 853
|— 1-1 مقدمه 853
|— 1-2 ارتباطات صنعت هوانوردی 862
|— 1-3 شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN) 882
|—|— 1-3-1 مزایای شبکه CIDIN 883
|—|— 1-3-2 ترکیب شبکه CIDIN 888
|— 1-4 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN) 1112
|—|— 1-4-1 CPDLC 959
 فصل دوم:شبکه AFTN 899
|— 2-1 AFTN چیست؟ 1459
|—|— 2-1-1 اصول مربوط به ترکیب شبکه 1001
|—|— 2-1-2 اصول مربوط به مرکز مخابراتی موجود در شبکه 1011
|—|— 2-1-3 اصول مربوط به مدارها و کانالها 956
|—|— 2-1-4 اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها 946
|— 2-2 سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN 987
|— 2-3 خصوصیات شبکه AFTN 1224
|— 2-4 توپولوژی شبکه AFTN 1283
|— 2-5 سیستم سوئیچینگ پیام 1893
 فصل سوم: گذر از AFTN به AMHS 1191
|— 3-1 مقدمه 1007
|— 3-2 دلایل لازم برای دگرگونی 915
|— 3-3 معرفی استانداردهای ISO-OSI 876
|— 3-4 مدل هفت لایه ISO-OSI 835
|— 3-5 اشنایی با خصوصیات ساختار های لایه بندی شده 855
|—|— 3-5-1 لایه های مدل OSI Stack 877
 3-6 پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400 927
 3-7 پروتکل های SMTP در مقابل پروتکل های X.400 876
 3-8 پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400 867
 3-9 استانداردها ، توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی 816
 3-10 پروتکل های شبکه ATN – دستورالعمل های استاندارد و توصیه ای 844
|— 3-10-1 پروتکل های Server - مجموعه X.400 788
|— 3-10-2 پروتکل های Client - X.400 برای Desktop 757
 3-11 اجرای طرح AMHS 806
|— 3-11-1 گلوگاههای میان AFTN و AMHS 806
|— 3-11-2 شباهت های سامانه مدیریت پیامهای نظامی 754
 3-12 سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS 714
|— 3-12-1 مؤلفه های نرم افزاری طرح UA/MTA/MS 738
|— 3-12-2 گلوگاه AFTN/AMHS 808
|— 3-12-3 زیر ساخت سخت افزاری بر اساس Intel 773
|— 3-12-4 عناصر کاربر 788
 3-13 مزایای عمده ی خط سیر پیشنهادی 770
 فصل چهارم:پیام های هوانوردی 814
|— 4-1 لزوم نرم افزاری 814
|— 4-2 سرویس ترافیک هوایی 887
|— 4-3 تقسیم بندی پیامهای هوانوردی 828
|—|— 4-3-1 پیامهای وضعیت فوق العاده (Emergency) 756
|—|— 4-3-2 پیامهای حرکت و کنترل 730
|—|— 4-3-3 پیامهای اطلاعات پروازی 825
|— 4-4 قالب اصلی پیامهای هوانوردی 820
|—|— 4-4-1 سرفصل و پایان پیام 780
|—|— 4-4-2 نمایش تاریخ و زمان 780
|—|— 4-4-3 اولویت پیام 782
|—|— 4-4-4 ادرسهای پیام 771
|—|— 4-4-5 زمان و مکان صدور پیام 732
|—|— 4-4-6 متن پیام 731
 4-5 انواع پیام 730
|— 4-5-1 طرح پروازی (Flight Plan) 927
|— 4-5-2 برخاستن (Departure) 825
|— 4-5-3 رسیدن (Arrival) 792
|— 4-5-4 تاخیر (Delay) 831
|— 4-5-5 تغییر (Change) 822
|— 4-5-6 لغو پرواز (Cancel) 840
|— 4-5-7 نوتام یا اطلاعیه ی هوایی (NOTAM) 2417
 4-6 پیام های هواشناسی 1009
 فصل پنجم:نمونه اولیه نرم افزاری 895
|— 5-1 لازمه بکار گیری نرم افزار در ارتباطات هوانوردی 809
|— 5-2 معرفی نرم افزار طرح پرواز 803
|— 5-3 طراحی پایگاه داده 936
|—|— 5-3-1-1 جدول FP_Flightplan 777
|—|— 5-3-1-2 جدول FP_AD 760
|—|— 5-3-1-3 جدول FP_TypeofAcft 716
|—|— 5-3-1-4 جدول FP_WTC 762
|—|— 5-3-2 ارتباط جداول 724
|—|—|— 5-3-2-1 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft 742
|—|—|— 5-3-2-2 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC 746
|—|—|— 5-3-2-3 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD 736
|—|—|—  5-3-2-4 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk 744
 5-4 طراحی و پیاده سازی سیستم 730
|— 5-4-1 صفحه Login 758
|— 5-4-2 صفحه اصلی نرم افزار 731
|— 5-4-3 فرم طرح پرواز 796
|— 5-4-4 فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز 790
|— 5-4- 5 فرم لیست طرح های پروازی 803
|— 5-4-6 فرم لیست کدینگ نوع هواپیما 764
|— 5-4-7 فرم لیست کدینگ فرودگاه ها 761
|— 5-4-8 فرم لیست کدینگ wake turbulance 758
 فصل ششم:خلاصه و نتیجه گیری 769
|— 6-1 خلاصه و نتیجه گیری 900
 فصل هفتم:پیوست 840
|— 7-1 کدهای منبع نرم افزار نمونه 774
|— 7-2 لیست مخفف های مورد استفاده به ترتیب الفبای انگلیسی 839
 فصل هشتم:منابع و مراجع 801
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26