سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday 25 th of February 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: شبکه ارتباطات هوانوردی
عنوان انگلیسی: Aeronautical Telecommunication Network
دانشجو: عباس پور احمد ،سمزقندی سیدمصطفی
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | نرم افزار | فناوری اطلاعات | برنامه تحت ویندوز | تحلیل نرم افزار | امنیت |
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 13 آبان 1390 ساعت: 14:20:07
تعداد بازدید: 3183 بازدید
چکیده فارسی: با توجه به جایگاه مهم صنعت هوانوردی در عرصه نقل و انتقال و رشد روزافزون فناوری های این حوزه و به ویژه شبکه وسیع پیام های هوانوردی و لزوم بازنگری یا اصلاح ساختار نرم افزاری دسترسی به این دسته از پیام ها، ما کوشیده ایم در حیطه این پروژه ضمن ارائه ی یک تفکیک جامع و دسته بندی دقیق برای این دسته از پیام ها، برنامه نرم افزاری مرتبط با ان را چنان طراحی و پیاده سازی نماییم تا بتوانیم به صورت خودکار ضمن ذخیره و بازیابی گونه های مختلف پیام های مبادله شده در شبکه ثابت ارتباطات هوانوردی بتوانیم مجموعه خدمات مبتنی بر فعالیت انسانی را به سمت فعالیت های مبتنی بر ماشین سوق دهیم.
چکیده انگلیسی: Because of the importance of Aviation industry in transportation field and development of this technology, especially wide aeronautical telecommunication network and necessity of reobservation and reforming of access software structure to these messages, in this project we have attempted to present an integrative division and precise classification of these messages. Besides we tried to design the associate software program in order to automatically save and retrieve different types of various exchanged messages in AFTN network. At this moment we can incline services based on human activities to services based on machine ones.
کلمات کلیدی: هوانوردی ، صنعت هوا و فضا ، سیستم هوانوردی ، فناوری، ارتباطات هوانوردی
عنوان بازدید
 فصل اول:شبکه های ارتباط هوانوردی 953
|— 1-1 مقدمه 948
|— 1-2 ارتباطات صنعت هوانوردی 955
|— 1-3 شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN) 985
|—|— 1-3-1 مزایای شبکه CIDIN 986
|—|— 1-3-2 ترکیب شبکه CIDIN 978
|— 1-4 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN) 1233
|—|— 1-4-1 CPDLC 1051
 فصل دوم:شبکه AFTN 1003
|— 2-1 AFTN چیست؟ 1592
|—|— 2-1-1 اصول مربوط به ترکیب شبکه 1066
|—|— 2-1-2 اصول مربوط به مرکز مخابراتی موجود در شبکه 1086
|—|— 2-1-3 اصول مربوط به مدارها و کانالها 1034
|—|— 2-1-4 اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها 1034
|— 2-2 سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN 1065
|— 2-3 خصوصیات شبکه AFTN 1331
|— 2-4 توپولوژی شبکه AFTN 1381
|— 2-5 سیستم سوئیچینگ پیام 1990
 فصل سوم: گذر از AFTN به AMHS 1271
|— 3-1 مقدمه 1082
|— 3-2 دلایل لازم برای دگرگونی 1000
|— 3-3 معرفی استانداردهای ISO-OSI 938
|— 3-4 مدل هفت لایه ISO-OSI 906
|— 3-5 اشنایی با خصوصیات ساختار های لایه بندی شده 925
|—|— 3-5-1 لایه های مدل OSI Stack 951
 3-6 پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400 1017
 3-7 پروتکل های SMTP در مقابل پروتکل های X.400 961
 3-8 پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400 942
 3-9 استانداردها ، توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی 905
 3-10 پروتکل های شبکه ATN – دستورالعمل های استاندارد و توصیه ای 943
|— 3-10-1 پروتکل های Server - مجموعه X.400 855
|— 3-10-2 پروتکل های Client - X.400 برای Desktop 819
 3-11 اجرای طرح AMHS 877
|— 3-11-1 گلوگاههای میان AFTN و AMHS 886
|— 3-11-2 شباهت های سامانه مدیریت پیامهای نظامی 821
 3-12 سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS 791
|— 3-12-1 مؤلفه های نرم افزاری طرح UA/MTA/MS 819
|— 3-12-2 گلوگاه AFTN/AMHS 890
|— 3-12-3 زیر ساخت سخت افزاری بر اساس Intel 847
|— 3-12-4 عناصر کاربر 857
 3-13 مزایای عمده ی خط سیر پیشنهادی 847
 فصل چهارم:پیام های هوانوردی 906
|— 4-1 لزوم نرم افزاری 904
|— 4-2 سرویس ترافیک هوایی 974
|— 4-3 تقسیم بندی پیامهای هوانوردی 913
|—|— 4-3-1 پیامهای وضعیت فوق العاده (Emergency) 831
|—|— 4-3-2 پیامهای حرکت و کنترل 817
|—|— 4-3-3 پیامهای اطلاعات پروازی 913
|— 4-4 قالب اصلی پیامهای هوانوردی 890
|—|— 4-4-1 سرفصل و پایان پیام 840
|—|— 4-4-2 نمایش تاریخ و زمان 852
|—|— 4-4-3 اولویت پیام 852
|—|— 4-4-4 ادرسهای پیام 845
|—|— 4-4-5 زمان و مکان صدور پیام 795
|—|— 4-4-6 متن پیام 803
 4-5 انواع پیام 789
|— 4-5-1 طرح پروازی (Flight Plan) 1046
|— 4-5-2 برخاستن (Departure) 892
|— 4-5-3 رسیدن (Arrival) 847
|— 4-5-4 تاخیر (Delay) 881
|— 4-5-5 تغییر (Change) 881
|— 4-5-6 لغو پرواز (Cancel) 907
|— 4-5-7 نوتام یا اطلاعیه ی هوایی (NOTAM) 3157
 4-6 پیام های هواشناسی 1089
 فصل پنجم:نمونه اولیه نرم افزاری 942
|— 5-1 لازمه بکار گیری نرم افزار در ارتباطات هوانوردی 872
|— 5-2 معرفی نرم افزار طرح پرواز 839
|— 5-3 طراحی پایگاه داده 993
|—|— 5-3-1-1 جدول FP_Flightplan 835
|—|— 5-3-1-2 جدول FP_AD 802
|—|— 5-3-1-3 جدول FP_TypeofAcft 753
|—|— 5-3-1-4 جدول FP_WTC 802
|—|— 5-3-2 ارتباط جداول 758
|—|—|— 5-3-2-1 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft 782
|—|—|— 5-3-2-2 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC 793
|—|—|— 5-3-2-3 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD 780
|—|—|—  5-3-2-4 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk 791
 5-4 طراحی و پیاده سازی سیستم 769
|— 5-4-1 صفحه Login 797
|— 5-4-2 صفحه اصلی نرم افزار 763
|— 5-4-3 فرم طرح پرواز 842
|— 5-4-4 فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز 835
|— 5-4- 5 فرم لیست طرح های پروازی 845
|— 5-4-6 فرم لیست کدینگ نوع هواپیما 798
|— 5-4-7 فرم لیست کدینگ فرودگاه ها 802
|— 5-4-8 فرم لیست کدینگ wake turbulance 804
 فصل ششم:خلاصه و نتیجه گیری 809
|— 6-1 خلاصه و نتیجه گیری 939
 فصل هفتم:پیوست 871
|— 7-1 کدهای منبع نرم افزار نمونه 817
|— 7-2 لیست مخفف های مورد استفاده به ترتیب الفبای انگلیسی 881
 فصل هشتم:منابع و مراجع 840
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26