سه شنبه 22 آبان 1397 | Tuesday 13 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: شبکه ارتباطات هوانوردی
عنوان انگلیسی: Aeronautical Telecommunication Network
دانشجو: عباس پور احمد ،سمزقندی سیدمصطفی
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | نرم افزار | فناوری اطلاعات | برنامه تحت ویندوز | تحلیل نرم افزار | امنیت |
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 13 آبان 1390 ساعت: 14:20:07
تعداد بازدید: 2980 بازدید
چکیده فارسی: با توجه به جایگاه مهم صنعت هوانوردی در عرصه نقل و انتقال و رشد روزافزون فناوری های این حوزه و به ویژه شبکه وسیع پیام های هوانوردی و لزوم بازنگری یا اصلاح ساختار نرم افزاری دسترسی به این دسته از پیام ها، ما کوشیده ایم در حیطه این پروژه ضمن ارائه ی یک تفکیک جامع و دسته بندی دقیق برای این دسته از پیام ها، برنامه نرم افزاری مرتبط با ان را چنان طراحی و پیاده سازی نماییم تا بتوانیم به صورت خودکار ضمن ذخیره و بازیابی گونه های مختلف پیام های مبادله شده در شبکه ثابت ارتباطات هوانوردی بتوانیم مجموعه خدمات مبتنی بر فعالیت انسانی را به سمت فعالیت های مبتنی بر ماشین سوق دهیم.
چکیده انگلیسی: Because of the importance of Aviation industry in transportation field and development of this technology, especially wide aeronautical telecommunication network and necessity of reobservation and reforming of access software structure to these messages, in this project we have attempted to present an integrative division and precise classification of these messages. Besides we tried to design the associate software program in order to automatically save and retrieve different types of various exchanged messages in AFTN network. At this moment we can incline services based on human activities to services based on machine ones.
کلمات کلیدی: هوانوردی ، صنعت هوا و فضا ، سیستم هوانوردی ، فناوری، ارتباطات هوانوردی
عنوان بازدید
 فصل اول:شبکه های ارتباط هوانوردی 805
|— 1-1 مقدمه 802
|— 1-2 ارتباطات صنعت هوانوردی 818
|— 1-3 شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN) 844
|—|— 1-3-1 مزایای شبکه CIDIN 846
|—|— 1-3-2 ترکیب شبکه CIDIN 857
|— 1-4 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN) 1034
|—|— 1-4-1 CPDLC 921
 فصل دوم:شبکه AFTN 867
|— 2-1 AFTN چیست؟ 1413
|—|— 2-1-1 اصول مربوط به ترکیب شبکه 971
|—|— 2-1-2 اصول مربوط به مرکز مخابراتی موجود در شبکه 985
|—|— 2-1-3 اصول مربوط به مدارها و کانالها 928
|—|— 2-1-4 اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها 919
|— 2-2 سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN 961
|— 2-3 خصوصیات شبکه AFTN 1187
|— 2-4 توپولوژی شبکه AFTN 1241
|— 2-5 سیستم سوئیچینگ پیام 1853
 فصل سوم: گذر از AFTN به AMHS 1156
|— 3-1 مقدمه 978
|— 3-2 دلایل لازم برای دگرگونی 892
|— 3-3 معرفی استانداردهای ISO-OSI 860
|— 3-4 مدل هفت لایه ISO-OSI 810
|— 3-5 اشنایی با خصوصیات ساختار های لایه بندی شده 835
|—|— 3-5-1 لایه های مدل OSI Stack 853
 3-6 پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400 904
 3-7 پروتکل های SMTP در مقابل پروتکل های X.400 852
 3-8 پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400 847
 3-9 استانداردها ، توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی 787
 3-10 پروتکل های شبکه ATN – دستورالعمل های استاندارد و توصیه ای 820
|— 3-10-1 پروتکل های Server - مجموعه X.400 766
|— 3-10-2 پروتکل های Client - X.400 برای Desktop 737
 3-11 اجرای طرح AMHS 786
|— 3-11-1 گلوگاههای میان AFTN و AMHS 784
|— 3-11-2 شباهت های سامانه مدیریت پیامهای نظامی 732
 3-12 سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS 692
|— 3-12-1 مؤلفه های نرم افزاری طرح UA/MTA/MS 714
|— 3-12-2 گلوگاه AFTN/AMHS 784
|— 3-12-3 زیر ساخت سخت افزاری بر اساس Intel 747
|— 3-12-4 عناصر کاربر 765
 3-13 مزایای عمده ی خط سیر پیشنهادی 750
 فصل چهارم:پیام های هوانوردی 790
|— 4-1 لزوم نرم افزاری 787
|— 4-2 سرویس ترافیک هوایی 862
|— 4-3 تقسیم بندی پیامهای هوانوردی 805
|—|— 4-3-1 پیامهای وضعیت فوق العاده (Emergency) 738
|—|— 4-3-2 پیامهای حرکت و کنترل 709
|—|— 4-3-3 پیامهای اطلاعات پروازی 806
|— 4-4 قالب اصلی پیامهای هوانوردی 796
|—|— 4-4-1 سرفصل و پایان پیام 762
|—|— 4-4-2 نمایش تاریخ و زمان 761
|—|— 4-4-3 اولویت پیام 761
|—|— 4-4-4 ادرسهای پیام 748
|—|— 4-4-5 زمان و مکان صدور پیام 709
|—|— 4-4-6 متن پیام 706
 4-5 انواع پیام 706
|— 4-5-1 طرح پروازی (Flight Plan) 890
|— 4-5-2 برخاستن (Departure) 802
|— 4-5-3 رسیدن (Arrival) 773
|— 4-5-4 تاخیر (Delay) 809
|— 4-5-5 تغییر (Change) 792
|— 4-5-6 لغو پرواز (Cancel) 801
|— 4-5-7 نوتام یا اطلاعیه ی هوایی (NOTAM) 2211
 4-6 پیام های هواشناسی 969
 فصل پنجم:نمونه اولیه نرم افزاری 862
|— 5-1 لازمه بکار گیری نرم افزار در ارتباطات هوانوردی 781
|— 5-2 معرفی نرم افزار طرح پرواز 784
|— 5-3 طراحی پایگاه داده 914
|—|— 5-3-1-1 جدول FP_Flightplan 756
|—|— 5-3-1-2 جدول FP_AD 744
|—|— 5-3-1-3 جدول FP_TypeofAcft 695
|—|— 5-3-1-4 جدول FP_WTC 741
|—|— 5-3-2 ارتباط جداول 705
|—|—|— 5-3-2-1 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft 720
|—|—|— 5-3-2-2 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC 722
|—|—|— 5-3-2-3 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD 714
|—|—|—  5-3-2-4 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk 723
 5-4 طراحی و پیاده سازی سیستم 715
|— 5-4-1 صفحه Login 740
|— 5-4-2 صفحه اصلی نرم افزار 709
|— 5-4-3 فرم طرح پرواز 774
|— 5-4-4 فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز 767
|— 5-4- 5 فرم لیست طرح های پروازی 779
|— 5-4-6 فرم لیست کدینگ نوع هواپیما 737
|— 5-4-7 فرم لیست کدینگ فرودگاه ها 735
|— 5-4-8 فرم لیست کدینگ wake turbulance 729
 فصل ششم:خلاصه و نتیجه گیری 741
|— 6-1 خلاصه و نتیجه گیری 877
 فصل هفتم:پیوست 824
|— 7-1 کدهای منبع نرم افزار نمونه 753
|— 7-2 لیست مخفف های مورد استفاده به ترتیب الفبای انگلیسی 819
 فصل هشتم:منابع و مراجع 778
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26