یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: توسعه ی نرم افزار متن باز NodeBox
عنوان انگلیسی: Developing NodeBox Open Source Software
دانشجو: شجری سمیرا ،عامل کاشی پز محدثه
استاد راهنما: حامد ذقاقي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه سال تحصیلی 90-89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 16 آبان 1390 ساعت: 16:02:25
تعداد بازدید: 2153 بازدید
چکیده فارسی: هدف از انجام این پروژه همکاری در یک پروژه ی متن باز و بهره گیری از مزایای بیشمار ان و همچنین پاسداشت فعالیت های انجام شده ی پیشین در زمینه ی هنرهای هندسی اسلامی و حفظ و توسعه ی ان به گونه ای نوین می باشد. پس از مطالعه ی مستند پیش رو با نرم افزار NodeBox، نقوش هندسی اسلامی و چگونگی پیاده سازی ان ها به وسیله ی نرم افزار NodeBox اشنا می شوید. در فصل دوم نرم افزار NodeBox را معرفی کرده و چگونگی توسعه ی ان را بیان می کنیم. در فصل سوم به بررسی نرم افزارهای متن باز و ویژگی های ان پرداخته شده است. فصل بعدی به تاریخچه ی هنرهای اسلامی، به خصوص هنر هندسی اسلامی و بررسی هنر تولیدی اختصاص یافته است. در فصل پنجم مراحل لازم جهت رسم هر یک از اشکال پیاده سازی شده در نرم افزار نمایش داده شده است. در پیوست 1 اثبات بخش های ریاضیاتی به طور کامل و در پیوست 3 نمونه هایی از تصاویر خروجی برنامه اورده شده است. واژه های کلیدی: نرم افزار NodeBox، نرم افزار متن باز، نقوش هندسی اسلامی
چکیده انگلیسی: The aim of this project is to honor the former works in Islamic Geometric arts and safekeeping and developing them as a new way; and also cooperation in an open source project and obtaining its enormous benefits. After reading this document you will be familiar with NODEBOX software, Islamic Geometric patterns, and how they have been implemented by NODEBOX software. In chapter tow, we introduced the NODEBOX software and said how to develop it. In the third one, we proceeded to study the open source software and its traits. The next chapter allocated to the history of Islamic arts, specially Islamic Geometric art; and study of Generative arts. In chapter five, those steps which are necessary for drawing each shape in the software have been shown.Appendix1 includes The proof of mathematical parts completely and samples of outputting pictures have been covered in appendix 3. Keywords: NODEBOX software, open source software, Islamic Geometric patterns
کلمات کلیدی: توسعه پروژه متن باز ، NodeBox
عنوان بازدید
 فصل اول 606
|— مقدمه 642
 فصل دوم: معرفی نرم افزار NodeBox 582
|— 2-1 درباره ی NodeBox 646
|— 2-2 مفهوم نود 612
|— 2-3 اشنایی با محیط نرم افزار 582
|—|— 2-3-1 Viewer Pane 594
|—|— 2-3-2 Source Pane 624
|—|— 2-3-3 Parameter Pane 595
|—|— 2-3-4 Network Pane 558
|—|— 2-3-5 Meta Data 590
|—|—|— 2-3-5-1 پورت ها و پارامتر ها 611
|—|—|— 2-3-5-2 ایجاد پارامتر جدید 577
|—|—|— 2-3-5-3 تنظیمات پارامتر 561
|—|— 2-3-6 Console pan 601
|— 2-4 گرامر 583
|—|— 2-4-1 پارامترهای تابع 610
|—|— 2-4-2 پارامترهای اختیاری 580
|— 2-5 توابع حالت 603
|— 2-6 کتابخانه 572
|—|— 2-6-1 کتابخانه های موجود در سایت NodeBox 574
|— 2-7 معرفی نود ها 614
|— 2-8 ایجاد نود جدید توسط کاربر 616
|—|— 2-8-1 ذخیره نود جدید در کتابخانه 585
|—|— 2-8-2 اکسپورت کردن 617
 فصل سوم: نرم افزار متن باز و لزوم توسعه ی ان 640
|— 3-1 نرم افزار متن باز 649
|— 3-2 فواید توسعه ی نرم افزارهای متن باز 635
|— 3-3 معرفی نمونه هایی از نرم افزارهای متن باز 884
|— 3-4 چرا دانشجویان باید در پروژه های متن باز مشارکت کنند؟ 659
|— 3-5 شیوه های توسعه نرم افزار 696
|— 3-6 پروژه ی ما 749
 فصل چهارم: هنرهای هندسی اسلامی 965
|— 4-1 مقدمه ای بر هنر اسلامی 1964
|— 4-2 طراحی هندسی 2324
|— 4-3 گروه بندی نقوش اسلامی 6006
|— 4-4 اصول رسم 1731
|— 4-5 هنر تولیدی چیست؟ 1331
|—|— 4-5-1 تعریف هنر تولیدی 1169
 فصل پنجم: مراحل طراحی اشکال هندسی اسلامی 956
|— 5-1 طراحی نقوش هندسی اسلامی 1139
|— 5-2 مراحل رسم اشکال 2658
 فصل ششم: نتیجه گیری 942
|— 6-1 نتیجه گیری 829
 پیوست 890
|— پیوست 1: اثبات ریاضی اشکال 1321
|— پیوست 2: کدهای نرم افزار 776
|— پیوست 3: نمونه خروجی ها 931
 فهرست منابع و ماخذ 817
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26