سه شنبه 21 مرداد 1399 | Tuesday 11 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 7147 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1916
|— مقدمه 2441
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 3120
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 4332
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 5484
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 3224
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 3558
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 2283
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 2146
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 2234
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 1956
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 2389
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 2000
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 2184
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 2156
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 2158
|— روش های فرا اکتشافی 2179
|— روش های مکاشفه ای 2132
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 5045
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 2244
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 2249
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 4931
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 2911
|— انواع روش های جهش 2885
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 2270
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3583
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2365
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2802
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2827
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 7066
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3650
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3705
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3762
 فهرست منابع و مراجع 3000
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26