دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 7348 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1990
|— مقدمه 2523
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 3211
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 4669
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 5717
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 3320
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 3669
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 2373
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 2242
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 2317
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 2045
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 2475
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 2095
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 2270
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 2234
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 2238
|— روش های فرا اکتشافی 2271
|— روش های مکاشفه ای 2225
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 5184
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 2362
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 2323
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 5029
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 3003
|— انواع روش های جهش 2991
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 2343
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3680
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2436
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2883
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2895
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 7193
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3735
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3789
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3844
 فهرست منابع و مراجع 3089
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26