چهارشنبه 27 دی 1396 | Wednesday 17 th of January 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 6666 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1717
|— مقدمه 2157
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 2672
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 3745
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 4539
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 2831
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 3025
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 1957
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 1844
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 1859
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 1659
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 1913
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 1682
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 1826
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 1835
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 1890
|— روش های فرا اکتشافی 1897
|— روش های مکاشفه ای 1791
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 4215
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 1984
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 1973
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 4176
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 2438
|— انواع روش های جهش 2486
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 1963
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3144
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2080
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2492
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2528
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 6386
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3289
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3392
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3399
 فهرست منابع و مراجع 2673
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26