سه شنبه 26 تیر 1397 | Tuesday 17 th of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 6754 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1746
|— مقدمه 2213
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 2769
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 3957
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 4833
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 2908
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 3142
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 2028
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 1908
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 1935
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 1704
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 1992
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 1727
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 1876
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 1876
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 1930
|— روش های فرا اکتشافی 1964
|— روش های مکاشفه ای 1839
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 4379
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 2022
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 2028
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 4438
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 2539
|— انواع روش های جهش 2549
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 2024
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3241
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2137
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2554
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2599
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 6564
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3361
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3467
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3481
 فهرست منابع و مراجع 2753
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26