سه شنبه 2 آبان 1396 | Tuesday 24 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 6593 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1689
|— مقدمه 2108
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 2599
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 3639
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 4346
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 2752
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 2940
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 1909
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 1797
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 1798
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 1608
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 1855
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 1641
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 1776
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 1798
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 1844
|— روش های فرا اکتشافی 1823
|— روش های مکاشفه ای 1749
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 4104
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 1940
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 1912
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 3997
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 2329
|— انواع روش های جهش 2425
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 1907
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3077
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2023
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2454
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2481
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 6209
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3195
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3305
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3333
 فهرست منابع و مراجع 2623
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26