پنج شنبه 2 فروردین 1397 | Thursday 22 nd of March 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان انگلیسی: Implementation and text mining methods
دانشجو: اذین فر سبحان
استاد راهنما: محسن شفيعي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: تیر ماه 89
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 22 آبان 1390 ساعت: 18:34:20
تعداد بازدید: 6697 بازدید
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
عنوان بازدید
  فصل اول: بررسی روشهای انتخاب ویژگی 1725
|— مقدمه 2183
|—|— 1روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 2717
|—|— 2-روش های انتخاب ویژگی 3873
|—|—|— دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی 4612
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل 2855
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای 3074
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل 1980
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای 1864
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل 1887
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی 1672
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای 1946
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل 1699
|—|—|—|— تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی 1844
|—|—|— جمع بندی روش های انتخاب ویژگی 1851
 فصل دوم:بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی 1912
|— روش های فرا اکتشافی 1947
|— روش های مکاشفه ای 1812
|— انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای 4284
|— پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی 2001
|—|— ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی 2007
|—|— دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی 4337
|— روش های پیاده سازی عملگر ترکیب 2489
|— انواع روش های جهش 2506
|— الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی 1994
|— الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 3182
|— الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی 2101
|— الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 2508
|— الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی 2552
|— الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 6452
|—|— استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه 3309
|—|— حافظه ها در جستجوی ممنوعه 3410
|—|— الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی 3419
 فهرست منابع و مراجع 2694
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26