جمعه 26 مرداد 1397 | Friday 17 th of August 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل
عنوان انگلیسی: Evaluation of intelligent algorithms in Routing Mobile Ad hoc Networks
دانشجو: براتی کلر جواد
استاد راهنما: آرزو سرخیلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: شهریور ماه 1390
مقطع تحصیلی: کاردانی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط:
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 25 آبان 1390 ساعت: 15:31:33
تعداد بازدید: 11844 بازدید
چکیده فارسی: چکیده امروزه استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.یکی از انواع این شبکه ها، شبکه های موبایل تک کاره (Mobile ad hoc networks)است. شبکه موبایل Ad hoc به عنوان شبکه های با عمر کوتاه شناخته می شود. توپولوژی بسیار پویا، در دسترس بودن پهنای باند محدود،محدودیت های انرژی و عدم وجود زیرساخت، مسیریابی در این نوع شبکه ها را به چالش کشیده است،بدین جهت یافتن مسیر بهینه در این شبکه ها یک مسئله بسیار مهم به شمار می اید. الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (ازدحام هوش) مانند الگوریتم های بهینه سازی لانه مورچه و همچنین الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر برای حل مسئله مسیریابی شبکه های اختصاصی موبایل معرفی شده اند. در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های موبایل با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در این زمینه را بیابیم
چکیده انگلیسی: Now days use of Wireless networks largely is increasing. one of these types network، is Mobile ad hoc networks. Mobile ad-hoc networks، also known as short-lived networks. The highly dynamic topology، limited bandwidth availability، energy constraints make and infrastructure-less make the routing problem a challenging one. So to find the optimal path in these networks is considered an important issue. Nature-inspired algorithms (swarm intelligence) such as Ant Colony Optimization algorithms and genetic algorithm، in the past few years it solve the routing problem for mobile network is introduced. In this project we tried collection activities conducted to find the optimal path in mobile networks using the properties of genetic algorithms and ant colony algorithm the give reviewed and evaluated then find a way to improve in this area.
کلمات کلیدی: شبکه های موبایل Ad hoc ،الگوریتم ژنتیک،الگوریتم لانه مورچه ای
عنوان بازدید
 فصل اول مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل 2937
|— 1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم 3840
|— 1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس 2711
|—|— 1-2-1- شبکه های مادون قرمز 2543
|—|— 1-2-2-شبکه های لیزری 2348
|—|— 1-2-3- شبکه های Wi – Fi 2462
|—|— 1-2-4-شبکه های WiMAX 2508
|— 1-3-شبکههای بیسیم Ad Ho 3356
|—|— 1-3-1-مزایای شبکه ی ad hoc 3944
|—|— 1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc 4340
|— 1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا Mobile ad hoc networks) MANET) 5213
|—|— 1-4-1-ساختار شبکه های MANET 4864
|—|— 1-4-2-خصوصیات MANET 3740
|—|— 1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad 3557
|—|— 1-4-4-معایب MANET 3491
|— نتیجه گیری 2960
 فصل دوم مسیریابی در شبکه های موبایل 2907
|— 2-1-مقدمه ای بر مسیریابی 2851
|— 2-2-مسیریابی در شبکه های Ad hoc 3936
|— 2_3_پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc 4391
|—|— 2-3-1-الگوریتم های فعال (Table driven Pro active) 3968
|—|— 2-3-2-الگوریتم های واکنشگر (On demand Reactive) 4266
|—|— 2-3-3-الگوریتم های ترکیبی (Hybrid) 3632
|—|— 2-3-4-مسیریابی سلسله مراتبی 2977
|—|— 2-3-5-مسیریابی مسطح 2748
|— نتیجه گیری 2685
 فصل سوم بررسی الگوریتم های مسیریابی 2541
|— مقدمه 2359
|— 3-1-دیدگاه های الگوریتم های مسیریابی 2625
|— 3-2-نحوه ی مسیریابی بصورت استاتیک 3345
|— 3-3-انواع پروتکل ها 2800
|—|— 3-3-1-پروتکل های Distance Vector 2843
|—|— 3-3-2-پروتکل های IP Link State 2315
|—|— 3-3-3-پروتکل OSPF 2292
|— 3-4-الگوریتم های مسیریابی 2411
|—|— 3-4-1-مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس( QOS) 2497
|—|— 3-4-2-مسیریابی چند منظوره 2801
|—|— 3-4-3-مسیریابی چند مسیری 2544
|—|— 3-4-4-مسیریابی هوشمند 5028
|— نتیجه گیری 2578
 فصل چهارم مسیریابی در شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم لانه مورچه 2524
|— مقدمه 2218
|— 4-1-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟ 2259
|—  4_2_الگوریتم پایه لانه مورچه ای 2428
|— 4_3_ الگوریتم ساده لانه مورچه ای 2133
|— 4-4-چرا الگوریتم تخمین بهینه لانه مورچه ای برای شبکه های ad-hoc مناسبند؟ 2230
|—  4-5-بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs 2456
|— 4-6-الگوریتم های مسیریابی تخت 2063
|—|— 4-6-1- الگوریتم مسیریابی مبتنی بر لانه مورچه 4399
|—|— 4-6-2-موریانه 2038
|—|— 4-6-3-الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA ) 2097
|—|— 4-6-4-الگوریتم مسیریابی فوری ویژه:(EARA ) 1944
|—|— 4-6-5-مورچه AODV 2373
|— 4-7-پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی 2446
|—|— 4-7-1-مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR ) 1995
|—|— 4-7-2- SDRاتخاذ شده 1811
|—|— 4-7-3-HOPENT 1779
|— 4-8-الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی موبایل 1994
|—|— 4-8-1-فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی 1845
|—|— 4-8-2-مورچه ها 1796
|—|— 4-8-3- کشف مسیر 1934
|—|— 4-8-4-حفظ مسیر 1714
|— 4-9-محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های موبایل 1843
|—|— 4-9-1-مروری بر پروتکل TARC 1724
|—|— 4-9-2- پروتکل TRAC 1782
|—|— 4-9-3-شبیه‌سازی 1783
|— نتیجه گیری 2005
 فصل پنجم مسیریابی شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم ژنتیک 2009
|— مقدمه 1980
|— 5-1-الگوریتم ژنتیک 2352
|— 5-2:مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک 2244
|—|— 5-2-1:QoS در MANET 2212
|—|— 5-2-2-نقش GA در مسیریابی QoS در MANET 2080
|—|— 5-2-3-شبیه‌سازی و نتایج 2370
|— 5-3:مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک 2023
|—|— 5-3-1-مشکلات مسیر حرکتی SP 1778
|—|— 5-3-2-الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP 1791
|—|— 5-3-3-الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی 1667
|—|— 5-3-4-مطالعه تجربی 1589
|—|— 5-3-5-نتایج و بررسی های تجربی اساسی 1972
|— نتیجه گیری 1787
 فصل ششم ارزیابی و نتیجه گیری 2288
 پیوست ها 1783
|— پیوست الف 1918
|— پیوست ب 1778
 منابع 2576
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26