چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Wednesday 19 th of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: سیستم الکترونیکی اعتبارات
عنوان انگلیسی: Budget electronic system
دانشجو: علی نژاد سارا ،عبدی زهرا
استاد راهنما: سید امین حسینی سنو
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: زمستان 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات | پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 21 خرداد 1391 ساعت: 16:59:52
تعداد بازدید: 2069 بازدید
چکیده فارسی: مجموعه ی حاضر، مستندی گرداوری شده از فرایند تحقیق وپژوهش٬ تحلیل٬ طراحی٬ توسعه وپیاده سازی نرم افزارالکترونیکی اعتبارات می باشد. در تمامی سازمان ها امورمالی٬ اعتبارات وبودجه ازجمله سیستم هایی هستندکه طی سالها فرایند مکانیزه شدن را با فراز و نشیب فراوان طی نموده اند. با توجه به عدم وجود یک سیستم کاربردی وهوشمند که دقیقا بر اساس ساختار بودجه واعتبارات تهیه وتدوین شده باشدوبتواند عمل تقسیم وشفاف سازی بودجه رابه سهولت انجام دهد٬ بر ان شدیم تا با ایجاداین سیستم الکترونیکی، کارایی٬ سرعت٬ دقت٬ عملکرد٬ تسهیل وکوتاه شدن روند دستی برای فرایند تخصیص اعتبار٬ شفاف سازی وخودکارکردن مسائل بودجه واعتباری را بهبود بخشیم. امید که گامی جهت پیشرفت در این زمینه باشد.
چکیده انگلیسی: Budget, divide and its admeasurment among organizations, offices, universities & etc, is a complex and involved matter needs work and concentration on macro level. Nowadays with techniques and sciences improvement related to computer and its softwares, expecting on making intelligent and automatic admeasurment of budget is more than before. So in attention to low number of automatic and electronic systems in matter of dividing budget, we decide to be looker on its development on larger level with designing it on department level and we can go in direction of equanimity accomlishment. We expect from growth of this system:  Wasted the usual human error in driving budget.  Do the process diving budget on unique standard and with ovservation of its law.  Decrease its time and increase its speed.  Make electronic the operation of admeasurement budget.
کلمات کلیدی: سیستم اعتبارات ، نرم افزار الکترونیکی
عنوان بازدید
 مقدمه 598
 فصل اول: معرفی سیستم 675
|— 1-1 ) معرفی مختصر سیستم 658
|—|— 1-1-1 ) مفهوم اعتبار وانواع ان 767
|—|— 2-1-1 ) سیستم الکترونیکی اعتبارات 640
|—|— 3-1-1 ) اهداف ومحدوده ی پروژه ی اعتبارات به شرح زیر می باشد: 629
|—|— 4-1-1 ) شرح وتوضیح امکانات نرم افزار 632
|— 2-1) معرفی سیستم های مشابه 624
|—|— 1-2-1 ) نرم افزار مشابه داخلی 594
|—|—  2-2-1 ) نرم افزار مشابه خارجی 595
|— 3-1) معرفی ابزار های توسعه 621
|—|— 1-3-1) :Appache 609
|—|— 2-3-1) :PHP 642
|—|— 3-3-1) : Dream weaver cs4 609
|—|—  4-3-1) my sql: 599
|—|— 5-3-1) uml وPower designer: 642
 فصل دوم: تحلیل برنامه 650
|— 1- 2) نمودار Use case 664
|— 2-2) نمودار Sequence (توالی) 741
|— 3-2) نمودار Class 713
|— 4-2) نمودار Component 734
|— 5-2) نمودارERD 1577
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 819
|— 1-3) جدولaccess 702
|— -2-3) جدول Componen 649
|— 3-3) جدولdaneshjoo 666
|— 4-3) جدول etebar 667
|— 5-3) جدول etebarat 618
|— 6-3) جدول factor 624
|— 7-3) جدول group 640
|— 8-3) جدول Lab 629
|— 9-3) جدول logs 617
|— 10-3) جدول Ostad 649
|— 11-3) جدول User 616
 فصل چهارم: پیاده سازی وامکانات نرم افزار 609
|— صفحه login 619
|— صفحه اصلی 645
|— مدیریت سیستم 644
|— ثبت گروه 651
|— ثبت اطلاعات 613
|—  ثبت نیروی انسانی 618
|— تایید فاکتور 614
|— گزارشات 566
 نتیجه گیری وپیشنهادات 597
 پیوست1: اموزش نصب برنامه 584
 پیوست2: اموزش چگونگی کاربا نرم افزار 576
 فهرست منابع و مراجع 617
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26