یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: سیستم ازمون ساز
عنوان انگلیسی: Online examination System
دانشجو: داوری ترشیزی شهین ،ضیائی وجیهه سادات
استاد راهنما: نامشخص
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه:
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات | مدیریت | پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 11 تیر 1391 ساعت: 18:23:39
تعداد بازدید: 2363 بازدید
چکیده فارسی: سیستمی که در ادامه به معرفی ان پرداخته شده است یک سیستم ازمون ساز می باشد که به توضیح کوتاهی از نحوه عملکرد و ویژگیهای ان در زیر شرح داده شده است . سه نوع کاربر متفاوت در سیستم تعریف گردیده است : مدیر سیستم ؛ اساتید و دانشجویان . مدیر سیستم وظایفی مانند تعریف اطلاعات پایه ؛ فعال و غیر فعال کردن اساتید و دانشجویان و گزارش گیری از سیستم را دارا می باشد. کاربر از نوع استاد می تواند با ورود به سیستم شروع به تعریف ازمون جدید نماید . در طی این فرایند می تواند از بانک سئوالات موجود در سیستم استفاده نموده یا سئوال جدید در سیستم تعریف نماید. همچنین می تواند نتایج ازمون های برگزارشده ای که خود ایجاد نموده است را مشاهده نماید. سئوالاتی که در سیستم قابل تعریف می باشد می تواند از نوع تشریحی ؛ تستی و یا صحیح غلط باشد. همچنین برای هر سئوال می توان سطح دشواری ان را تعیین نمود. یک سئوال برای درس خاص و فصل خاصی از ان درس تعریف شده و قابل دستیابی می باشد. همچنین اساتید می توانند به یک سئوال در ازمون های مختلف امتیاز های مختلف و دلخواه خود را بدهند. کاربر از نوع دانشجو می تواند پس از ورود به سیستم از مجموعه نمونه سئوالات موجود در سیستم برای اماده سازی خود استفاده نموده یا با انتخاب یک ازمون ؛ به سئوالات پاسخ داده و در ازمون شرکت نمایدو در نهایت پس از برگزاری ازمون از نتیجه ازمون خود مطلع گردد. با بررسی یک سیستم اموزشی نکات زیر قابل دستیابی می باشد: - هر سیستم اموزشی تعدادی رشته تحصیلی را ارئه می دهد - هر رشته تحصیلی دارای دروسی است که در طول دوره باید گذرانده شوند - اساتید برای تدریس دروس - و در نهایت دانشجویان که در رشته های مختلف تحصیلی دروسی را با اساتید هر درس دارند. یکی از ارکان مهم هر سیستم اموزشی برگزاری ازمون توسط اساتید و سنجش توانایی های دانشجویان می باشد. این ازمون ها می تواند توسط استاد برای کل فصل های یک درس (مانند ازمون پایان ترم) یا برای چند فصل از یک درس (مانند ازمون های میان ترم و کلاسی) طراحی گردد. در نهایت دانشجویان در ازمون طرح شده شرکت می نمایند و نتایج حاصل از ازمون در سنجش توانایی های انها مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان دانشجویان می توانند از ازمون های پیشین طرح شده برای درس مورد نظر و استاد مورد نظر خود استفاده نموده و خود را برای ازمون اماده نمایند. همچنین اساتید می توانند از ازمون های گذشته به عنوان منبع طراحی سئوال برای ازمون مد نظر خود استفاده نمایند. همچنین در پایان هر ازمون اساتید برگه های ازمون را تصحیح نموده و نتیجه ازمون را محاسبه می نمایند و در نهایت نتیجه ازمون به دانشجویان اعلام می گردد. سیستم ازمون ساز برای تبدیل روند طراحی ازمون ، برگزاری ازمون ، تصحیح ازمون و محاسبه نتایج ازمون، اعلام نتایج ازمون و در نهایت استفاده از بانک سئوالات به صورت الکترونیکی طراحی گردیده است
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: آزمون ساز، سیستم ، آزمون الکترونیکی
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 678
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم ازمون ساز) 710
|— بخش دوم(معرفی سیستم های مشابه 750
|— بخش سوم(معرفی ابزارهای توسعه) 776
|—|— بانک اطلاعاتی 687
|—|— زبان برنامه نویسی 738
 فصل دوم: تحلیل برنامه 717
|— نمودار Use Case 831
|— نمودار کلاس Class Diagram 1153
|— نمودار های Sequence 707
|— نمودار ورود استاد 744
|— نمودار ورود دانشجو 742
|— ایجاد ازمون جدید توسط استاد 721
|— انجام یک ازمون توسط دانشجو 690
|— مشاهده نتیجه یک ازمون توسط دانشجو 715
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 711
|— بخش اول(معرفی جداول) 735
|—|— نمودار جداول پایگاه داده 724
|—|— Stored Procedures ها 705
|—|—|— 1- درج سئوالات ازمون 687
|—|—|— 2-ورود مدیر سیستم 667
|—|—|— 3- ورود اساتید 671
|—|—|— 4- ورود دانشجو 682
|—|—|— 5- انتخاب رشته ها 741
|—|—|— 6- انتخاب دروس برای یک رشته 668
|—|—|— 7- انتخاب اطلاعات اساتید 728
|—|—|— 8- جستجو برای استاد 679
|—|—|— 9- درج رکورد جدید برای استاد 683
|—|—|— 10- ویرایش اطلاعات استاد 688
|—|—|— 11- انتخاب اساتید 683
|—|—|— 12- ویرایش فعال بودن استاد 691
|—|—|— 13- جستجوی ازمون بر اساس کد 642
|—|—|— 14- جستجوی سئوال برای ازمون 674
|—|—|— 15- انتخاب نوع سئوال 672
|—|—|— 16- جستجوی نوع سئوال 685
|—|—|— 17- درج نوع سئوال جدید 701
|—|—|— 18- ویرایش نوع سئوال 669
|—|—|— 19- حذف نوع سئوال 693
|—|—|— 20- انتخاب سئوالات یک ازمون 678
|—|—|— 21- انتخاب سطح سئوال 664
|—|—|—  22- جستجو برای سطح سئوال 695
|—|—|— 23- درج سطح سئوال جدید 695
|—|—|— 24- ویرایش سطح سئوال 659
|—|—|— 25- حذف سطح سئوال 654
|—|—|— 26- حذف گزینه های سئوال 703
|—|—|— 27- ویرایش گزینه های سئوال 660
|—|—|— 28- جستجو برای گزینه های سئوال 673
|—|—|— 29- درج گزینه های سئوال 697
|—|—|— 30- درج پاسخ سئوال 681
|—|—|— 31- ویرایش پاسخ سئوال 662
|—|—|— 32- جستجوی پاسخ سئوال 656
|—|—|— 33- حذف پاسخ سئوال 650
|—|—|— 34- انتخاب نتایج ازمون 677
|—|—|— 35- درج فصل 662
|—|—|— 36- حذف فصل 676
|—|—|— 37- جستجوی فصل 651
|—|—|— 38- انتخاب فصل 639
|—|—|— 39- جستجوی نتیجه ازمون برای استاد 631
|—|—|— 40- انتخاب ازمون 613
|—|—|— 41- جستجوی ازمون 602
|—|—|— 42- نتیجه ازمون برای دانشجو 622
|—|—|— 43- انتخاب درس برای رشته 633
|—|—|— 44- جستجوی درس 594
|—|—|— 45- درج درس 595
|—|—|— 46- ویرایش درس 593
|—|—|— 47- حذف درس 593
|—|—|— 48- انتخاب رشته 622
|—|—|— 49- جستجوی یک رشته 610
|—|—|— 50- افزودن رشته جدید 613
|—|—|— 51- ویرایش رشته 618
|—|—|— 52- حذف رشته 597
|—|—|— 53- انتخاب همه دانشجویان 590
|—|—|— 54- درج نتایج ازمون 564
|—|—|— 55- ویرایش نتایج ازمون 585
|—|—|— 56- یافتن رشته دانشجو 585
|—|—|— 57- ویرایش وضعیت فعالیت دانشجو 589
|—|—|— 58- افزودن دانشجوی جدید 565
|—|—|— 59- ویرایش ازمون 592
|—|—|— 60- ویرایش وضعیت مشاهده ازمون 637
|—|—|—  61- ویرایش تعداد سئوالات ازمون 602
|—|—|— 62- ویرایش نمره ازمون 605
|—|—|— 63- افزودن شخص جدید 585
|—|—|— 64- انتخاب مدیران سیستم 560
|—|—|— 65- ویرایش شخص 586
|—|—|— 66- ورود مدیر 613
|—|—|— 67- درج سئوال 595
|—|—|— 68- حذف سئوال 584
|—|—|— 69- ویرایش سئوال 579
|—|—|— 70- ویرایش جزئیات ازمون 564
|—|—|— 71- حذف جزئیات سئوال 585
|—|—|— 72- انتخاب مدیران 618
|—|—|— 73- افزودن مدیر 631
|—|—|— 74- بل 596
|—|—|— 75- نتنا 605
|—|—|— 76- ویرایش جزئیات نتیجه 611
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 622
|— بخش مدیریت سایت 628
|—|— 1- ویرایش پروفایل 595
|—|— 2- ویرایش رشته ها 636
|—|— 3- ویرایش دروس 620
|—|— 4- ویرایش مدیران 642
|—|— 5- ویرایش اساتید 618
|—|— 6- ویرایش دانشجویان 632
|— بخش دوم 627
|—|— صفحه اطلاعات شخصی استاد 611
|—|— صفحه ایجاد ازمون جدید 586
|— بخش اساتید سایت 627
|—|— 1- ویرایش پروفایل 643
|—|— 2- ایجاد ازمون جدید 621
|—|— 3- بانک سئوالات 607
|—|— 4- مشاهده نتایج ازمون 611
|— بخش دانشجویان سایت 625
|—|— 1- ویرایش پروفایل 582
|—|— 2- برگزاری ازمون 614
|— مشاهده نمونه سئوالات 627
|— مشاهده نتایج ازمون 638
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26