یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی و پردازش تصویر
عنوان انگلیسی: The artificial bee colony algorithm and image processing
دانشجو: محمدی نسب راضیه
استاد راهنما: فرهاد محمدكاظمي
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: اسفند 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | فناوری اطلاعات | هوش مصنوعی | طراحی الگوریتم | نرم افزار |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 16 تیر 1391 ساعت: 20:05:24
تعداد بازدید: 4957 بازدید
چکیده فارسی: هدف در این پروژه بررسی چگونگی رفتارهای زنبور عسل در پیدا کردن غذا و الگوریتم بوجود امده از این پدیده و کاربرد ان در مباجث پردازش تصویر و بینایی ماشین است . در این پروژه الگوریتم BA ، الگوریتم BCO ، الگوریتم ABC ، کلونی زنبورهای مصنوعی سلولی را مورد بررسی قرار می دهیم همچنین بعد از اشنایی مختصر در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین ؛ به بررسی الگوریتم ABC در پردازش تصویر و بینایی ماشین می پردازیم. سپس کلیه کارهای انجام شده با الگوریتم کلنی زنبور مصنوعی ، در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت الگوریتم کلنی زنبور مصنوعی را در شناسایی لبه تصاویر با نرم افزار مطلب مورد تست و شبیه سازی قرار می دهیم .
چکیده انگلیسی: This project aims to examine how the behavior of honey bees to find food and algorithms derived from this phenomenon and its application in image processing and machine vision is Mbajs. In this algorithm, BA, Algorithm BCO, algorithm ABC, we also examined cell colony of artificial bees after a brief introduction to the field of image processing and machine vision, image processing and machine vision to evaluate the algorithm, we at ABC. The artificial bee colony algorithm with all the work in the field of image processing and machine vision, and we consider artificial bee colony algorithm to detect edges in images with the subject of software testing and simulation to put. Keywords: Bee algorithms, image processing, machine vision, Algorithm BA, Algorithm BCO, ABC algorithm .
کلمات کلیدی: الگوریتم زنبور عسل ، پردازش تصویر ، بینایی ماشین ، الگوریتم BA ، الگوریتم BCO ، الگوریتم ABC.
عنوان بازدید
 مقدمه 1225
 فصل یکم –الگوریتم های زنبور عسل 1538
|— 1-1-الگوریتم BA 1523
|— 1-2-الگوریتم BCO 1453
|— 1-3-الگوریتم ABC 1822
|— 1-4- کلونی زنبورهای مصنوعی سلولی 1339
 فصل دوم – پردازش تصویر و بینایی ماشین 1216
|— 2-1-1- پردازش تصویر 1183
|— تصاویر انالوگ 1113
|— تصاویر رقومی(دیجیتالی) 1101
|— مقادیر پیکسلها 1019
|—|— روش های پردازش تصاویر 978
|—|—|— دقت تصویر 1032
|—|—|— بخش بندی سطح خاکستری ( Gray-Level Slicing ) 1133
|—|—|— ترمیم تصویر(Image restoration) 968
|—|—|— نواری شدن(باندی شدن) 904
|—|—|— خطوط از جا افتاده ( خطا در تصویر) 917
|—|—|— هیستوگرام تصویر 919
|—|—|— بالا بردن دقت عکس 943
|—|—|— هیستوگرام تصویر 941
|—|—|— بالا بردن دقت عکس 999
|—|—|— هیستوگرام تصویر 1111
|— 2-1-2- بینایی ماشین 1128
|— 2-2-3- چند زمینه مختلف کاربرد پردازش و بینایی ماشین 2842
  فصل سوم – الگوریتمABC در پردازش تصویر و بینایی ماشین 1385
 فصل چهارم– تست و شبیه سازی الگوریتم ABC در پردازش تصویر و بینایی ماشین در زمینه ای خاص 1144
 فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری 1045
 منابع و مراجع 1004
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26