چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3836 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 836
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1076
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 854
|—|— بانک اطلاعاتی 741
|—|— زبان برنامه نویسی 848
 فصل دوم: تحلیل برنامه 948
|— نمودار Use Case 2190
|— نمودار Class Diagram 3884
|— نمودار های Sequence 1091
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1121
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 966
|—|— 3-ویرایش رشته ها 951
|—|— 4-ویرایش دروس 852
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 835
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 801
|—|— 7-ویرایش اخبار 812
|—|— 8-ثبت نمرات 845
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 808
|—|— 10-ثبت نام در سایت 792
|—|— 11-انتخاب دروس 792
|—|— 12-مشاهده اخبار 762
|—|— 13-مشاهده نمرات 885
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 786
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 674
|— بخش اول(معرفی جداول) 664
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 723
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 726
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 695
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 737
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 708
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 688
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 728
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 701
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 656
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 661
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 690
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 672
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 645
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 640
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 618
|— نمودار جداول پایگاه داده 950
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 676
|—|— 2- حذف یک رشته 638
|—|— 3-حذف دروس رشته 650
|—|— 4-حذف درس 620
|—|— 5-حذف یک خبر 575
|—|— 6-حذف یک ازمون 581
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 626
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 595
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 577
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 604
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 580
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 553
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 565
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 550
|—|— 15-افزودن رشته 549
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 540
|—|— 17-درج درس جدید 568
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 561
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 546
|—|— 20-درج خبر جدید 550
|—|— 21-درج شخص جدید 564
|—|— 22-درج ازمون جدید 537
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 580
|—|— 24-درج نمره جدید 533
|—|— 25-درج پیام استاد 551
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 555
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 535
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 534
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 549
|—|— 30-ورود استاد 567
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 527
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 522
|—|— 33انتخاب رشته ها 555
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 547
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 533
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 543
|—|— 37انتخاب دروس 552
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 583
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 581
|—|— 40انتخاب اخبار 553
|—|— 41انتخاب ازمون ها 519
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 550
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 534
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 558
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 557
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 540
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 541
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 557
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 516
|—|— 50انتخاب دانشگاه 545
|—|— 51ورود دانشجو 545
|—|— 52ویرایش رشته 579
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 569
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 565
|—|— 55ویرایش درس 563
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 550
|—|— 57ویرایش اخبار 556
|—|— 58ویرایش شخص 528
|—|— 59ویرایش ازمون 511
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 579
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 560
|—|— 62ویرایش دانشجو 557
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 544
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 552
|—|— 65ویرایش دانشگاه 553
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 545
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 561
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 528
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 587
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 605
|— 1 ) ویرایش پروفایل 649
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 589
|— 3) ویرایش رشته ها 669
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 583
|— 5)ویرایش دروس 569
|— 6)ویرایش دروس رشته 578
|— 7)ویرایش اخبار 565
|— 8)ویرایش انواع ازمون 610
|— 9)ویرایش ازمون 583
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 556
|— 11)ارسال ایمیل 620
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 596
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 599
|— 14) ویرایش دانشجویان 594
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 596
|—|— 2)ویرایش دروس 584
|—|— 3)مشاهده نمرات 545
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 577
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 590
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 586
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26