پنج شنبه 2 فروردین 1397 | Thursday 22 nd of March 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3735 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 800
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1023
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 820
|—|— بانک اطلاعاتی 713
|—|— زبان برنامه نویسی 814
 فصل دوم: تحلیل برنامه 910
|— نمودار Use Case 2093
|— نمودار Class Diagram 3541
|— نمودار های Sequence 1047
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1072
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 917
|—|— 3-ویرایش رشته ها 918
|—|— 4-ویرایش دروس 806
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 800
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 759
|—|— 7-ویرایش اخبار 763
|—|— 8-ثبت نمرات 806
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 768
|—|— 10-ثبت نام در سایت 750
|—|— 11-انتخاب دروس 754
|—|— 12-مشاهده اخبار 726
|—|— 13-مشاهده نمرات 854
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 756
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 650
|— بخش اول(معرفی جداول) 634
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 688
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 690
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 662
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 697
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 670
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 656
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 684
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 656
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 627
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 632
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 660
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 645
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 617
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 614
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 591
|— نمودار جداول پایگاه داده 881
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 641
|—|— 2- حذف یک رشته 611
|—|— 3-حذف دروس رشته 622
|—|— 4-حذف درس 592
|—|— 5-حذف یک خبر 551
|—|— 6-حذف یک ازمون 557
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 593
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 571
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 550
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 580
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 556
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 521
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 539
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 516
|—|— 15-افزودن رشته 525
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 515
|—|— 17-درج درس جدید 536
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 537
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 523
|—|— 20-درج خبر جدید 524
|—|— 21-درج شخص جدید 542
|—|— 22-درج ازمون جدید 514
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 557
|—|— 24-درج نمره جدید 510
|—|— 25-درج پیام استاد 524
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 535
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 515
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 513
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 527
|—|— 30-ورود استاد 546
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 505
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 500
|—|— 33انتخاب رشته ها 535
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 524
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 509
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 517
|—|— 37انتخاب دروس 526
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 560
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 556
|—|— 40انتخاب اخبار 528
|—|— 41انتخاب ازمون ها 497
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 525
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 509
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 531
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 536
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 514
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 515
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 530
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 495
|—|— 50انتخاب دانشگاه 522
|—|— 51ورود دانشجو 525
|—|— 52ویرایش رشته 556
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 547
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 540
|—|— 55ویرایش درس 542
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 528
|—|— 57ویرایش اخبار 533
|—|— 58ویرایش شخص 506
|—|— 59ویرایش ازمون 487
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 557
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 535
|—|— 62ویرایش دانشجو 534
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 524
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 526
|—|— 65ویرایش دانشگاه 530
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 518
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 540
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 503
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 561
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 578
|— 1 ) ویرایش پروفایل 629
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 564
|— 3) ویرایش رشته ها 647
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 559
|— 5)ویرایش دروس 548
|— 6)ویرایش دروس رشته 549
|— 7)ویرایش اخبار 542
|— 8)ویرایش انواع ازمون 581
|— 9)ویرایش ازمون 560
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 529
|— 11)ارسال ایمیل 597
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 575
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 575
|— 14) ویرایش دانشجویان 568
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 573
|—|— 2)ویرایش دروس 561
|—|— 3)مشاهده نمرات 514
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 554
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 569
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 562
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26