دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3853 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 847
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1088
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 862
|—|— بانک اطلاعاتی 749
|—|— زبان برنامه نویسی 861
 فصل دوم: تحلیل برنامه 962
|— نمودار Use Case 2225
|— نمودار Class Diagram 3972
|— نمودار های Sequence 1104
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1131
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 977
|—|— 3-ویرایش رشته ها 959
|—|— 4-ویرایش دروس 863
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 845
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 811
|—|— 7-ویرایش اخبار 823
|—|— 8-ثبت نمرات 858
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 817
|—|— 10-ثبت نام در سایت 800
|—|— 11-انتخاب دروس 800
|—|— 12-مشاهده اخبار 774
|—|— 13-مشاهده نمرات 891
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 795
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 682
|— بخش اول(معرفی جداول) 671
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 731
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 737
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 704
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 748
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 717
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 699
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 736
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 709
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 663
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 671
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 700
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 682
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 652
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 648
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 629
|— نمودار جداول پایگاه داده 973
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 685
|—|— 2- حذف یک رشته 646
|—|— 3-حذف دروس رشته 662
|—|— 4-حذف درس 630
|—|— 5-حذف یک خبر 583
|—|— 6-حذف یک ازمون 591
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 633
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 605
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 586
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 610
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 588
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 561
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 574
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 557
|—|— 15-افزودن رشته 555
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 550
|—|— 17-درج درس جدید 576
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 569
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 553
|—|— 20-درج خبر جدید 558
|—|— 21-درج شخص جدید 573
|—|— 22-درج ازمون جدید 545
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 587
|—|— 24-درج نمره جدید 540
|—|— 25-درج پیام استاد 557
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 565
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 545
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 541
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 556
|—|— 30-ورود استاد 575
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 534
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 529
|—|— 33انتخاب رشته ها 562
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 553
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 541
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 550
|—|— 37انتخاب دروس 560
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 591
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 589
|—|— 40انتخاب اخبار 560
|—|— 41انتخاب ازمون ها 527
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 558
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 542
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 565
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 565
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 548
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 549
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 565
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 523
|—|— 50انتخاب دانشگاه 552
|—|— 51ورود دانشجو 553
|—|— 52ویرایش رشته 587
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 580
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 576
|—|— 55ویرایش درس 571
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 556
|—|— 57ویرایش اخبار 565
|—|— 58ویرایش شخص 537
|—|— 59ویرایش ازمون 519
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 585
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 569
|—|— 62ویرایش دانشجو 566
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 556
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 560
|—|— 65ویرایش دانشگاه 560
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 554
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 572
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 533
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 594
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 612
|— 1 ) ویرایش پروفایل 658
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 599
|— 3) ویرایش رشته ها 679
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 592
|— 5)ویرایش دروس 578
|— 6)ویرایش دروس رشته 589
|— 7)ویرایش اخبار 574
|— 8)ویرایش انواع ازمون 619
|— 9)ویرایش ازمون 590
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 565
|— 11)ارسال ایمیل 629
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 603
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 607
|— 14) ویرایش دانشجویان 601
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 605
|—|— 2)ویرایش دروس 592
|—|— 3)مشاهده نمرات 555
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 587
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 600
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 593
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26