چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Wednesday 19 th of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3814 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 826
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1064
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 845
|—|— بانک اطلاعاتی 733
|—|— زبان برنامه نویسی 840
 فصل دوم: تحلیل برنامه 934
|— نمودار Use Case 2164
|— نمودار Class Diagram 3836
|— نمودار های Sequence 1076
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1103
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 947
|—|— 3-ویرایش رشته ها 941
|—|— 4-ویرایش دروس 837
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 824
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 787
|—|— 7-ویرایش اخبار 796
|—|— 8-ثبت نمرات 832
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 794
|—|— 10-ثبت نام در سایت 781
|—|— 11-انتخاب دروس 782
|—|— 12-مشاهده اخبار 752
|—|— 13-مشاهده نمرات 878
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 780
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 668
|— بخش اول(معرفی جداول) 657
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 714
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 718
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 689
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 730
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 702
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 682
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 719
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 692
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 650
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 654
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 682
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 663
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 637
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 633
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 611
|— نمودار جداول پایگاه داده 933
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 667
|—|— 2- حذف یک رشته 632
|—|— 3-حذف دروس رشته 642
|—|— 4-حذف درس 613
|—|— 5-حذف یک خبر 568
|—|— 6-حذف یک ازمون 574
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 617
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 589
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 571
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 598
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 575
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 546
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 558
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 541
|—|— 15-افزودن رشته 542
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 533
|—|— 17-درج درس جدید 557
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 556
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 540
|—|— 20-درج خبر جدید 542
|—|— 21-درج شخص جدید 558
|—|— 22-درج ازمون جدید 532
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 574
|—|— 24-درج نمره جدید 526
|—|— 25-درج پیام استاد 543
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 550
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 530
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 529
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 543
|—|— 30-ورود استاد 561
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 522
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 515
|—|— 33انتخاب رشته ها 549
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 540
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 526
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 535
|—|— 37انتخاب دروس 545
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 576
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 575
|—|— 40انتخاب اخبار 546
|—|— 41انتخاب ازمون ها 513
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 543
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 526
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 548
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 551
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 534
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 532
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 549
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 510
|—|— 50انتخاب دانشگاه 539
|—|— 51ورود دانشجو 540
|—|— 52ویرایش رشته 570
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 563
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 558
|—|— 55ویرایش درس 556
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 543
|—|— 57ویرایش اخبار 550
|—|— 58ویرایش شخص 522
|—|— 59ویرایش ازمون 504
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 572
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 551
|—|— 62ویرایش دانشجو 550
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 538
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 543
|—|— 65ویرایش دانشگاه 546
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 537
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 556
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 522
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 581
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 599
|— 1 ) ویرایش پروفایل 644
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 582
|— 3) ویرایش رشته ها 662
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 575
|— 5)ویرایش دروس 562
|— 6)ویرایش دروس رشته 570
|— 7)ویرایش اخبار 558
|— 8)ویرایش انواع ازمون 600
|— 9)ویرایش ازمون 576
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 548
|— 11)ارسال ایمیل 613
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 589
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 592
|— 14) ویرایش دانشجویان 585
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 589
|—|— 2)ویرایش دروس 577
|—|— 3)مشاهده نمرات 534
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 571
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 585
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 576
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26