چهارشنبه 24 مهر 1398 | Wednesday 16 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3945 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 897
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1139
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 913
|—|— بانک اطلاعاتی 802
|—|— زبان برنامه نویسی 926
 فصل دوم: تحلیل برنامه 1040
|— نمودار Use Case 2345
|— نمودار Class Diagram 4274
|— نمودار های Sequence 1159
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1181
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 1029
|—|— 3-ویرایش رشته ها 1007
|—|— 4-ویرایش دروس 915
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 889
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 858
|—|— 7-ویرایش اخبار 868
|—|— 8-ثبت نمرات 907
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 857
|—|— 10-ثبت نام در سایت 839
|—|— 11-انتخاب دروس 848
|—|— 12-مشاهده اخبار 825
|—|— 13-مشاهده نمرات 928
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 833
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 729
|— بخش اول(معرفی جداول) 725
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 780
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 783
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 749
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 790
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 758
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 739
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 783
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 754
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 713
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 717
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 746
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 726
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 693
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 694
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 669
|— نمودار جداول پایگاه داده 1045
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 724
|—|— 2- حذف یک رشته 688
|—|— 3-حذف دروس رشته 708
|—|— 4-حذف درس 678
|—|— 5-حذف یک خبر 620
|—|— 6-حذف یک ازمون 638
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 674
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 647
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 622
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 642
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 623
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 597
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 607
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 590
|—|— 15-افزودن رشته 580
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 568
|—|— 17-درج درس جدید 594
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 587
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 575
|—|— 20-درج خبر جدید 580
|—|— 21-درج شخص جدید 592
|—|— 22-درج ازمون جدید 566
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 610
|—|— 24-درج نمره جدید 564
|—|— 25-درج پیام استاد 578
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 586
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 566
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 564
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 579
|—|— 30-ورود استاد 599
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 559
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 552
|—|— 33انتخاب رشته ها 582
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 579
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 562
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 574
|—|— 37انتخاب دروس 584
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 614
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 612
|—|— 40انتخاب اخبار 582
|—|— 41انتخاب ازمون ها 547
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 582
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 563
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 589
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 586
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 571
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 569
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 584
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 542
|—|— 50انتخاب دانشگاه 569
|—|— 51ورود دانشجو 567
|—|— 52ویرایش رشته 612
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 600
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 596
|—|— 55ویرایش درس 591
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 577
|—|— 57ویرایش اخبار 584
|—|— 58ویرایش شخص 557
|—|— 59ویرایش ازمون 540
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 607
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 587
|—|— 62ویرایش دانشجو 586
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 579
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 581
|—|— 65ویرایش دانشگاه 577
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 583
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 595
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 559
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 617
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 639
|— 1 ) ویرایش پروفایل 686
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 621
|— 3) ویرایش رشته ها 705
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 617
|— 5)ویرایش دروس 603
|— 6)ویرایش دروس رشته 613
|— 7)ویرایش اخبار 596
|— 8)ویرایش انواع ازمون 639
|— 9)ویرایش ازمون 613
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 582
|— 11)ارسال ایمیل 646
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 625
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 630
|— 14) ویرایش دانشجویان 621
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 630
|—|— 2)ویرایش دروس 615
|—|— 3)مشاهده نمرات 585
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 612
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 623
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 618
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26