چهارشنبه 1 خرداد 1398 | Wednesday 22 nd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3873 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 852
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1096
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 865
|—|— بانک اطلاعاتی 754
|—|— زبان برنامه نویسی 868
 فصل دوم: تحلیل برنامه 973
|— نمودار Use Case 2254
|— نمودار Class Diagram 4040
|— نمودار های Sequence 1112
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1137
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 982
|—|— 3-ویرایش رشته ها 967
|—|— 4-ویرایش دروس 871
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 848
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 820
|—|— 7-ویرایش اخبار 830
|—|— 8-ثبت نمرات 866
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 820
|—|— 10-ثبت نام در سایت 803
|—|— 11-انتخاب دروس 807
|—|— 12-مشاهده اخبار 778
|—|— 13-مشاهده نمرات 894
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 799
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 686
|— بخش اول(معرفی جداول) 676
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 735
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 741
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 709
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 752
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 721
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 705
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 742
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 714
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 665
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 674
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 703
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 684
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 657
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 651
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 633
|— نمودار جداول پایگاه داده 991
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 688
|—|— 2- حذف یک رشته 649
|—|— 3-حذف دروس رشته 665
|—|— 4-حذف درس 633
|—|— 5-حذف یک خبر 585
|—|— 6-حذف یک ازمون 596
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 637
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 608
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 590
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 614
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 593
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 566
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 577
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 563
|—|— 15-افزودن رشته 560
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 555
|—|— 17-درج درس جدید 580
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 571
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 556
|—|— 20-درج خبر جدید 561
|—|— 21-درج شخص جدید 576
|—|— 22-درج ازمون جدید 547
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 593
|—|— 24-درج نمره جدید 547
|—|— 25-درج پیام استاد 561
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 569
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 547
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 544
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 559
|—|— 30-ورود استاد 577
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 538
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 533
|—|— 33انتخاب رشته ها 567
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 560
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 546
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 555
|—|— 37انتخاب دروس 564
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 594
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 592
|—|— 40انتخاب اخبار 566
|—|— 41انتخاب ازمون ها 531
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 563
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 545
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 570
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 568
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 553
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 557
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 570
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 527
|—|— 50انتخاب دانشگاه 555
|—|— 51ورود دانشجو 556
|—|— 52ویرایش رشته 592
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 585
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 580
|—|— 55ویرایش درس 574
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 558
|—|— 57ویرایش اخبار 569
|—|— 58ویرایش شخص 540
|—|— 59ویرایش ازمون 522
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 589
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 575
|—|— 62ویرایش دانشجو 572
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 559
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 565
|—|— 65ویرایش دانشگاه 564
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 562
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 575
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 537
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 598
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 618
|— 1 ) ویرایش پروفایل 663
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 601
|— 3) ویرایش رشته ها 685
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 595
|— 5)ویرایش دروس 582
|— 6)ویرایش دروس رشته 593
|— 7)ویرایش اخبار 579
|— 8)ویرایش انواع ازمون 622
|— 9)ویرایش ازمون 594
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 568
|— 11)ارسال ایمیل 633
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 609
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 609
|— 14) ویرایش دانشجویان 603
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 609
|—|— 2)ویرایش دروس 594
|—|— 3)مشاهده نمرات 560
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 591
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 605
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 598
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26