جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3912 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 872
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1114
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 888
|—|— بانک اطلاعاتی 778
|—|— زبان برنامه نویسی 897
 فصل دوم: تحلیل برنامه 1004
|— نمودار Use Case 2301
|— نمودار Class Diagram 4158
|— نمودار های Sequence 1132
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1160
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 1002
|—|— 3-ویرایش رشته ها 984
|—|— 4-ویرایش دروس 891
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 865
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 840
|—|— 7-ویرایش اخبار 846
|—|— 8-ثبت نمرات 882
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 839
|—|— 10-ثبت نام در سایت 820
|—|— 11-انتخاب دروس 827
|—|— 12-مشاهده اخبار 797
|—|— 13-مشاهده نمرات 909
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 810
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 703
|— بخش اول(معرفی جداول) 698
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 755
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 758
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 726
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 770
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 736
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 718
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 763
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 732
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 683
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 694
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 722
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 703
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 674
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 673
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 649
|— نمودار جداول پایگاه داده 1008
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 699
|—|— 2- حذف یک رشته 663
|—|— 3-حذف دروس رشته 681
|—|— 4-حذف درس 651
|—|— 5-حذف یک خبر 597
|—|— 6-حذف یک ازمون 612
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 654
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 627
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 599
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 621
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 603
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 579
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 592
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 576
|—|— 15-افزودن رشته 571
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 561
|—|— 17-درج درس جدید 585
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 580
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 568
|—|— 20-درج خبر جدید 573
|—|— 21-درج شخص جدید 585
|—|— 22-درج ازمون جدید 559
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 604
|—|— 24-درج نمره جدید 557
|—|— 25-درج پیام استاد 572
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 579
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 559
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 556
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 572
|—|— 30-ورود استاد 591
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 553
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 545
|—|— 33انتخاب رشته ها 576
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 573
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 555
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 567
|—|— 37انتخاب دروس 576
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 607
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 606
|—|— 40انتخاب اخبار 574
|—|— 41انتخاب ازمون ها 541
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 576
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 555
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 583
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 580
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 564
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 563
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 578
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 536
|—|— 50انتخاب دانشگاه 563
|—|— 51ورود دانشجو 560
|—|— 52ویرایش رشته 604
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 592
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 590
|—|— 55ویرایش درس 585
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 569
|—|— 57ویرایش اخبار 577
|—|— 58ویرایش شخص 551
|—|— 59ویرایش ازمون 533
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 601
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 581
|—|— 62ویرایش دانشجو 580
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 572
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 574
|—|— 65ویرایش دانشگاه 570
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 575
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 588
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 552
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 612
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 633
|— 1 ) ویرایش پروفایل 678
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 614
|— 3) ویرایش رشته ها 699
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 610
|— 5)ویرایش دروس 597
|— 6)ویرایش دروس رشته 604
|— 7)ویرایش اخبار 589
|— 8)ویرایش انواع ازمون 631
|— 9)ویرایش ازمون 605
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 574
|— 11)ارسال ایمیل 639
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 618
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 623
|— 14) ویرایش دانشجویان 615
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 622
|—|— 2)ویرایش دروس 608
|—|— 3)مشاهده نمرات 575
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 605
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 615
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 610
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26