شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: راه اندازی سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان انگلیسی: Implementation of student teacher relationship
دانشجو: مرتضویان مهدیه السادات ،کریمی سوسن سادات
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: بهمن 90
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: پایگاه داده | تحلیل نرم افزار | UML - زبان مدلسازی | وب | برنامه تحت وب |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
تاریخ قرار گیری در سایت: 20 تیر 1391 ساعت: 17:56:31
تعداد بازدید: 3774 بازدید
چکیده فارسی: با حضور فناوری های جدید و افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی روال انجام همه کارها تغییر کرده است و شما بدون این که لازم باشد در مکان خاصی حضور داشته باشید کارهای تان را از طریق اینترنت انجام خواهید داد.اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم. یک سیستم ارتباط استاد با دانشجو در حقیقت پایگاهی است که دروس و برنامه های اموزشی موجود در ان از طریق جهان مجازی اینترنت به دانشجویان ارائه خواهد شد
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: سیستم ارتباط استاد با دانشجو
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 814
|— بخش اول (معرفی مختصر سیستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) 1044
|— بخش دوم(معرفی ابزارهای توسعه) 832
|—|— بانک اطلاعاتی 725
|—|— زبان برنامه نویسی 829
 فصل دوم: تحلیل برنامه 926
|— نمودار Use Case 2140
|— نمودار Class Diagram 3699
|— نمودار های Sequence 1062
|—|— 1- نمودار ورود به سیستم 1091
|—|— 2-ویرایش دانشگاه ها 937
|—|— 3-ویرایش رشته ها 931
|—|— 4-ویرایش دروس 823
|—|— 5-ویرایش انواع ازمون 816
|—|— 6-ویرایش ازمون ها 775
|—|— 7-ویرایش اخبار 784
|—|— 8-ثبت نمرات 824
|—|— 9-ارسال پیغام به دانشجو 783
|—|— 10-ثبت نام در سایت 769
|—|— 11-انتخاب دروس 771
|—|— 12-مشاهده اخبار 744
|—|— 13-مشاهده نمرات 867
|—|— 14- ارسال پیام به استاد 769
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 662
|— بخش اول(معرفی جداول) 648
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فیلد های زیر 703
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر 704
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فیلد های زیر 675
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته های دانشگاه) با فیلد های زیر 713
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر 689
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع ازمون ) با فیلد های زیر 668
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فیلد های زیر 705
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر 680
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فیلد های زیر 638
|—|— 11- جدول Quize (ازمون ها) با فیلد های زیر 645
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فیلد های زیر 671
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فیلد های زیر 656
|—|— 14- جدول StudentMassage (پیام های ارسالی دانشجویان به استاد) با فیلد های زیر 629
|—|— 15- جدول MasterMassage (پیام های ارسالی استاد به دانشجویان) با فیلد های زیر 628
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گیرندگان پیام استاد) با فیلد های زیر 605
|— نمودار جداول پایگاه داده 912
|—|— 1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات 656
|—|— 2- حذف یک رشته 623
|—|— 3-حذف دروس رشته 635
|—|— 4-حذف درس 604
|—|— 5-حذف یک خبر 561
|—|— 6-حذف یک ازمون 568
|—|— 7-حذف یک نوع ازمون 609
|—|— 8-حذف دروس دانشجو 581
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه 562
|—|— 10-حذف یک دانشگاه 592
|—|— 11-پیدا کردن دروس یک رشته 568
|—|— 12-پیدا کردن دریافت کننده های پیام استاد 540
|—|— 13-جستجوی ازمون بر اساس کد 549
|—|— 14-جستجوی نمرات دانشجو 532
|—|— 15-افزودن رشته 534
|—|— 16-افزودن درس برای رشته 526
|—|— 17-درج درس جدید 548
|—|— 18-درج پیام جدید استاد 546
|—|— 19درج دریافت کننده پیام 533
|—|— 20-درج خبر جدید 535
|—|— 21-درج شخص جدید 552
|—|— 22-درج ازمون جدید 523
|—|— 23-درج نوع ازمون جدید 567
|—|— 24-درج نمره جدید 520
|—|— 25-درج پیام استاد 537
|—|— 26-درج دانشجوی جدید 543
|—|— 27-درج درس جدید برای دانشجو 523
|—|— 28-درج رشته جدید برای دانشگاه 522
|—|— 29 درج دانشگاه جدید 535
|—|— 30-ورود استاد 554
|—|— 31انتخاب تمامی دانشجویان 513
|—|— 32انتخاب رشته های یک دانشگاه 509
|—|— 33انتخاب رشته ها 544
|—|—  34انتخاب دروس یک رشته 534
|—|— 35انتخاب یک دانشجو 518
|—|— 36انتخاب دانشجویانی که یک درس را دارند 526
|—|— 37انتخاب دروس 535
|—|— 38انتخاب پیام های فرستاده شده توسط استاد (صندوق پیام های خروجی استاد) 569
|—|— 39انتخاب پیام های دریافتی استاد(صندوق پیام های ورودی استاد) 569
|—|— 40انتخاب اخبار 537
|—|— 41انتخاب ازمون ها 505
|—|— 42انتخاب ازمون های یک درس 535
|—|— 43انتخاب انواع ازمون 519
|—|— 44انتخاب نتایج ازمون 541
|—|— 45انتخاب پیام های فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پیام های خروجی دانشجو 544
|—|— 46انتخاب پیام های دریافتی دانشجو (صندوق پیام های ورودی دانشجو) 524
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو 526
|—|— 48انتخاب رشته های دانشگاه 541
|—|— 49انتخاب دانشجویان دانشگاه 503
|—|— 50انتخاب دانشگاه 532
|—|— 51ورود دانشجو 533
|—|— 52ویرایش رشته 565
|—|— 53ویرایش درس یک رشته 556
|—|— 54ویرایش مدرک استاد 549
|—|— 55ویرایش درس 550
|—|— 56ست کردن پیام دانشجو به عنوان پیام مشاهده شده 536
|—|— 57ویرایش اخبار 542
|—|— 58ویرایش شخص 514
|—|— 59ویرایش ازمون 496
|—|— 60ویرایش انواع ازمون 565
|—|— 61ویرایش نتایج ازمون 544
|—|— 62ویرایش دانشجو 542
|—|— 63ست کردن پیام استاد به عنوان پیام مشاهده شده 531
|—|— 64ویرایش رشته دانشگاه 535
|—|— 65ویرایش دانشگاه 538
|—|— 66انتخاب اطلاعات یک دانشجو 526
|—|— 67حذف پیام ارسالی توسط استاد 548
|—|— 68حدف پیام دریافتی توسط دانشجو 514
|—|— 69حذف پیام ارسالی توسط دانشجو 574
 فصل چهارم : امکانات نرم افزار 588
|— 1 ) ویرایش پروفایل 637
|— 2) ویرایش دانشگاه ها 573
|— 3) ویرایش رشته ها 655
|— 4)ویرایش رشته های دانشگاه 568
|— 5)ویرایش دروس 556
|— 6)ویرایش دروس رشته 563
|— 7)ویرایش اخبار 550
|— 8)ویرایش انواع ازمون 593
|— 9)ویرایش ازمون 568
|— 10 )ثبت نمرات ازمون ها 540
|— 11)ارسال ایمیل 606
|— 12 ) صندوق ایمیل های دریافتی 583
|—  13)صندوق ایمیل های فرستاده شده 584
|— 14) ویرایش دانشجویان 581
|—|— 1 ) ویرایش پروفایل 582
|—|— 2)ویرایش دروس 569
|—|— 3)مشاهده نمرات 526
|—|— 4)ارسال ایمیل جدید 562
|—|— 5)صندوق ایمیل های دریافتی 577
|—|— 6)صندوق ایمیل های فرستاده شده 570
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26