دوشنبه 12 خرداد 1399 | Monday 1 st of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی
عنوان انگلیسی: Fractal Image compression
دانشجو: نیازپور هاشم
استاد راهنما: راضیه توکلی
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: اسفند 1390
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: تحقیقاتی | هوش مصنوعی |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر |
تاریخ قرار گیری در سایت: 25 تیر 1391 ساعت: 15:29:32
تعداد بازدید: 4049 بازدید
چکیده فارسی: فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی یک روش فشرده سازی با زیان، بر مبنای ساختارهای فرکتالی است که منجر به کیفیت بالا و نرخ فشرده سازی زیاد می شود. این روش رابطه نزدیکی با اشوب و سیستمهای تابع تکرار شونده دارد. شناخته شده ترین الگوریتم کاربردی فشرده سازی فرکتالی بوسیله بارنزلی و اسلوان ابداع شده است. در این مقاله، مطالب بیشتری در مورد این روش و مقدمات ان می اموزیم
چکیده انگلیسی: Fractal image compression is a lossy compression method, based on fractal structures that results to high quality and high compressim rate. this method has close relation to chaos andIterated Function Systems.The most widely known practical fractal compression algorithm was invented by Barnsley and Sloan. in this paper we learn more about this method and its introductions.
کلمات کلیدی: اشوب، خودمتشابهی، بعد فرکتالی، جاذب، سیستمهای لیندنمایر، دنباله های اشوبناک، سیستم تابع تکرار شونده، فشرده سازی فرکتالی، کلاس بندی.
عنوان بازدید
 فصل اول :مقدمه 1260
|— 1-1 ایده خودمتشابه چطور به وجود امد؟ 1490
|— 1-2 فرکتال چیست؟ 1571
|— 1-3 موارد استفاده از فرکتالها 1415
 فصل دوم اشنایی با سیستمهای اشوب 1139
|— 2-1 مقدمه 1081
|— 2-2 اثر پروانه 976
|— 2-3 نتایج اشوب 1078
|— 2-4 ویژگیها 1002
|— 2-5 همگام سازی اشوب 1194
 فصل سوم فرکتال و اشوب 997
|— 3-1 مقدمه 1066
|— 3-2خودمتشابهی 1008
|—|— 3-2-1 تشکیل از راه تکرار 1344
|— 3-3 خودالحاقی 1049
|— 3-4 بعد فرکتالی 1356
|— 3-5 محاسبه بعد یک فرکتال 1958
|—|— 3-5-1 تعیین بعد فرکتالی 1314
|—|— 3-5-2چگونگی محاسبه بعد 1168
 فصل چهارم مجذوب کننده یا جاذب 971
|— 4-1 مقدمه 892
|— 4-2 انواع جاذب 953
|— 4-3Strange Attractors 845
|— 4-4پایایی 867
|— 4-5 جاذب لورنز 846
|— 4-6 مبحث حرکت لورنز 885
|— 4-7 سه ویژگیS-A 845
 فصل پنجم نماهای لیاپونوف 871
|— 5-1 مقدمه 821
|— 5-2 همگرایی و واگرایی 830
|— 5-3 نمای لیاپونوف و اشوب 906
 فصل ششم سری‌های زمانی اشوب 840
|— 6-1 مقدمه 819
|— 6-2 کاربرد 900
 فصل هفتم سیستمهای لیندنمایر 894
|— 7-1 مقدمه 856
|— 7-2 تکوین شکل در زیست شناسی 875
|— 7-3 سیستم لیندنمایر 878
|— 7-4 خود متشابهی در سیستمهای لیندنمایر 904
|— 7-5 خودمتشابهی در فرکتالها 875
|— 7-6 خود متشابهی در طبیعت 859
|— 7-7 بازنویسی 852
|— 7-8 انواعسیستمهای لیندنمایر 846
|— 7-9 بخشهای مختلف یکسیستم لیندنمایر 843
|— 7-10 D0L-systems 819
|— 7-11کدگذاری تولیدی برای الگوریتمهای ارزیاب 836
 فصل هشتم دنباله های اشوبناک و افزایش کارایی الگوریتمهای ارزیاب 828
|— 8-1 مقدمه 861
|— 8-2 دنباله های اشوبناک و دنباله های تصادفی 1021
|— 8-3 مولدهای اعداد تصادفی 1081
|— 8-4 حرکات اشوبناک بر مبنای مولدهای اعداد 915
|—|— 8-4-1 الف: نگاشت منطقی 825
|—|— 8-4-2 ب: نگاشت تنت 851
|—|— 8-4-3ج: تکرار کننده سینوسی 815
|—|— 8-4-4 د: نگاشت گاوس 854
|—|— 8-4-5 ه: نگاشت لوزی 900
|—|— 8-4-6 و: نوسانگر چوا 859
|— 8-5 رویکرد مورد استفاده 854
|— 8-6 مسائل ازمایشی 769
|—|— 8-6-1 الف: توابع دی جونگ 913
|—|— 8-6-2 ب: مسالهLMIeigenvalues 870
|—|— 8-6-3 د: مساله فروشنده دوره گرد 815
 فصل نهم سیستم تابع تکرار شونده 959
|— 9-1 مقدمه 1033
|— 9-2 ویژگیها 980
|— 9-3 تبدیلات پیمانه ای و سیستم تابع تکرار شونده 1082
|— 9-4 سیستم تابع تکرار شونده پارتیشن بندی شده 977
|— 9-5 رمزگذاری فشرده سازی فرکتالی تصویر 964
|— 9-6 رمزگشایی فشرده سازی فرکتالی تصویر 908
|— 9-7 افزایش سرعت فشرده سازی فرکتالی تصویر 927
|— 9-8 ساختار هرمی تصویر 883
|— 9-9 شناسایی الگو با فرکتال 870
 فصل دهم اشنایی با روشهای فشرده سازی فایل ها 843
|— 10-1 مقدمه 833
|— 10-2 جی‌پی‌ئی‌جی 861
|—|— 10-2-1 قالب جی‌پگ 856
|—|— 10-2-2 دو اصل مهم جی‌پگ 862
 فصل یازدهم فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی 1034
|— 11-1 مقدمه 1081
|— 11-2 مبانی پایه فرکتال 1140
|— 11-3 اندر بطن موضوع 1206
|— 11-4 جلوگیری از ظاهر پله ای و افزایش تفکیک پذیری 1063
|— 11-5 مشکل سرعت 992
|— 11-6همسانی درجه بندی برداری 975
|— 11-7 ضریب فشرده سازی 1059
|— 11-8 کیفیت: فرکتالی در برابرجی پگ 996
|— 11-9 فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی مایکل بارنزلی 1339
|— 11-10 روش جدید کلاس بندی برای تسریع فشرده سازی فرکتالی 1438
|—|— 11-10-1 مراحل الگوریتم پیشنهادی 1095
|—|— 11-10-2 نتایج شبیه سازی 1041
 نتیجه گیری 958
 فهرست منابع 901
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26