یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 | Sunday 22 nd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2- تعریف ارشیو

در حال حاضر تعریف مشخص ، روشن  و نهایی از واژه ارشیو نداریم . تعریفی که بتواند جامع و مانع بوده و حدود معنایی این کلمه را بیان نماید ، زیرا تعریف و گستره کاربرد مفهوم ارشیو در طول زمان در کشورهای مختلف بسیار متنوع بوده است . در کشور ما نیز واژه جدیدی می باشد که در دهه های اخیر وارد فرهنگهای لغت گردیده و تاکنون معادل سازی مناسبی برای ان صورت نپذیرفته است . اطلاق ارشیو به بایگانی ، مرکز اسناد ، مرکز مدارک و حتی کتابخانه ، چنان درک معنا  و مفهوم ان را دچار اختلال نموده است، که به نظر می رسد اولین گام روشن نمودن و برطرف کردن ابهام از معنا ، مفهوم و حوزه کاربرد این واژه باشد . در اینجا به پاره ای از تعاریف واژه مزبور در منابع مختلف اشاره می گردد:

واژه ((ارشیو )) از کلمه یونانی ((ارشیون )) ( به معنای دفتر یا ساختمان اداری ) گرفته شده است که کاربرد ان در معنا ی امروز به دوران انقلاب کبیر فرانسه باز می گردد . در فرهنگ بزرگ اکسفورد دو تعریف کاملا جداگانه از ارشیو شده است :

1-محلی که در ان سوابق عمومی یا اسناد تاریخی مهم نگهداری می شود .

2-سابقه ای تاریخی یا مدرکی که به لحاظ ارزش تاریخی حفظ شده است .

در اصطلاحنامه کتابداری  نیز واژه ارشیو معادل یایگانی به کار رفته و در تعریف این دو واژه چنین امده است :

-  کلیه سوابق و اسناد و مدارک عمومی یا تاریخی که توسط دولت ، یک سازمان دولتی ، اداره و یا موسسه نگهداری می شود و نیز اسناد و مدارکی که خانواده و یا فرد در ارتباط با کار خود تهیه یا دریافت می کند و انها را تحت نظر خود محافظت یا نگهداری می نماید .

-  موسسه ای که مسئول حفظ و نگهداری سوابق و مدارک راکد کشورمی باشد, و به ان ارشیو ملی یا مرکز اسناد ملی می گویند.

-  تنظیم اسناد و مدارک برحسب الفبا یا نظامهای دیگر (filling) را نیز بایگتنی می گویند .

در کتاب جهانگیر قائم مقامی به نام (( مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی )) که یکی از اولین کتابهای نوشته شده درزمینه ارشیو و اسناد ، در ایران می باشد ، ارشیو چنین تعریف شده است :

مجموعه نوشته ها و اسناد ی که خود حاصل فعالیتها ی روزمره و مستمر دیوانهای سابق و ادارات کنونی می باشد و معمولا در ارشیو ها ، نوشته ها و اسنادی شامل : شرح وظایف ، دستورات ، خط مشی ، تشکیلات ، فعالیتهای اجرایی و مسائل مالی ، حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی و هر نوع اوراق مهم دیگر مانند : نامه ها ، قباله ها ، رونوشت اسناد ، پیش نویسها مکاتبات ، قرارداها ، فرمانها و نکات دیگر را نگهداری می کنند.

((میشل دوشن )) نیز از جمله صاحبنظران در امر ساختمان ارشیو می باشد که به مدت دو دهه ، ریاست یخش فنی ارشیو فرانسه را بر عهده داشته است . وی ارشیو را چنین توضیح می دهد :

مجموعه ای از اسناد که بر اثر فعالیتهای یک سازمان ، واحد اداری ، شرکت ، موسسه وحتی یک خانواده یا یک فرد ، ایجاد شده و برای استفاده و مراجعات اینده حفظ و نگهداری می شود . 

فدارسیون بین المللی ارشیو های رادیو –تلویزیونی (با نام اختصاصی فیات ) نیز ارشیو را محل نگهداری مواد چاپی و غیر چاپی ، شامل : کتاب ، نشریات ادواری ، روزنامه ، عکس ، نقشه ، پوستر ، اسلاید فیلم ، ویدئو، نوار صدا ، صفحه و دیسک فشرده و امثال انها می داند.

درکتاب " نگهداری اسناد "  با ارائه سه تعبیرازارشیو ها این واژه چنین توضیح داده شده است : 

1-ارشیو یعنی برنامه ارشیو که مربوط است به چگونگی تکمیل امور فنی شامل : استاندادها ( معیارها ) ، فرمها ، اهداف و روشها .

2-ارشیو به معنی ساختمان ، مخازن یا بایگانیهایی است که در ان اسناد نگهداری می گردد.

3- ارشیو به مفهوم  اسناد غیرجاری یک سازمان ، یک موسسه یا شخص است که به خاطر ارزش مستمر براینگهداری دائمی برگزیده می شود .

به نظر می رسد تعریف ارائه شده اخیر تعبیر درستی از مفهوم ارشیو باشد ، زیرا ان را از سه بعد مد نظر قرار داده است . اگر بخواهیم این تعریف را در یک عبارت با یکدیگر تلفیق و تلخیص کنیم خواهیم گفت : 

ارشیو عبارت است از مرکز و مکانی مجهز که اسناد را کد پس از یک رشته عملیات هدفمند و استاندارد به ان مکان منتقل می گردند و به منظور سرویس دهی به پژوهشگران و مورخان ، حفظ و نگهداری می شوند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26