چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3- نمودارفعالیت(Activity Diagram)

این نمودارانتقال جریان از یک فعالیت به فعالیت دیگروهمچنین جنبه های پویاییک سیستم را نمایش می دهد. در واقع حالات این نمودار، گام های ترتیبی انجام یک عمل را نشان می دهد.

لیست فعالیت های انجام شده توسط هر عامل به شرح زیر می باشد.

1- فعالیت های مدیر سیستم:

  ورود به بخش مدیریتی

  تعریف رولها (سمت های سازمانی)

 مشاهده ،حذف،ویرایش رولها

 تعریف سطوح دسترسی رولها به فرمها

 مشاهده رولها ،حذف،ویرایش سطوح دسترسی رولها به فرمها

 تعریف کاربران وثبت user & passو تعیین رول ان ها

مشاهده کاربران،حذف،ویرایش،فعال یاغیرفعال کردن حساب کاربری اعضا

*درانجام فعالیت های ذکر شده به ترتیب انجام ان ها می باشد.

2- فعالیت های کاربر ارشد اسناد:

  ورود به سیستم

 درج اطلاعات پایه (اطلاعات مشتری،سازنده،نوع سند،کالاها)

 مشاهده ،ویرایش اطلاعات پایه

 درج اطلاعات تکمیلی (اطلاعات طرح کنترل،نمودار فرایند،قالب ها،استانداردها،نقشه ها،گیج ها،فیکسچرها)

 مشاهده ،ویرایش وحذف  اطلاعات تکمیلی

 بازیابی اطلاعات تکمیلی (اطلاعات طرح کنترل،نمودار فرایند،قالب ها،استانداردها،نقشه ها،گیج ها،فیکسچرها) در صورت لزوم

*درانجام فعالیت های ذکر شده ابتدا اطلاعات پایه ثبت می شود و سپس اطلاعات تکمیلی ثبت می شود.

3- فعالیت های کاربر مشاهده کننده:

ورود به سیستم

 مشاهده اطلاعات پایه (اطلاعات مشتری،سازنده،نوع سند،کالاها)

 مشاهده اطلاعات تکمیلی (اطلاعات طرح کنترل،نمودار فرایند،قالب ها،استانداردها،نقشه ها،گیج ها،فیکسچرها)

درادامه نمودارهای فعالیت نمایش داده شده است.

شکل3-4- نمودار فعالیت ثبت رول(سمت سازمانی)

شکل3-5- نمودار فعالیت ثبت دسترسی رول به فرمها

شکل3-6- نمودار فعالیت ثبت کاربر

شکل3-7- نمودار فعالیت ثبت اطلاعات پایه

شکل3-8- نمودار فعالیت ثبت اطلاعات تکمیلی

شکل3-9- نمودار فعالیت بازیابی اطلاعات تکمیلی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26