دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- معرفی بانک اطلاعاتی پروژه

در طراحی یک سیستم، بانک اطلاعاتی دارای نقش و اهمیت بسزایی می باشد لذا طراحی یک بانک مناسب تاثیر چشمگیری در سرعت،کارایی ومدیریت دارد.

طراحی بانک اطلاعاتی این پروژه با استفاده از نرم افزارSql Server 2008 R2انجام گرفته وجزئیات طراحی بدین شرح می باشد که:

از انجا که برای ثبت اطلاعات در این سیستم هر رول یا سمت سازمانی  باید دارای سطح دسترسی مشخص و تعریف شده ای باشد. جداولی برای رولها و دسترسی رول به فرمها در نظر گرفته شده است و نیز برای مشخصات و رول سازمانی هر کاربر جدول دیگری تعبیه شده است.

در این سیستم که بیشتر جنبه ارشیو اسناد فنی را دارد، اسناد در دسته بندیهای مشخص قرار می‏گیرند. کاربران می توانند با توجه به سطوح دسترسی شان وانتخاب اسناد مورد نظرشان اطلاعات مرتبط با ان سند را مطالعه کنند. چنان چه کاربری تمایل داشته باشد کلیه اسناد پیرامون یک اطلاعات خاص را مطالعه کند، کافی است کلمه موردنظرش را در قسمت فیلتر واردکرده و اطلاعات مرتبط با ان را مشاهده کند.

 هر سند ممکن است چندین فایل ضمیمه داشته باشد.

لذا بنا به نیاز و باتوجه به سناریو تعریف شده برای هر کدام از موجودیت های سند و فایل های ضمیمه سند، جداولی در نظر گرفته شده که در ادامه به بررسی ان خواهیم پرداخت.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26