یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4- نرمال سازی

نرمال سازی فرایندی است در رابطه با بانک های اطلاعاتی که با دو هدف زیر انجام می شود:

 کاهش افزونگی اطلاعات به این معنی که تکرار بی رویه داده ها در جداول کاهش می یابد.

 حفظ یکپارچگی به این معنی که اعمال تغییرات بر روی اطلاعات در یک مکان انجام و به دنبال ان اثار تغییرات در تمام بانک مشاهده گردد.

درابتدا جدولی تحت عنوان PubPicFileدر نظرگرفته نشده بود و فایل های ضمیمه هر سند در جداول مربوطه درج می شدولی پس از بازبینی مجدد طراحی پایگاه داده،جدولی جهت نگهداری کلیه فایل های ضمیمه اسنادطراحی شد , که مانع از بوجود امدن افزونگی داده ها در بانک اطلاعاتی می شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26