جمعه 4 اسفند 1396 | Friday 23 rd of February 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-2- پروسیجر ها

در این پروژه برای اعمالی نظیر insert,updateپروسیجرهایی نوشته شده است که می توان هر کجا که به انها نیاز باشد انهارا فراخوانی کرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26