جمعه 4 اسفند 1396 | Friday 23 rd of February 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
7-1- تست

سایت با مرورگرهای مختلفی نظیر  chrome,IE,firefox,operaمورد ازمایش قرار گرفته و با همه ان ها به درستی کار می کند، فقط در IEبه دلیل ضعف های خود این مرورگر Styleبرخی صفحات را کمی به هم می ریخت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26