دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
7-1- تست

سایت با مرورگرهای مختلفی نظیر  chrome,IE,firefox,operaمورد ازمایش قرار گرفته و با همه ان ها به درستی کار می کند، فقط در IEبه دلیل ضعف های خود این مرورگر Styleبرخی صفحات را کمی به هم می ریخت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26