دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست الف

 سند چشم انداز

طراحی و پیاده سازی ارشیو الکترونیکی تحت وب مبتنی بر تکنولوژیSilverlightنسخه 0.4

تهیه شده توسط : محبوب سپهری

شرکت ایمن خودرو شرق

30/08/1390

فهرست مطالب

تاریخچه چشم انداز................................................................................................3

1.مقدمه................................................................................................................. 4

2.جایگاه................................................................................................................ 4

1.2  بیان مسئله.........................................................................................................4

2.2  بیان جایگاه محصول..........................................................................................5

3.2  نیازمندیهای مشتری...........................................................................................5

3.بررسی اجمالی محصول.......................................................................................6

1.3  بررسی ارشیو اسناد مهندسی شرکت ایمن خودرو شرق ...................................6

2.3  حجم داده های ورودی....................................................................................13

3.3  فرمت فایلها.....................................................................................................13    

4.3  امکانات محصول.............................................................................................13

5.3  مهمترین ویژگیهای محصول............................................................................14

4.محدوده محصول...............................................................................................14

5.توصیف کاربران................................................................................................14

6.محیط کار..........................................................................................................15

تاریخچه چشم انداز

 

نام

تاریخ

علت تغییر

ورژن

Vision Document 0.1

05/07/1390

پیش نویس

0.1

Vision Document 0.2

17/07/1390

اصلاح سند مطابقTemplate

0.2

Vision Document 0.3

26/07/1390

اصلاح سند

0.3

Vision Document 0.4

11/03/1391

اصلاح سند

0.4

1.  مقدمه

هدف از نوشتن این سند ،جمع اوری ،تحلیل و تعریف نیازمندیها و ویژگی های مختلف ارشیو اسناد مهندسی شرکت این خودرو شرق  است.در این سند تمرکز اصلی بر روی قابلیت هایی است که افراد ذینفع و کاربران نهائی به عنوان نیازهای خود مطرح کرده اند.

2.جایگاه

2.1  بیان مسئله

حجم زیاد اسناد ، مدارک و اطلاعات موجود و اشغال بیش از حد فضا توسط این مستندات و نیز عدم دسترسی سریع و اسان ، دقیق و به موقع به این اطلاعات باعث کاهش ارزش و عدم در دسترس بودن به موقع انها گردیده است .امروزه اسناد ، مدارک و اطلاعات مکتوب یک سازمان و شرکت از چنان اهمیتی برخوردار شده‌ است که لزوم مستند سازی در اولویت کاری تمامی شرکتها ، سازمانها و ارگانها کاملا احساس شده است.

از سوی دیگر رویکرد سازمان ها در جهت استاندارد سازی فرایندها و رویه های سازمانی و همچنین الگوبرداری از یک مرجع جهانی معتبر؛ استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001,14001,TS16949, …) را به عنوان یکی از مراجع شناخته شده و معتبر برای تمامی سازمانها مدنظر قرار داده است ، که یکی از الزامات اصلی این استاندارد مقوله مستندسازی، به عنوان پایه و اساس سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

ارشیو اسناد مهندسی شرکت ایمن خودرو شرقجهت تأمین و سرویس دهی مدارک فنی و مهندسی به واحدهای  شرکت ایجاد شده است و تحویل هرگونه مدارکی به واحد های مرتبط شرکت از طریق ارشیو انجام می گیرد.در شرایط فعلی مدارک فنی شرکت بصورت دستی رد و بدل می شود که دارای معایب ذیل می باشد

1-احتمال دارد نسخه در حال ویرایش مورد استفاده کاربران سایر واحدها قرار گیرد.

2-با توجه به حجم زیاد مستندات، نگهداری و ویرایش و اطلاع رسانی اسناد بسیار مشکل می باشد.

2- دسترسی سریع به اخرین نسخه های موجود در این واحد برای پرسنل فراهم نبود. 

2.2  بیان جایگاه محصول

برای ارزش بخشی و قابل استفاده نمودن اطلاعات می توان از سیستم مدیریت ارشیو اسناد و مدارک در سازمانها و شرکتها سود برد . نرم افزار ارشیو اسناد و مدارک یکی از مناسبترین و سریعترین راه حل ها جهت کاهش هزینه ها ، فضای نگهداری اسناد و سرعت بخشیدن به امور جاری ، بازیابی اطلاعات و دسترسی سریع ، دقیق و اسان به اسناد و مدارک و جلوگیری از بین رفتن اطلاعات به مرور زمان می باشد .

3.2  نیازمندیهای مشتری

با توجه به جلسات متعددی که بامسئول واحد ارشیو شرکت برگزار شد ، و اشنایی با چگونگی عملکرد این واحد، هدف ازارائه سیستم ، مکانیزاسیون عملیات ثبت ،بازیابی و پردازش اطلاعات مربوط به مستندات این بخش می باشد بطوریکه موارد ذیل را محقق نماید:

·   برچیده شدن روشهای سنتی

·   مجتمع سازی مستندات ارشیو اسناد  فنی و مهندسی به نحوی که به راحتی قابل ردیابی باشد

·تشکیل و نگهداری ارشیو کلیة قطعات و محصولات طراحی شده ، بهینه شده ، تحقیقاتی و نیز محصولات جاری تولید شرکت با کمک بخش های طراحی محصول ، ساخت و تولید و پروژه ها در سازمان مهندسی .

·    کاهش خطاهای مربوط به عدم دسترسی به اخرین نسخه مستندات فنی

·   سرعت بخشی به امور اداری

·   افزایش ضریب اطمینان و دقت در کیفیت امور

·   جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در زمان

·   ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات

·   سهولت دسترسی به اطلاعات اسناد فنی

·   امکان تهیه انواع گزارشات

·   کنترل و به روز اوری مدارک و اطلاع رسانی به سایر واحدها.

3.            بررسی اجمالی محصول

1.3  بررسی ارشیو اسناد مهندسی شرکت ایمن خودرو شرق

هدف از این پروژه طراحی یک سیستم ارشیو الکترونیکی تحت وب است که اسنادمهندسی را بتواند ذخیره و بازیابی کند و به افرادی که از اسناد استفاده می کنند اطلاع رسانی شود.دسترسی افراد به اسناد با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده در سیستم می باشد و چنانچه سندی تحت بررسی است، سند تحت بررسی قفل و غیرقابل دسترسی باشد.

ارشیو اسناد مهندسی در شرکت ایمن خودرو شرق به صورت دو بخش محصولات و قطعات می باشد که هر کدام شامل اسناد مختلفی می باشد. طی بررسی انجام شده در  هر بخش ،اسناد با جزئیات مربوطه به شرح ذیل می باشد.

Drawing (نقشه)

توضیحات

نام فیلد

محصول/قطعه

DrawingKind

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

نام نقشه

Name

کد نقشه

Code/5 Digits/10 Digits

ویرایش نقشه به حروف/ عدد

Index

دو بعدی /سه بعدی

2D/3D

تاریخ بازنگری نقشه

Rev Date

شماره صفحه

Page No

نوع نقشه:پروژه/نمونه/تائیدمشتری

CUSTOMER ACCEPTANCE / SAMPLE / PROJECT

تهیه کننده

Preparing By

تصویب کننده

Approved By

تائید مشتری

Confirmation Customer

نقشه

DRAWINGFile

کد نقشه مرجع

REFERENCE DRAWING Code

 

REFERENCE DRAWING(مشخصات نقشه مرجع)

توضیحات

نام فیلد

کد نقشه مرجع

REFERENCE DRAWING Code

نام مشتری

CUSTOMER NAME

نام نقشه مرجع

DRAWING NAME

شماره نقشه مرجع

DRAWING NO.

ویرایش

INDEX

تاریخ بازنگری نقشه

Rev Date

شماره صفحه

PAGE NO.

دوبعدی/سه بعدی

2D / 3D

زبان نقشه

DRAWING LANGUAGE  (Fa / En / Fr)

نقشه

DRAWINGFile

 

OPC(نمودار فرایند)

توضیحات

نام فیلد

کد نمودار فرایند

OPCCode

نوع مدرک

Kind (Spm.SQA/Sup.SQA/APQP.SQA)

محصول/قطعه

Kind

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

تهیه کننده

Preparing By

تائید کننده

Checked By

تصویب کننده

Approved By

فرم OPC

OPCFile

 

Control Plan(طرح کنترل)

توضیحات

نام فیلد

نوع مدرک

Kind (Spm.SQA/Sup.SQA/APQP.SQA)

محصول/قطعه

Kind

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

تهیه کننده

Preparing By

تصویب کننده

Approved By

محصول /پروژه

PRODUCT / PROJECT

شماره قطعه

PART NO.

کد پیمانکار

SUPPLIER CODE / 4 DIGITS

رابط اصلی

REAL CONECTER / 7 DIGITS

تائید مهندسی

ENGCONFIRMATION

تائید کیفیت

QCCONFIRMATION

تائید نماینده مشتری

RGSCONFIRMATION/ CUSTOMER

کداستاندارد

Standard Code

فرم Control Plan

Control PlanFile

 

PRODUCT IMPORTANT SPEC.(فرم مشخصات مهم محصول)

توضیحات

نام فیلد

کد مشخصات مهم محصول

PRODUCT IMPORTANT SPEC.Code

نوع مدرک

Kind (Spm.SQA/Sup.SQA/APQP.SQA )

محصول/قطعه

Kind

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

ورژن

REV.NO.

تصویب کننده

Approved By

فرمPRODUCTIMPORTANT SPEC.

PRODUCTIMPORTANT SPEC. File

 

PROCESS IMPORTANT SPEC.(فرم مشخصات مهم فرایند)

توضیحات

نام فیلد

کد مشخصات مهم فرایند

PROCESS IMPORTANT SPEC.Code

نوع مدرک

Kind (Spm.SQA/Sup.SQA/APQP.SQA)

محصول/قطعه

Kind

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

ورژن

REV.NO.

تصویب کننده

Approved By

فرمPROCESSIMPORTANT SPEC.

PROCESSIMPORTANT SPEC.File

Standard(استاندارد)

 

توضیحات

نام فیلد

 

کد استاندارد

Standard Code

 

نوع مدرک

Kind (Spm  /Customer )

 

محصول/قطعه

Kind

 

کد قطعه/کدمحصول

Part Code/Product Code

 

نوع استاندارد(عمومی/ویژه)

Kind Standard

 

تاریخ بازنگری

Rev Date

 

زبان

LANGUAGE

 

نام

NAME

 

ویرایش

INDEX

 

عنوان

TITLE

 

توضیحات

APPLICATION

 

فرمStandard

Standard File

 

       

 

Gauge(گیج)

توضیحات

نام فیلد

کد قطعه

Part Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

شماره ازمایشگاه

QC.NO.

شماره انبار

ENG.NO.

نوع گیج

Gauge Type

نام سازنده

Name Supplier

فرم کالیبره

CalibrationFile

نقشه

Drawing File

فرم دستورالعمل استفاده

Instructions for use File

 

Molds(قالب ها)

توضیحات

نام فیلد

کد قطعه

Part Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

فرم شناسنامه قالب

Mold Identity File

شماره انبار

Mold. NO.

نام قالب

Mold Name

درحال ساخت/از رده خارج/در حال تولید

OUT OF ORDER / UNDER PRODUCTION / UNDER CONSTRUCTION

فرم اجزاء قالب

ComponentFile

نمودار

CMKFile

نقشه

Drawing File

 

 

Fixtures(فیکسچرها)

توضیحات

نام فیلد

کد قطعه

Part Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

فرم شناسنامه فیکسچر

Fix .Identity File

شماره انبار

Fix. NO.

نام فیکسچر

Fix Name

نقشه

Drawing File

 

 

BOM(چک لیست مواد اولیه)

توضیحات

نام فیلد

کد قطعه

Part Code

ورژن

REV.NO.

تاریخ بازنگری

Rev Date

تهیه کننده

Preparing By

تصویب کننده

Approved By

ابعاد

Blank  

مواد اولیه

Material

وزن

Weight

2.3  حجم داده های ورودی

1-  حجم تصاویر:2گیگابایت

2-  ورود اطلاعات روزانه:10سند

3-  ورود اطلاعات ماهانه:300سند

4-    ورود اطلاعات سالانه:3600سند

3.3  فرمت فایلها

فرمت فایلهای که در زمینه اسناد استفاده می شود شامل موارد ذیل می باشد:

1Pdf:Adobe Acrobat

2-JPEG

3- BMP

4-    Dwg : AutoCAD

5-  Catia: Cat

6- :Solid WorkSld

7-  Xlsx :Microsoft Excel

8-Microsoft Word:Docx

4.3  امکانات محصول

امکاناتی که در سیستم ارشیو اسناد قابل پیاده سازی است شامل موارد ذیل می باشد:

             1.   اضافه و حذف و ویرایش اسناد

             2.     استفاده از مدارک به گونه ای که اخرین ویرایش قابل دسترس کاربر مورد نظر باشد

             3. مدیریت کاربران و سطوح دسترسی به اسناد

             4  با افزودن سند و یا ویرایش سند به کاربران مربوطه از طریق الارم دادن اطلاع رسانی شود.

             5.   امکان استفاده پیمانکاران از سیستم ارشیو اسناد

             6.    جستجوی اسناد از روی اسم و توضیحات

             7  چاپ اسناد

5.3  مهمترین ویژگیهای محصول

1-  مدیریت کاربران و سطوح دسترسی به اسناد(افزودن ،ویرایش،حذف،مشاهده،چاپ)

2-  با افزودن سند و یا ویرایش سند به کاربران مربوطه از طریق الارم دادن اطلاع رسانی شود.

3-  امکان استفاده کاربران درون سازمان و پیمانکاران بیرون از سازمان

4.محدوده محصول

محدوده پروژه ،کلیه اسناد مهندسی در شرکت ایمن خودرو شرق است و نیز قابل استفاده و گسترش جهت شرکتهای صنعتی دیگر هم می باشد.

5.  توصیف کاربران

در این بخش به توصیف کاربرانی که به نحوی در این پروژه درگیر خواهند بود پرداخته و مسائل اساسی که ازنظر ان ها باید در یک سیستم مطلوب به ان ها رسیدگی شده باشد،بیان می کنیم.

مختصری در باره کاربران:

نام

توصیف

مسولیتها

مدیر سیستم

اداره کلیه امور مربوط به سیستم

مدیریت کاربران و ایجاد سطوح دسترسی

کاربران

عضویت در سیستم و در اختیار داشتن حساب کاربری

1.پرسنل مهندسی: اضافه ، حذف ، ویرایش ، مشاهده

2.پرسنل کیفیت: مشاهده اسناد

3.پرسنل تولید:مشاهده اسناد

4.پرسنل تدارکات:مشاهده اسناد

5.پرسنل بازرگانی:مشاهده اسناد

6.پرسنل صنایع و برنامه ریزی:مشاهده

7.پرسنل مالی:مشاهده اسناد

8.نماینده مشتری:مشاهده

9.پیمانکاران: مشاهده اسناد

 

 

در قسمت کاربران سیستم ،موارد 1تا 8 پرسنل درون سازمانی هستندکه از سیستم ارشیو در داخل سازمان استفاده می کنند و مورد 9 پیمانکاران خارج از سازمان شرکت ایمن خودرو می باشند که جهت تولید قطعات می بایستی به سیستم ارشیو اسناد دسترسی داشته باشند.

6.  محیط کار

سیستم ارشیو اسناد مهندسی شرکت ایمن خودرو شرق به صورت تحت وب پیاده سازی می شود که برنامهان از طریق سایت شرکت ایمن خودرو شرق برای استفاده سیستم در خارج از سازمان  قابل دستیابی می باشد.،  فرض بر این است که کاربران سیستم توانائی استفاده از اینترنت و Browserهای مخصوص ان را دارا می باشند یعنی بتوانند با اتصال به اینترنت ،از این سیستم استفاده کرده و در صورت لزوم با استفاده از راهنمای on lineکه برای سیستم در نظر گرفته شده است ,بتوانند با قسمتهای مختلف ان کار کنند. و برای استفاده در داخل سازمان نیز استفاده از Browserهای مخصوص و راهنمای on lineقابل استفاده می باشد.

پیوست ب: دیکشنری داده ها

ردیف

نام جدول

شرح جدول

1

EDA_PubDocType

جدول  نوع مدارک

2

EDA_PubPicFile

جدول  تصاویر کلیه جداول

3

EDA_PubCust

جدول اطلاعات مشتریان

4

EDA_PubManu

جدول  اطلاعات سازندگان

5

EDA_BomObject

جدول  اطلاعات کالاها

6

EDA_Fixtures

جدول  اطلاعات فیکسچرها

7

EDA_Drawing

جدول  اطلاعات نقشه ها

8

EDA_Gauge

جدول  اطلاعات گیجها

9

EDA_Mold

جدول  اطلاعات قالبها

10

EDA_Opc

جدول  اطلاعات نمودار فرایندها

11

EDA_ProcessSpec

جدول  اطلاعات مهم فرایند

12

EDA_Standard

جدول   اطلاعات استانداردها

13

EDA_ControlPlan

جدول   اطلاعات کنترل پلن

14

EDA_PubFrm

جدول  مشخصات فرمها

15

EDA_PubTable

جدول  مشخصات جداول

16

EDA_PubRole

جدول  اطلاعات سمت ها

17

EDA_PubUsers

جدول  اطلاعات کاربران

18

EDA_PubCont

جدول مشخصات پیمانکاران

19

EDA_PubFrmRole

جدول  دسترسی رولها به فرمها

20

EDA_PubPicFileKind

جدول انواع فایل

 

1.  مشخصات جداول

2. مشخصات فرمها

ردیف

نام فرم

شرح فرم

1

View/PubDocType.xaml

فرم ثبت انواع مدارک

2

View/PubPicFile.xaml

فرم  ثبت انواع فایل

3

View/PubCust.xaml

فرم  ثبت اطلاعات مشتریان

4

View/PubManu.xaml

فرم  ثبت اطلاعات سازندگان

5

View/BomObject.xaml

فرم   ثبت اطلاعات  قطعات

6

View/Fixtures.xaml

فرم  ثبت اطلاعات فیکسچرها

7

View/Drawing.xaml

فرم  ثبت اطلاعات نقشه ها

8

View/Gauge.xaml

فرم  ثبت اطلاعات گیج ها

9

View/Mold.xaml

فرم  ثبت اطلاعات قالبها

10

View/Opc.xaml

فرم  ثبت اطلاعات نمودار فرایند

11

View/ProcessSpec.xaml

فرم  ثبت اطلاعات مشخصات مهم فرایند

12

View/Standard.xaml

فرم  ثبت اطلاعات استانداردها

13

View/ControlPlan.xaml

فرم  ثبت اطلاعات طرح کنترل

14

View/PubFrm.xaml

فرم ثبت اطلاعات فرم ها

15

View/PubTable.xaml

فرم  ثبت اطلاعات جداول

16

View/PubRole.xaml

فرم  ثبت اطلاعات سمت سازمانی

<

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26