پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-2-2- اهداف اموزشهای الکترونیکی در دانشگاه تهران
  •  تحول در اموزش دانشگاهی و دوره‌های کاربردی و ارائه دوره‌های الکترونیکی بر اساس مدل دانشگاه تهران
  • انجام بخشی از رسالت دانشگاه تهران در تربیت نیروی انسانی متخصص کشور
  • استفاده گسترده از محیط چهارم در پاسخگویی به نیازهای جامعه، ‌صنعت و سازمان‌ها
  • افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به اموزش (عالی) مادام العمر
  • همکاری با دانشگاه‌های معتبر خارجی در جذب و اموزش دانشجویان داخلی و خارجی
  • ارائه مدل اموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با استانداردهای مربوطه در تدوین، ‌تولید، ‌ارائه و ارزیابی اموزش نوین

فرهنگ‌سازی استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران جهت استفاده از ابزار سامانه مدیریت یادگیری

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26