پنج شنبه 2 خرداد 1398 | Thursday 23 rd of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم – تحلیل سیستم اموزش مجازی

برای پیاده سازی یک پروژه نرم افزاری نیاز است که قبل از شروع کدنویسی و طراحی بانک اطلاعاتی ، در قسمت تحلیل تمامی ملاحظات نرم افزاری بررسی گردد. این فاز به عنوان تحلیل شناخته میشود و از انجا که نیاز است که این تحلیل در قالبی مهندسی و سراسری برای تمامی اهل فن گویا باشد ، از زبان مدلسازی UMLاستفاده میگردد .خصوصیت این زبان به این گونه است که حتی اگر هیچ گونه توضیحی در خصوص نمودارها اورده نشود ، کسانی که به علائم ان مسلط هستند ، میتوانند تنها با مشاهده ان به خصوصیات نرم افزار پی ببرند . به همین دلیل در این فصل توضیحاتی کلی در خصوص نمودارها اورده شده است ، و از ذکر جزئیات پرهیز گردیده است .

همان طور که در فصل اول ذکر شده است برای پیاده سازی تحلیل از نرم افزار Enterprice Architectاستفاده گردیده است . و این فصل به عنوان « تحلیل سیستم اموزش مجازی » حاوی تمامی نمودارهای طراحی شده میباشد .

از توضیحات اضافی در خصوص تعاریف نمودارها و توضیح علائم مختلف جلوگیری کرده و تنها به نمایش و توضیحات مختصر در خصوص هر یک از انها بسنده میکنیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26